منابع پایان نامه با موضوع خيابان، آسفالت، جنوبي

عابران پياده موثر است8/4 و 10/4 عابران وجود سرعت گیرها و کاهش سرعت وسايل نقليه در افزايش اعتماد به نفس عابران پياده خصوصی کودکان و سالخوردگان و توجه رانندگان به حضور عابران پياده موثر است11/4 و 12/4 عابرانفقدان سرعت گیر در تقاطع‌هابکار گیری کاهنده هاي سرعت در تقاطع‌ها در کاهش خطر تصادفات هنگام گردش به…

منابع پایان نامه با موضوع جمع آوری اطلاعات، اعتبار سازه

منهولهایی که نزولات جوی از طریق آن‌ها زهکشی می‌گردند، خودداری گردد. (همان منبع)ب- وضعیت سرعت در معبر مورد نظربه طور کلی، سرعت گیرها به عنوان یکی از ابزار های آرام سازی ترافیک مورد استفاده قرار می‌گیرند و نیاز به کاهش سرعت عملکردی در مقطع خاصی از معبر (که با توجه به نوع عملکرد معبر می‌تواند…

منابع پایان نامه با موضوع عابر پیاده، معابر شهری، منحنی S شکل

اسکرید ترجیح می‌دهند. از آنجایی که ارتفاع اسکریدهای برجسته به 6 تا 13 میلی‌متر می‌رسد، استفاده از آن‌ها در مناطقی که نیاز به برف روبی زیاد دارند توصیه می‌شود. (همان منبع) شکل 2-17- خطوط لرزاننده ریخته شده (رنگ یا نوار) 2-3-15-3-2-2-تجهیزات افقی کنترل سرعتابزارهای افقی کنترل سرعت، مسیر مستقیم ترافیک عبوری یک معبر را تغییر…

منابع پایان نامه با موضوع تکنیک‌های پیشرفته، راهنمایی و رانندگی، پیامدهای رفتاری

با یک خودرو که با سرعت 30 کیلومتر در ساعت در حرکت است زنده می‌ماند و در برخورد با خودرویی که با سرعت 50 کیلومتر در ساعت در حرکت است به احتمال 80% کشته خواهند شد. شکل 2-2 احتمال بروز مصدومیت کشنده برای یک عابر پیاده در برخورد با یک وسیله نقلیه موتوری (همان منبع،…

منابع و ماخذ مقاله جمع آوری اطلاعات، اعتبار سازه

وجود جدول، آبرو و … در مجاورت معبر مورد نظر همواره با ایجاد زهکشی مناسب دقت کافی شود. همچنین لازم است تا از نصب سرعت گیر بر روی دریچه های آب و منهولهایی که نزولات جوی از طریق آن‌ها زهکشی می‌گردند، خودداری گردد. (همان منبع)ب- وضعیت سرعت در معبر مورد نظربه طور کلی، سرعت گیرها…

منابع و ماخذ مقاله عابر پیاده، معابر شهری، منحنی S شکل

بتن) نو یا کهنه چسبانده می‌شوند و معمولاً مابین 50 تا 305 میلی‌متر پهنا دارند. برخی متخصصین ساخت جاده استفاده از گل میخ‌های دکمه ای را به این نوع اسکرید ترجیح می‌دهند. از آنجایی که ارتفاع اسکریدهای برجسته به 6 تا 13 میلی‌متر می‌رسد، استفاده از آن‌ها در مناطقی که نیاز به برف روبی زیاد…

منبع مقاله درمورد موقعيت، كنترل، تعيين

تله‌متري و كدينگ ارسال مي‌كنند. مطابق شکل ‏43 بخش بالاي شكل، قسمت كنترل وضعيت و بخش پايين، قسمت كنترل موقعيت را نشان مي‌دهد. اين سامانه، فرامين تله‌كامند را در كامپيوتر سامانه دي‌كد كرده و پس از اجراي آن‌ها در واحد تله‌متري و كدينگ، اطلاعات را جمع‌آوري و بصورت كد شده براي كامپيوتر مركز ارسال مي‌كند.…

منبع مقاله درمورد مدل جاذبه

2- طراحي وپياده‌سازي شبيه‌ساز واقعيت مجازي 62.1 واقعيت مجازي 72.2 كاربرد واقعيت مجازي در علوم فضايي 82.2 روند طراحي و پياده‌سازي محيط واقعيت مجازي 102.2.1 بررسي و انتخاب روش توليد تصاوير سه‌بعدي 122.2.2 ابزارهاي توليد تصاوير سه‌بعدي 182.3 نحوه اتصال محيط واقعيت مجازي با شبيه‌ساز سامانه كنترل وضعيت و موقعيت 233- شبيه‌سازي ديناميكي مدارات زمين‌گرد…

باریت، کننده‌های، [41].

فوق، سنگ‌های دارای لومینسانس مناسب که اغلب حاوی کانی‌های باریت، گارنت، اسفالریت، لازوریت و فلوریت برای آزمایشات بعدی انتخاب شدند. در زیر هر کدام از این کانی‌ها که با احتمال بیشتری در سنگ‌های مورد آزمایش قرار دارند، به طور خلاصه توضیح داده می‌شود. لازم به ذکر است که هر سنگ می‌تواند حاوی چند کانی باشد.…

تأمین کننده، پرتوی ایکس

ابزاری قدرتمند برای بررسی مواد عایق و شبه رساناها می‌باشد. وی در نوشتار خود به چگونگی گسترش اثرات تفکیک زمان عمر برای آشکارسازی گذار فاز، هم برای حالت‌های پایدار و هم برای حالت‌های گذرا پرداخته است. همچنین فرصت‌هایی که از ترکیب پاسخ‌های لومینسانس یونی با برانگیختگی همزمان مواد به وسیله پروتون‌ها، الکترون‌ها و پرتو X…