مقاله (پایان نامه) : اهمیت خانواده در دوران کودکی

شخصیت اجتماعی و فرهنگی افراد توسط خانواده، مدرسه، رسانه‌ها و محیط های اجتماعی دیگر ساخته می‌شود یعنی قاعدتا شکل، فرم و محتوی هر کدام از این منابع، مشابه شکل، فرم و محتوای شخصیت روانی، اجتماعی و هویت فرهنگی افراد خواهد بود. این منابع بطور یکسان عمل نکرده، گاه خانواده، گاه مدرسه و گاه رسانه‌ها بیشترین…

خرید فایل پایان نامه : انواع الگوهای حاکمیت شرکتی

در اقتصاد نئوکلاسیک، شرکت‌ها و موسسات صرفا بنگاه‌های عرضه‌کننده کالاها و خدمات تعریف می‌شوند که هدف آنان به حداکثر رساندن سود ناشی از فعالیت‌ها می‌باشد. اما امروزه با توجه به طرح تئوری‌های رفاه در مباحث اقتصادی و تامین منافع تمامی ذینفعان در فرآیند فعالیت‌های اقتصادی، شرکت‌ها و موسسات با دامنه وسیعی از اهداف فراتر از…

مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی

مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی به شرح ذیل بیان شده‌اند؛   2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛ نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛ کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن؛ نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت‌هایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛ نقش سرمایه‌گذاران نهادی:…

خرید فایل پایان نامه : حاکمیت شرکتی  برون‌سازمانی (محیطی) – فروش پایان نامه

عبارت برون‌سازمانی به نظام‌های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این نظام‌ها، شرکت­های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز[1] (1932) مطرح شد. همان‌طور که بعدها جنسن و مک‌لینگ[2] (1976)…

بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس -خرید پایان نامه

امروزه شرکت‌ها پایه فعالیت‌های اقتصادی بوده و بیشترین میزان تولید ثروت و درآمد، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه در آنها رخ می‌دهد و در نتیجه مهم‌ترین عنصر در اقتصاد امروز محسوب می‌شود. از مسایل مهمی که در سال‌های اخیر در پی‌ رسوایی‌های گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به…

دانلود پایان نامه : بررسی تاثیر رضایت اقتصادی بر رضایت سیاسی (با تاکید بر اعتماد به نظام سیاسی) -متن کامل

رویکرد اثباتی این رویکرد، علوم اجتماعی را روشی سازمان یافته برای ترکیب منطق قیاس با مشاهده تجربی دقیق از رفتار فردی جهت کشف و تبیین مجموعه ای از قوانین علّی اجتماعی می داند (نیومن، 1991). رهیافت کارکردگرایی یکی از رهیافت های رویکرد اثبات گرایی است. از دید این رهیافت، فرض می شود که کل جامعه…

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

تعریف نظری و عملیاتی 1-7-1)اثربخشی سازمانی: درادامه به تعریف مفهومی وعملیاتی متغیراثربخشی سازمانی به عنوان متغیر وابسته تحقیق پرداخته می شود: تعریف نظری: رابینز[1](1990)اثربخشی سازمانی را به عنوان میزان کسب اهداف کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی نفعان وارزیابی کنندگان تعریف می کند. ففر و سالانسیک[2] (1978)اثربخشی سازمانی را درجه و…

پایان نامه ارشد – بررسی تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران -فروش فایل

فهرست مطالب عنوان                                                                                                             صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1) مقدمه. 3 1-2) بیان مسأله. 3 1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 5 1-4) اهداف تحقیق. 6 1-5) چارچوب نظری تحقیق. 6 1-6) فرضیه‌های تحقیق. 7 1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق. 7 1-7-1)  هوش هیجانی.. 7 1-7-2)  رابطه رهبر- عضو.…

تحقیق (پایان نامه) : مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی (ورزشهای آبی و طراحی سایت پلان گردشگری)

فهرست عناوین چکیده 1 فصل اول.. 2 کلیات پژوهش… 2 مقدمه. 3 1-1 بیان مساله. 5 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6 1-3 اهداف تحقیق.. 6 1-3-1 هدف اصلی.. 6 1-3-2 اهداف فرعی.. 6 1-4 پیشینه پژوهش… 7 1-5 سوالات تحقیق.. 8 1-6 فرضیات تحقیق.. 8 1-7 روش تحقیق.. 9 1-7-1 تحقیق از نظر هدف..…

نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

فهرست مطالب   عنوان                                                                                                           صفحه چکیده 1 مقدمه. 2 الف – بیان مسآله. 3 ب- پیشینه تحقیق.. 6 ج- سئوالات تحقیق.. 9 سئوال اصلی :. 9 سئوالات فرعی :. 9 د- فرضیات تحقیق.. 9 فرضیه اصلی :. 9 فرضیات فرعی :. 9 ه- اهداف تحقیق.. 10 هدف اصلی :. 10 اهداف فرعی : 10 ز-…