رابطه شخصیت و خلاقیت

پیچیدگی شخصیت انسان ،مشکلات خاصی را برای آن دسته که تلاش کرده اند یک تعریف جامع برای این واژه بیابند ،ایجاد کرده است .بعضی ازاین تلاشها که به صورت بسیار گسترده هم ادامه یافته است.بسیارمشکل است که بتوانیم مساله را به صورت دقیق مورد بررسی قرار... ادامه مطلب

راهنمای جامع بهداشت روانی

اعتقاد کامل بر این است که تندرستی یکی از نعمت های بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی در زمره ی بالاترین نعمت هاست (میلان ی فر، 1382 )..مفهوم بهداشت روان در واقع جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامتی است. سازمان بهداشت جهانی سلامتی را چنین... ادامه مطلب

عوامل موثر در خلاقیت و بررسی موانع خلاقیت

.عوامل موثر در خلاقیت:اعتقاد بر این است که برای پرورش خلاقیت سه عامل باید تحقق یابد:1-مهارتهای مربوط به خلاقیت2-مهارتهای مربوط به موضوع3-انگیزه درونی مهارتهای مربوط به خلاقیت :این مهارتها نوعی از ویژگیها یشخصی هستند که موجب خلاقیت فردی می شوند .... ادامه مطلب