محدوده‌ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی

محدوده‌ی سنی مسئولیت کیفری از نظر مقررات داخلی برای سنی که درآن بتوان یک نوجوان را از نظر عقل و منطق دارای مسئولیت کیفری دانست،  معیار مشخص بین المللی وجود ندارد. مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در سال 1989 میلادی، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب و اکثر ممالک جهان از جمله جمهوری اسلامی‌ایران به آن پیوسته…

تعریف مراجع اختصاصی اداری

– تعریف مراجع اختصاصی اداری برای رسیدن به تعریف درست ابتدا تعاریفی که حقوقدانان از این مراجع ارائه داده‌اند و انتقادات وارد بر آنها ذکر خواهد شد و سپس تعریفی که به نظر می‌رسد جامع‌ترین و مانع­‌ترین این تعاریف می‌باشد بیان خواهد شد. تعریفی که دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی بیان داشته‌اند بدین شرح می‌باشد: «مراجعی…

اهلیت ایالات

اهلیت ایالات: انعقاد معاهده یکی از اساسی­ترین و مهم­ترین ویژگی­های دول دارای حاکمیت است. از اینرو تردیدی نیست که حکومت مرکزی و فدرال جز در حدود رعایت قواعد آمره، از صلاحیت عام و مطلق در انعقاد معاهدات بین­المللی با دیگر تابعان اصلی حقوق بین­الملل از جمله دولت­ها و سازمان­های بین­المللی برخوردار هستند. در این راستا…

فایده های برنامه ریزی راهبردی

فایده های برنامه ریزی راهبردی برنامه ریزی راهبردی جهت دهنده است وازایجاداختلال جلوگیری  می کند تعیین هدف های قابل اندازه گیری واندازه گیری معیارهای خاص هدف ها برنامه ریزی راهبردی براساس نیازهای واقعی مشتریان پی ریزی می  شود نه براسااس نیاز نیاز های شخصی برنامه ریزی راهبردی پویاست وازسستی درانجام کارهاجلوگیری میکند. این گونه برنامه…

خلاقیت وانگیزش

خلاقیت وانگیزش انگیزش نیروی محرکه بکاراندازی جریان خلاقیت است به قول گیلفوردوقتی که فهمیدن وعمل کردن آسان باشدودرواقع عملی ازروی عادت انجام گیرد،خلاقیت درکارنیست ولی به مجرب اینکه مساله ای پیش آیدمثلافهمیدن مساله ای مشکل شده واجرای عملی احتیاج به تدابیرجدیدی داشت،جریان خلاقیت به کارمی افتدبه زعم گیلفورد،درترغیب وافزایش خلاقیت وبه خصوص فعالیت کودکان انگیزه…

معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی

معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی در دهه 1960 و اوائل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت. با مروری بر این تحقیقات به معیارهای سی‌گانه متفاوتی دست می‌یابیم. 1- اثربخشی کلی: ارزیابی کلی که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می‌جوید، معمولاً از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته یا بدست…

بعد فردی رفتار سازمانی

– بعد فردی   پیش بینی رفتار فردی یک هدف مهم در علوم اجتماعی از اقتصاد گرفته (مانسکی[1]، 2007) تا روانشناسی (آجزن و فیش بین[2]، 1980) و جامعه شناسی (برت[3]، 1987؛ کلمن و همکاران[4]، 1966) می‌باشد. در وهله اول سازمانها زاییده اشخاص هستند و بدون وجود انسانها هیچ سازمانی وجود خارجی نخواهد داشت. بزرگترین مجتمع…

هدف در تدریس

هدف در تدریس هدف در تدریس در تعریف هدف گفته شده است که هدف فلسفه ی وجودی حیات است هدف زنده بودن است. نیازها هدفها را می سازند هدفها بی پایانند. رسیدن به یک هدف یا هدفهای تازه تری را پیش رو قرار می دهد. هدفهای تازه تلاشهای تازه می طلبند. حرکت و تلاش مستمر…

عوامل موثر در ایجاد خودگردا نی2 در مدارس :

عوامل موثر در ایجاد خودگردا نی2 در مدارس : نو ا ندیشی در مدیریت آموزش و پرورش از ویژگی های بارز نظام های آموزش و پرورش در دهه های اخیر به شمارمی رود ویکی ازاین مفاهیم خودگردانی است که براثرتمرکززدایی قابل ملاحظه و پایدار درنظام های آموزشی و انتقال اختیار و اقتدار تصمیم گیری به…

روش کرک پاتریک در ارزیابی اثر بخشی آموزشی

37دلایل اصلی ارزیابی آموزشهای ضمن خدمت از دیدگاه « کرک پاتریک ) «کرک پاتریک » دلایل اصلی ارزیابی آموزشهای ضمن خدمت را چنین بیان می کند  . 1)ـ توجیه دلایل وجودی واحد آموزش با نشان دادن نقش و اهمیت آن در تحقق اهداف و رسالتهای سازمان . 2)ـ تصمیم گیری لازم در خصوص تداوم داشتن…