بازنمایی چیست؟

مرور مفهومی 2-2-1  بازنمایی ساده­ترین تعبیر از بازنمایی که برگرفته از واژه­نامه آکسفورد است این مفهوم را چنین تعریف می­کند: «عمل نمایش دادن کسی یا چیزی به شیوه­ای خاص». اما تعریفی... متن کامل | Share it now!