هیجان چیست؟

– هیجان چیست؟ مطابق آنچه گفته شد، از ابتدای پیدایش نظریه‏های هوش، پژوهشگران این حوزه به صورت تلویحی پی برده اند که در صورتی که هوش را توانایی سازگاری و عملکرد موثر بدانیم، این... متن کامل | Share it now!

عوامل موثر در تامین سلامت روان

عوامل موثر در تامین سلامت روان: روان انسان هم تابع عوامل عضوی، روانی و اجتماعی و ارتباط عوامل مذکور با یکدیگر می باشد.به عبارت دیگر محیط طبیعی و محیط انسانی تنظیم کننده سلامت روان است... متن کامل | Share it now!

مفهوم بهزیستی روانشناختی از دیدگاه روانشناختی

مفهوم بهزیستی روانشناختی: در بطن جنبش نوین روان شناختی مثبت نگر بسیاری از پژوهشگران برجسته بر لزوم در نظر گرفتن جنبه های مثبت بشر و مفهوم بهزیستی در تعریف سلامت روان تاکید کرده اند و... متن کامل | Share it now!

موضع‌گیری نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی

موضع‌گیری نظری درخصوص مهارت‌های هیجانی 2-2-1. تعریف مهارت‌های هیجانی مهارت‌های هیجانی شامل طبقه وسیعی از مهارت‌ها می‌باشند از قبیل: توانایی در شناسایی هیجانات، ابراز... متن کامل | Share it now!

رضایت شغلی و نظریه های مرتبط با ان

– رضایت شغلی اغلب گفته می شود که «کارمند خوشحال یک کارمند کار است» و یک کارمند خوشحال بایستی با شغلش ارضاء شود. اهمیت رضایت شغلی از آنجا ناشی می شود که بیشتر افراد تقریباً نیمی از... متن کامل | Share it now!

مهارت ها و توانایی شناختی در ادبیات مربوط به کفایت اجتماعی

مهارت ها و توانایی شناختی: مهارت ها و توانایی های شناختی، به عنوان نخستین حوزه محوری مدل چهار بعدی، توجه نسبتا وسیعی را در ادبیات مربوط به کفایت اجتماعی دریافت کرده است. از عناصر... متن کامل | Share it now!

هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی 2-10- تاریخچه هوش هیجانی افلاطون 2000 سال پیش گفته است؛ تمام یادگیری ها دارای یک زیربنایی هیجانی و عاطفی هستند. بر اساس گفته افلاطون از آن زمان تاکنون دانشمندان، پژوهشگران و... متن کامل | Share it now!

مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته

مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته: تخریب و ویران سازی ازدواج حاصل وجود یک روانشناسی کنترل خارجی پیشرفته در روابط زناشویی است. وقتی این نوع روانشناسی بر روابط زن و مرد یا بر یک... متن کامل | Share it now!

نمودهای رفتار پرخاشگرانه از کودکی تا جوانی

تعریف پرخاشگری ارائه ی تعریف دقیق از پرخاشگری دشوار است . تاکنون بیش از 200 تعریف مختلف از پرخاشگری ارائه شده است (دیبل ، 2008 ). در زبان معمولی این معمولی این اصطلاح با مفاهیم مختلف به کار... متن کامل | Share it now!

نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت

نظریه‌ها و مکاتب روانشناسی درباره خلاقیت در ارتباط با خلاقیت یک نظریه منحصر به فرد که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد امّا می‌توان نظریه‌ها  را به دو دسته کلی تقسیم کرد: 1- دیدگاه... متن کامل | Share it now!