راهکارها و چگونگی ایجاد تحول در علوم انسانی

راهکارها و چگونگی ایجاد تحول در علوم انسانی رئیس فرهنگستان علوم اسلامی سه راهکار کلی را در سه مرحله برای تحول در علوم انسانی معرفی می کند: 1-4-3. ایجاد نهضت نقد و ارزیابی علوم انسانی. در... متن کامل | Share it now!

مسئولیت های مدیریت درباره کیفیت دردرون موسسه

مسئولیت های مدیریت درباره کیفیت دردرون موسسه : موسسه باید سیاست ها وروشهایی را برای ترویج فرهنگ درون سازمانی مبنی بر اینکه کیفیت جزئی اساسی از اجرای کار می باشد طراحی وبرقرار کند.... متن کامل | Share it now!

نقش وسایل ارتباط جمعی بر افراد

وسایل ارتباط جمعی قبل از تعریف وسایل ارتباط جمعی باید به رسانه اشاره کنیم. رسانه به هر وسیله ای که فرستنده به کمک آن مفهوم مورد نظر خود را به گیرنده منتقل نماید، رسانه گفته می شود.... متن کامل | Share it now!

عوامل خانوادگی در بروز اعتیاد

عوامل خانوادگی در بروز اعتیاد نقش خانواده به عنوان اصلی­ترین مراکز کنترل رفتاری فرد است،که گاهی با آسیب پذیر شدن خود، عاملی برای گرایش جوانان به اعتیاد است. این محیط در ایران طی چند... متن کامل | Share it now!

شایستگی های نیروی انسانی در اقتصاد دانش محور 

– شایستگی های نیروی انسانی در اقتصاد دانش محور  تغییرات در اقتصاد مبتنی بر دانش آنقدر سریع صـورت می گیرد که کـارکـنان، پیـوسته نـیاز بـه کسب شایستگی های جدید دارند. سازمان ها... متن کامل | Share it now!

انواع خودکشی از دیدگاه روانشناسی

انواع خودکشی از دیدگاه امیل دورکیم خودکشی معمولاً به سه شکل مشاهده می‏شود. الف) خودکشی انجام یافته: شامل همه‏ی مواردی است که شخص با انجام یک عمل انهدامی و تخریبی صدمه‏ای به خود وارد... متن کامل | Share it now!

مهارت های که هر شخص باید در زندگی خود داشته باشد

مهارت های زندگی مهارت های زندگی عبارتند از : مجموعه ای از توانایی ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می آورند. این توانایی ها فرد را قادر می سازند که مسئولیت های نقش... متن کامل | Share it now!