شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)

در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بوده اند. با افزایش تعداد رقبا در کلاس جهانی،... متن کامل | Share it now!

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

  برنامه‌ریزی حمل‌و نقل، امروزه یکی از رشته‌های اساسی و مطرح در شاخه‌های مختلف علوم همانند حمل و نقل در سیستمهای اقتصادی، تولیدی و خدماتی از جایگاه مهمی برخوردار است و بخش... متن کامل | Share it now!

پایداری زیست محیطی در معماری-معماری پایدار در زمینه های طراحی مسکونی

پایداری فرهنگی در معماری وظیفه اصلی فرهنگ به نمایش در آوردن ایده های ذهنی است. این مسئله می تواند به وسیله نمود عینی اشکال رخ دهد و در این فرآیند معماری نقش اساسی پیدا می کند و هر... متن کامل | Share it now!