سازواره های طبیعی : طراحی مجتمع تجاری-تفریحی

دانلود پایان نامه

طبیعت به عنوان کتاب باز آفرینش دارای هدفی غایی است که به عنوان یک کل نشانه ای برای پی بردن به وجود لایزال الهی می باشد . از این رو قرآن به عنوان بالاترین و کاملترین مکتوبه الهی نذد بشر بر توجه و شناخت انسان از طبیعت تاکید دارد و نحوه مواجهه انسان با طبیعت را تعیین می کند . آیات « هو انشأکم من الارض » ( جاثیه ، 13 ) بر این موضوع دلالت دارند که انسان باید طبیعت را در اختیار خود گرفته و در راستا و هماهنگی با اصول و قوانین حاکم بر آن حرکت کرده و از آن بهره برداری نماید . اندیشمندان اسلامی نیز پیرو همین نگاه به بحث پیرامون طبیعت پرداخته اند و بیان داشته اند که طبیعت همه چیز را با یک قصد طبیعی حرکتمی دهد و قصد و هدف ، رسانیدن موجودات به نیکی و کمال است به شرطی که موانعیسر راه طبیعت قرار نگیرد (نصر ،1377: 357) . در جدول زیر خلاصه نظرات اندیشمندان اسلامی درباره طبیعت بیان شده است .

قرآن کریم

  • طبیعت کتاب تکوین الهی است ………………………………………………………………………………نگاه آیه ای به طبیعت

416-359                                                                                                                       ابن سینا

  • اعتقاد به وجود …………………………………………………………………………….وجود مطلق ، مبدا هستی طبیعت است

427-352                                                                                                                 ابوریحان بیرونی

  • ابوریحان بیرونی جهان را حادث می دانست………………….قوانین طبیعت در تاریخ تغییرات فراوانی را به خود دیده است

سده 4 هجری                                                                                                                   اخوان الصفا

  • نفس کلی منشا تمام افعال در عالم هستی است …………………….طبیعت علت همۀ تغییرات و تبدیلات عالم تحت اقمر است

 

سده 7 و 8 هجری                                                                                                           حافظ و مولانا

  • طبیعت گریزی …………………………………..کمال انسانی رسیدن به آزادی و رهایی از قید و بند طبیعت است

 

سده 11 هجری                                                                                                                    ملاصدرا

  • جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء ………………………………………تکامل روحی نمی تواند با فاصله گرفتن از طبیعت فراهم شود

1358-1298                                                                                                              مرتضی مطهری

  • هدفمندی طبیعت و حرکت تکاملی آن به غایت………………… استفاده از برهان نظم و برهان هدایت برای بیان نظم طبیعت

1312                                                                                                                      سید حسین نصر

  • طبیعت واجد ماهیتی قدسی و معنوی است ………………………………بشر در طبیعت همان چیزی را می بیند که خودش است

1312                                                                                                                 آیت الله جوادی آملی

  • رابطه انسان با طبیعت تسخیر است ، نه قسر و قهر ………. هر یک از موجودات خاصیت ویژه خود را دارند و انسان با شناخت آن خاصیت ، آن موجود را تسخیر کرده است .

 

جدول3-2-آراء اندیشمندان اسلامی و کتاب الله درباره طبیعت (محمود فیض آبادی : 1391 ، 29 )

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد معماری : طراحی مجتمع تجاریتفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی