می 14, 2021

بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه – پایانامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


 


1-1.   متغیرها (سن، وزن، قد، طول اندام تحتانی، طول کف پا، طول ران، طول ساق، عرض زانو،عرض مچ پا) با آسیب‌های شایع دوندگان وجود ندارد.


نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین وزن با پلانتارفاشییت و سن با تاندونیت آشیل در دوندگان ارتباط معنی‌داری هست. از سوی دیگر بین طول ران با کشیدگی همسترینگ نیز ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید. اما بین سایر ابعاد آنتروپومتریک با آسیب‌های دوندگان ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد. نتایج پژوهش حاضر با در نظر داشتن پیشینه محدود در زمینه ارتباط ابعاد آنتروپومتریک با آسیب به ویژه آسیب‌های دوندگان با نتایج ، ورال و همکاران (2001)، پیتر و زمیر (1997)، مالاچی و همکاران (2006) و پیتر و برکادس (1997) همخوانی دارد. و با نتایج مالیاریس و همکاران و رفیعی شهرکی (1388) ناهمسو می باشد.


ورال و همکاران (2001) در تحقیقی بر روی فوتبالیست‌های لیگ استرالیا، به این نتیجه رسیدند که میانگین سن و وزن افراد آسیب‌دیده بیشتر از میانگین سن و وزن افراد بدون آسیب می باشد. پیتر و زمیر (1997) در تحقیقی بر روی کودکان و نوجوانان تکواندوکار گزارش کردند، که ورزشکاران با وزن سنگین‌تر بیشتر دچار آسیب‌دیدگی می‌شوند. مالاچی و همکاران (2006) تحقیقی با عنوان مطالعه ریسک فاکتورهای آسیب روی 169 نفر فوتبالیست دبیرستانی انجام دادند. در این پژوهش قد، وزن و سابقه آسیب قبلی ورزشکاران ثبت گردید. ورزشکاران دارای وزن اضافی بیشتر دچار آسیب شده بودند. پیتر و برکادس (1997) در یک مطالعه آینده‌نگر گزارش کردند که با افزایش وزن آسیب‌دیدگی در تکواندوکاران جوان افزایش می‌یابد.


فشار قرار میگیرد را فراهم میکند و میتواند سبب بروز التهاب در تاندون آشیل در دوندگان گردد.


کشیدگی عضلات همسترینگ از افزایش باری ناشی میشود که فراتر از تحمل عضلات همسترینگ می باشد. داشتن سابقه آسیب کشیدگی همسترینگ و وقوع در افراد مسن تر عوامل خطر ساز کلیدی برای کشیدگی همسترینگ هستند. شایعترین وضعیت کشیدگی همسترینگ زمانی اتفاق میافتد که ورزشکار با حداکثر سرعت میدود یا شتاب میگیرد. که این اقدام بویژه در دوندگان مشاهده می گردد. در مسابقات دو سرعت در مرحله نوسان از سیکل راه رفتن عضله همسترینگ مستعد آسیب دیدگی می باشد. در این مرحله همسترینگ برای کند کردن حرکت ران و درشت نی به صورت برونگرا فعال می گردد (افزایش نیروی تولید شده همزمان با افزایش طول عضله). احتمالا در افراد دارای طول ران بلند تر گشتاور تولیدی عضله همسترینگ بیشتر می باشد و باعث کشیدگی آن میشود. افراد دارای طول ران بلندتر دارای قد بلندتری هستند که سریعتر میدوند و دارای طول گام بلندتری هستند که احتمالا نیرو و گشتاور تولیدی بیشتر در این افراد دلیلی برای کشیدگی بیشتر همسترینگ در آنها می باشد. عواملی مثل بالا بودن سن، داشتن آسیب قبلی و سریع تر بودن عوامل خطرساز غیر قابل تغییر هستند با این حال شناسایی ورزشکار در معرض خطر و آگاه کردن او و سپس برنامه پیشگیری منحصر به فرد برای او ممکن می باشد استراتژی کارآمدی برای پیشگیری از آسیب همسترینگ باشد. مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.