پایان نامه با کلید واژگان کشاورزی پایدار، محصولات کشاورزی، گیاهان دارویی

مقايسه با عملكرد آن در شرايط تغذيهاي مطلوب و يا افزايش عملكرد بخش برداشت شده گياه زراعي به ازاي هر واحد عنصر غذايي مصرف شده بهصورت كود تعريف شده است. 2-1-3- مديريت صحيح مصرف كودهاي نيتروژني امروزه بر اساس تحقيقات انجام شده مشخص شده است كه ميتوان هدر رفت نيتروژن را با چگونگي مصرف (پخش…

پایان نامه با کلید واژگان مواد غذایی، محصولات زراعی، تولیدات صنعتی

زيرا برگ و ساقه بعضي از هيبريدهاي ذرت در مرحله رسيدن كامل هنوز سبز و آب‌دار هستند وازطرف ديگر هيبريدهايي نيز وجود دارند كه ميزان آب دانه‌ها در موقع خشك شدن ساقه و برگ درآنهاهنوز بالاست. در اين موقع زمان برداشت فقط بر اساس ميزان آب دانه‌ها تعيين مي‌گردد. درموقع رسيدن دانه‌ها، پوشش برگ‌ها تغيير…

پایان نامه با کلید واژگان درجه حرارت

توليدتر و سينگل كراس‌ها و دابل كراس‌ها نامطلوب‌تر خواهند بود، زيرا اگر گرده افشاني مقارن با شرايط نا مساعد محيطي مثل بادهاي گرم و كمبود رطوبت خاك باشد يكنواختي سينگل كراس‌ها و دابل كراس‌ها يك نقطه ضعف خواهد بود. 1-7- اكولوژي ذرت ذرت داراي تنوع رويشي بسيار گسترده‌اي است به‌طوري‌كه در شرايط مختلف آب و…

پایان نامه با کلید واژگان استرس

علفي، يك‌ساله، داراي ريشه افشان که جنين آن در موقع جوانه زدن فقط توليد يك ريشه مي‌‌كند كه بسيار سريع رشد كرده و انشعاباتي توليد نموده و در عمق خاك نفوذ مي‌كند و از مزوكوتيل 7-3 ريشه‌ی نابجا خارج مي‌گردد. اين ريشه‌ها همراه با ريشه جنيني سيستم ريشه‌اي اوليه را به‌وجود مي‌آورند كه تأمين كننده‌ی…

پایان نامه با کلید واژگان استان ایلام، استان کرمان، استان خوزستان

ه مقدار نشاسته دانه ذرت در هیبرید های دیررس بیش از ارقام زودرس است. از سوی دیگر با کاهش دمای محیط از درصد پروتئین دانه ذرت کاسته می شود (کاظمی ابربط، 1374). 1-4- سطح زیر کشت و تولید ذرت 1-4-1- وضعیت تولید ذرت در جهان با توجه به قدرت سازگاری بالای ذرت با محیط و…

پایان نامه با کلید واژگان درجه حرارت، گندم و برنج، محصولات زراعی

وحشی بوده و از دو رگ گیری میان سایر گونه‌ها به‌وجود نیامده است. همچنین روشن می‌شود که مبدأ ذرت آمریکاست. در واکس سال 1954، منگلز دورف 1965 و گالینات 1971 مبدأ ذرت را مورد بحث قرار دادند و همگی بر این موضوع که مبدأ اولیة ذرت قارة امریکاست، اتفاق نظر داشتند. گیاهشناسی فرانسوی اگوسنت دو…

پایان نامه با کلید واژگان استان ایلام، اکوسیستم، تولیدات صنعتی

4)چنانچه در هرمقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود،عواقب ناشی از آن را می پذیرم وواحد دانشگاهی مجاز استبا اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودرصورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت. نام ونام خانوادگی : محمد بلوطي تاریخ وامضاء: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات ایلام دانشکده کشاورزی، گروه زراعت پایان…

پایان نامه با واژگان کلیدی Technology، advantages، ISO

Rezaee,Zabihollah, (2002), “Financial Statement Fraud , Prevention and Detection” 20. Richards Jim, Smith Barry, Saeedi Ali (2004),”Induction to XBRL”, Working Paper 21. Romney&Steinbart, Marshal.B&Paul.J,(2007), ” Accounting Information Systems” 22. Troshani I. & Rao S. (2007) , ” Drivers and Inhibitors to XBRL Adoption: A Qualitative Approach to Build a Theory in Under-Researched Areas, International Journal…

پایان نامه با واژگان کلیدی نرم افزار، بورس اوراق بهادار، استاندارد

جمله اينکه با وجود اين عناوين قابل شناسايي براي کامپيوتر بسياري از ورودهاي مجدد ، ورودهاي دستي و … حذف شده در نتيجه زمان و هزينه پردازش اطلاعات کاهش يافته و از طرفي باعث کاهش وقوع اشتباهات احتمالي در انجام اعمالي همچون ورود دستي و ورود مجدد اطلاعات مي گردد . در ضمن استفاده از…

پایان نامه با واژگان کلیدی استاندارد، بورس اوراق بهادار، واژه نامه

مان حسابرسي ، کاهش هزينه هاي دسترسي ، افزايش سرعت گردآوري و تحليل داده ها مي گردد و نيز مخارج نصب و راه اندازي و نگهداري سيستم XBRL مقرون به صرفه است . بنابراين نتيجه پژوهش نشان از آن دارد که امتناع شرکتها از بکارگيري XBRL بعلت عدم صرفه اقتصادي آن نيست . يافته هاي…