دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره رشته های تحصیلی-خرید و دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

ک شغل ظاهر می گردد. رغبت نمایان شده می تواند در راهنمایی شغلی منبع و منشاء تصمیم گیری شغلی قرار گیرد.

– رغبت هایی را شامل می شود که بصورت یک عمل و کار ظاهر می شوند.
3-1 رغبت فهرست شده – این نوع رغبت را می توان از طریق پاسخ گوئی فرد به جدولی ازمشاغل تعیین کرد. یعنی لیستی از مشاغل مختلف در اختیار فرد قرار می گیرد و از او خواسته می شود تا بر اساس ترجیحات خود مشاغل را درجه بندی کند (شفیع آبادی،1392).
4-1 رغبت آزمون شده– رغبت های هستند که از طریق آزمون های معیار شده بدست می آیند. این روش از فرد می خواهد که علاقه ها، عدم علاقه ها و یا ترجیحات خود را در میان ماده هایی که در لیستی از فعالیت ها و مشاغل وجود دارد ثبت نماید. این روش پر طرفدارترین و گسترده ترین روش مورد استفاده است (والش،1999 به نقل ازحق شناس، عابدی و باغبان،1387).
طبقه بندی رغبتها:
در فهرست رغبت های شغلی کودک کار به سه طبقه تقسیم شده است : 1) کار مکانیکی 2) کار هنری3) کار علمی
فهرست رغبت های کودر عبارتند از: کار در فضای آزاد، امور فنی، امور محاسباتی، امور علمی، امور ترغیبی(امور تبلیغاتی)، امور هنری، امور ادبی، امور موسیقیایی، خدمات اجتماعی و امور دفتری.
فهرست رغبت های استرانگ عبارتند از 1) ادبی 2) اجتماعی 3) اداری 4) تجاری 5) هنری 6) علمی 7) فنی 8) صنایع دستی 8) کشاورزی
فهرست دیگری در این زمینه وجود دارد طبقه بندی گایست است. در این طبقه بندی رغبت های شغلی به این صورت است : 1) ادبی 2) کارمندی، منشیگری 3) مکانیکی 4) موسیقی 5) کارهای آزاد 6) اجتماعی 7) حسابداری 8) هنری 9) خدمات اجتماعی 10) هنر پیشگی
در فهرست دیگری بنام رغبت های شغلی مرد و زن یا فهرست کلتین، شغلها به ده طبقه تقسیم شده است. از قبیل علوم فیزیکی، علوم تشریحی، علوم هنر و غیره (جدیدیان،1385).
هالند رغبت های اساسی افراد را به 6 مقوله شغلی که با 6 خصوصیت شخصیتی همخوانی دارند، تقسیم می کند. در رغبت سنج هالند سعی می شود غلبه یکی از تیپ های شخصیتی بر سایر تیپ ها تعیین شود. رغبت سنج هالند شامل پرسشنامه ای است که از بخشهایی بنام فعالیت ها، تجربه ها، تصورات درباره مشاغل مورد علاقه، مشاغل، خودسنجی ها و حرفه یاب تشکیل شده است (کرمی،1388).
تحقیقاتی که اهمیت رغبت ها را در انتخاب شغل یا انتخاب رشته مقایسه می نمایند نشان می دهند بر خلاف متغیرهای روان شناختی دیگر مثل توانائی و شخصیت به رغبت از طرف فرد توجه بیشتری مبذول شده است (باراک1981، به نقل از حق شناس و همکاران،1387).
مطالعات گوناگون مؤید این فرضیه اند که رغبت ها تأثیر مهمی برای انتخاب رشته در مدارس دارند (عابدی و همکاران،1387).
اهمیت علاقه در انتخاب رشته به حدی است که حتی گاهی سایر عوامل مؤثر مانند استعداد تحت پوشش قرار می دهد. رغبت ها در برنامه ریزی تحصیلی و حرفه ای اهمیت بسیاری دارند. به طوری که به هنگام طرح ریزی و اتخاذ تصمیمات تحصیلی و شغلی ، آگاهی از توانایی ها، تنها بخشی از مجرا است (بیدختی و دارایی،1390).
چون رغبت بین دوست داشتنی ها و دوست نداشتنی ها تمایز ایجاد می کند به نظر استرانگ مهمترین عامل در انتخاب شغل می باشد(شفیع آبادی،1392).
2. خانواده :
انتخاب های تحصیلی و شغلی در خلاء شکل نمی گیرد، بلکه در متن فرایند رشد اجتماعی و شناختی فرد بروز می کند(لنت، بروان و هکت ؛ 1994،1996 به نقل از محمدی کاجی و کامکاری،1390) و تحت تأثیر تشکیلات خانواده همچون نحوه ازدواج، رابطه والدین و …. است (تی سن و لوکر، 1999 به نقل از محمدی کاجی و کامکاری،1390).
خانواده می تواند موجبات پیشرفت یا محدودیت فرد را بوجو آورد. مشکلات خانواده به طور مستقیم و غیر مستقیم در زندگی افراد تأثیر دارد و دانش آموز باید با در نظر گرفتن شرایط و امکانات موجود، رشته تحصیلی و شغلی مناسب را انتخاب نماید (رادمرد،13929).
برخی از پژوهشگران در مدارس و دانشگاه ها سعی کرده اند تا عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانش آموزان و دانشجویان را مورد بررسی قرار دهند. این پژوهش های انجام شده توسط آنها بیانگر این است که بین فضای عاطفی خانواده، استعداد، ذوق، علاقه و انگیزه شخصی، رتبه آزمون داوطلب کنکور، میزان آگاهی از وضعیت شغلی رشته و شناخت رشته تحصیلی، تشویق و پیشنهادات والدین، سطح تحصیلات والدین ، شغل والدین و جنسیت با انتخاب رشته های تحصیلی توسط دانش آموزان رابطه وجود داشته است (ریاحی،1386).
ایدرس و اریف (2012)، در تحقیقی با هدف شناسایی عواملی که بر انتخاب رشته توسط دانش آموزان سال اول در مقطع کارشناسی، در دو مرحله مختلف یعنی قبل از ورود و بعد از ورود به دانشگاه تأثیر دارد، به این نتیجه رسیدند که در معیارهای انتخاب قبل از ورود، معلم و عوامل خانوادگی مهمتر هستند.
والادز (2002)، در تحقق خود فرایندهایی که در انتخاب دانش آموزان آمریکای لاتین، که درگیر انتخاب رشته ریاضی هستند را بررسی نموده و به این نتیجه رسید که جنبه های مشارکت والدین، ممکن است برای دانش آموزان سفید مؤثر باشد اما برای دانش آموزان لاتین مؤثر نیست.
اخوان تفتی و مرادی (1390)، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رضایت دانش آموزان دوره متوسطه نظری از انتخاب رشته خویش به این نتیجه دست یافت که نظر والدین در مورد رشته بر رضایت دانش آموزان از انتخاب رشته شان تأثیر دارد.
خانواده به ویژه پدر ومادر در امر تحصیل فرزندان شامل : پیشرفت تحصیلی و انتخاب هدف ها و رشته تحصیلی فرزندان خود، دخالت می کنند، گاه این دخالت ها مناسب و در پیشرفت و جهت گیری صحیح فرزند مؤثر است ولی گاهی این دخالت ها موجب عقب ماندگی و یا انتخاب نادرست می شود که نتیجه آن نارضایتی و عدم موفقیت خواهد بود. مشکلات اقتصادی، اختلافات خانودگی، جدایی والدین، تبعیض بین فرزندان، تسلط بیش از حد والدین، مرگ والدین، بیسوادی والدین نیز بر روی انتخاب فرد اثر می گذارد. دانش آموز باید با در نظر گرفتن این محدودیت ها و امکاناتی که در اختیار دارد به انتخاب شغل و رشته تحصیلی متناسب با شرایط زندگی خود بپردازد، به طوری که بتواند هم به علایق و آرزوهای واقعی خود جامه عمل بپوشاند و هم بر اساس توانایی ها و استعدادهایش موقعیت بهتری را در زندگی اتخاذ کند (امین بیدختی و دارایی،1390).
تآثیر والدین در انتخاب رشته تحصیلی، از چند جهت است به صورتی که آنها در یک حالت غیر قابل کنترل و قابل کنترل می توانند بر جهت گیری و گرایشات دانش آموز تأثیر گذار باشند. غیر قابل کنترل از آن جهت که والدین باعث بوجود آمدن شرایطی برای فرزند می شوند و فرزند چاره ای جز تبعیت از آنان ندارد و اما قابل کنترل از آن رو که دانش آموز می تواند در جهت گیری تحصیلی خود از والدین خود به عنوان افراد مرجع و مطلع تأثیر بپذیرد و این تأثیر در اختیار اوست ( نعمت اللهی، 1386).
یوسیم (2010) با بررسی تأثیر مشارکت و خط مش های مدرسه در انتخاب رشته ریاضی دانش آموزان، به این نتایج دست یافت که در بسیاری از مناطق آموزش و پرورش بوستون پدر و مادر بیش از روند توانایی های دانش آموز، در انتخاب رشته اعمال نفوذ می کنند. میزانی که قابلیت های دانش آموز مورد استقبال قرار گیرد محدود است و بطور معناداری وابسته به خط مش های مدرسه است. نفوذ والدین و همچنین خط مش های مدرسه، ثبت نام کم دانش آموزان در رشته ریاضیات را در ایالت متحده توجیه می کند.
والدین گاهی مداخله نامناسب و نادرست در جهت گیری تحصیلی فرزندانشان دارند، از جمله این موارد می توان به هدایت فرزندان در رشته هایی که در خانواده معمول است اشاره کرد (هاشمی و همکاران،1386).
عامل دیگر می تواند تعیین اهداف تحصیلی جاه طلبانه برای فرزندان باشد که امکان حصول آن وجود ندارد، این گروه از والدین با حمایت مالی افراطی سعی در الزام فرزندان خود به تحصیل در مقاطع عالی دارند. علاوه بر خانواده نقش اقوام و دوستان در قالب رقابت های سازند و یا مخرب در انتخاب رشته تحصیلی، غیر قابل انکار است. اهداف تحصیلی فرزندان طبقات مرفه اقتصادی و طبقات بالای اجتماعی در مقایسه با طبقات کارگر و فقیر متفاوت است. طبقات اجتماعی بالای جامعه به رشته های تحصیلی که وجه اجتماعی دارد روی می آورند و از حداکثر توان خود به منظور ادامه تحصیل در مقاطع عالی بهره می گیرند در حالی که در طبقات کم درآمد تلاش به منظور ورود هر چه سریع تر به بازار کار می باشد (کلی،1976، به نقل از هاشمی و همکاران،1386).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شفیع آبادی(1371) در باب نقش عوامل فرهنگی در انخاب رشته های تحصیلی عنوان می کند که خانواد های مذهبی که از یک فرهنگ اعتقادی برخورداند، کمتر به سمت رشته های تحقیقی گروه هنر روی می آورند و خانواده های روستایی بیشتر به رشته های کشاورزی علاقه مندند. تحصیلات و شغل والدین هم به عنوان یکی از عوامل مهم در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شده است (بیدختی و دارایی،1390).
3. استعداد :
«سوپر و کرایتز (1962) معتقدند کلمه توانائی را می توان بجای استعداد بکار بست. زیرا از توانائی مفهوم استعداد و نیز مهارت استنباط می گردد. از سوی دیگر، مهارت و استعداد با هم تفاوت دارند. مهارت عبارت از میزان تبحری است که فرد در گذشته برای انجام کاری بطور موفقیت آمیز کسب کرده باشد. در حالیکه استعداد عبارت از توانائی فطری است که به امر یادگیری کمک می کند و آن را تسریع می نماید. به بیان دیگر استعداد نحوه و میزان یادگیری فرد را در زمینه های گوناگون در آینده پیش بینی می کند» (شفیع آبادی،1389).
استعداد هر فرد مجموعه ای از آمادگی های طبیعی و اکتسابی یا قابلیت های او برای استفاده از موقعیت های یادگیری و پیشرفت تا سطحی است که قبلا برای آن آمادگی داشته است (شریفی،1376، به نقل ازکرمی،1388).
استعداد مفهوم گسترده ای دارد و از دیدگاه فیزیولوژی و روان شناسی قابل بررسی است. استعداد به معنای توانایی فطری است که به یادگیری کمک می کند. به نظر پیاژه آنچه که دو فرد دارای بهره هوشی را از هم متمایز می کند، استعداد است. استعداد میزان پیشرفت نسبی فرد را در یک فعالیت مشخص می سازد. اگر چند نفر برای کسب مهارت در یک فعالیت در شرایط و موقعیت یکسانی قرار بگیرند، مسلما در میزان کسب آن مهارت بین آنان تفاوت وجود دارد. در این مورد تفاوت در استعداد افراد مشخص می شود و اهمیت آن در انتخاب شغل معلوم می گردد (شفیع آبادی،1392).
استعداد در انتخاب شغل و انتخاب رشته تحصیلی عنصر بسیار مهمی به شمار می آید. احراز هر شغل به میزان معینی به استعداد و توانائی ذهنی نیازمند است (امین بیدختی و دارایی،1390).
انتخاب رشته تحصیلی و مشکلات مربط به آن :
به نظر می رسد دانش آموزان سال اول متوسطه برای انتخاب رشته تحصیلی با مشکلات متعددی مواجه هستند. با توجه به ارتباط بین انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل می توان تأثیر مشکلات هر کدام از انتخاب های فوق را بر یکدیگر به خوبی درک کرد. نوجوانانی که در آستانه انتخاب رشته هستند بعلت آشنائی ناقص، فشار اطرافیان بخصوص والدین برای تحمیل نظراتشان، تأثیر همسالان، وجود شرط معدل و نمره، عدم آشنایی با مقررات و آیین نامه های آموزشی، اطلاعات ناقص در مورد رشته های مختلف تحصیلی و مسائلی از این قبیل، تحت فشار هستند (اخوان تفتی و مرادی،1390).
بررسی اداره کل مطالعات آموزش و پرورش نشان می دهد که دانش آموزان در انتخاب رشته سردرگم بوده اند و 70 درصد دانش آموزان با خانواده ، والدین و دوستان مشورت کرد ه اند. نظر به اینکه هیچکدام از این افراد استعداد و علاقه دانش آموز را به درستی نمی شناسند ، ممکن است او را به رشته ای راهنمائی کنند که تناسبی با خصوصیات فردی و استعدادها و علائق وی نداشته باشد. در انتخاب رشته تحصیلی کمتر به علائق و استعداد دانش آموزان توجه می شود. در نتیجه به رضایت شغلی نمی انجامد. گاهی دانش آموز از رشته تحصیلی اطلاعی ندارد و پس از ورود به دانشگاه به رشته درسی خود بی علاقه می شود و گاهی رشته ها متناسب با نیازهای اجتماعی و اقتصادی جامعه نیست (احمدی،1387).

دانش آموزان دوره ی دبیرستان، درباره رشته تحصیلی و شغل آینده خود، هنوز تصمیم روشنی ندارند، انتخاب دروس همیشه با تصمیمات آنها درباره شغل هماهنگی ندارد (برک،2005، ترجمه سید محمدی،1390).
تنوع رشته های تحصیلی در آموزش متوسطه و آموزش عالی از یک طرف و دامنه وسیع مشاغل از طرف دیگر، ایجاب می
کند که دانش آموزان برای آینده تحصیلی و شغلی خود برنامه ریزی کنند.
اهمیت انتخاب شغل :
نوجوانی زمان رشد جسمی، عاطفی و ذهنی سریع است که همراه با افزایش مسئولیت و تبدیل شدن به یک فرد بالغ است.در مراحل اولیه ، استقلال و در مرحله بعدگسترده کردن نقش اجتماعی و هدف شخصی مطرح می شود. در طول دوره نوجوانی، نوجوانان شروع به تجربه خود در فرایند یادگیری از تصمیم گیری آموزشی می کنند. نقطه عطف مهم در زندگی نوجوان شامل انتخاب حرفه می باشد (لازاروس، اولگن و الفمی ،2013).
انتخاب شغل با ظهور فناوری اطلاعات، پیچیدگی پیدا کرده است. انتخاب شغل تصمیم گیری پیچیده ای برای دانش آموزان است. همانطور که دانش آموزان در دوره متوسطه، سعی می کنند به انتخاب شغل بپردازند، آنها با مشکل تطبیق انتخاب شغل خود با توانایی ها و عملکرد خود در مدرسه مواجه می شوند (ادوارد و کویینتر،2011).
شغل فرد عامل اصلی در داستان زندگی اوست و تا حدود زیادی تعیین کننده ی امید و نا امیدی در زندگی روزانه است. از طریق کار، شیوه هایی که فرد، هویت فردی اش را ابراز می کند، آماده شده و منابع مالی جمع آوری می گردد ( نیومن، 2003 به نقل از زونکر،2006، ترجمه نظری،1388).
آنچه در جامعه فعلی ما در مورد انتخاب شغل صورت می گیرد بیشتر انتخاب تصادفی است. نتیجه این انتخابها را در موقع احراز و اشتغال به کار می توان ملاحظه کرد. وقتی انتخاب شغل درست صورت نپذیرد در فرد برای کسب مهارت بیشتر و ابراز خلاقیت و ابتکار انگیزشی ایجاد نمی کند و باعث رضایت شغلی در فرد نمی شود. انتخاب شغل بخاطر فشارهای اجتماعی و اقتصادی افراد را بصورت مهره هایی در کار در خواهد آورد که نه تنها لذتی از کار خود نمی برند بلکه با خستگی و کوفتگی و بی حوصلگی به کار ادامه می دهند در نتیجه کارآیی آنان به حداقل می رسد (احمدی،1387).
رابطه انتخاب با انتظارات شغلی :
«انتظارات شغلی آن گروه از مشاغل را شامل می شود که فرد در آینده آرزو دارد به انجام آنها بپردازد. انتظارات شغلی بیشتر جنبه رویا دارند و تا حدود زیادی از واقعیت بدورند. برای تعیین انتظارات شغلی فرد می توان این سئوال را مطرح نمود.«اگر تمام امکانات در اختیار شما قرار گیرد و از شما خواسته شود شغلی را برگزینید آن شغل کدام خواهد بود؟» جواب به این سئوال انتظارات فرد را مشخص خواهد نمود. انتظارات شغلی معمولادر زمینه مشاغلی است که فرد تمایل به اشتغال در آن زمینه ها را دارد. انتظارات شغلی بر خواست ها و امیال استوار می باشند. به عبارت دیگر، به هنگام انتخاب شغل فرد به عوامل متعددی توجه می کند و آن شغلی را بر می گزیند که احتمال موفقیت در انجام آن بیشتر باشد. به هنگام ترجیح فرد بیشتر به آن چیزهائی که دوست دارد می اندیشد. در انتظارات شغلی فرد رویاپردازی نموده و به ایده آلها توجه می نماید» (شفیع آبادی،1389).
جهت گیری آرزوهای شغلی :
آرزوی مسیر شغلی ، یکی از مفاهیمی شناختی مهم است (گاتفردسون ولاپان،1997 به نقل از(محمدی و کامکاری،1388)، که طی فرآیندی مرحله ای در طول زمان تحول می یابد و در دل خود مفاهیم شناختی دیگری چون اندازه و قدرت، درک از جنسیت، درک ارزشها و تصور از خود را دارا است. آرزوهای شغلی به عنوان جهت گیری افراد به سمت دنیای کار آینده و عامل حرکت در زندگی تعریف شده اند (واتسون و همکاران،2002 به نقل از سمیعی و همکاران،1391).
در پایان دوره عملیات عینی و آغاز دوره عملیات ذهنی و نیز رشد توسعه درک شناختی و تفکر انتزاعی کودکان و همچنین افزایش اطلاعات آنها درباره مشاغل مختلف، جهت

دیدگاهتان را بنویسید