ژانویه 25, 2021

بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه – دانلود پایانامه ارشد

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


درجه 3: فاصله میان دو قوزک داخلی بین 5/5-5/7 سانتی متر می باشد.


درجه 4: فاصله میان دو قوزک داخلی بیشتر از 5/7 سانتی متر می باشد.


1-1-1.                       روش اندازه‌گیری زاویه Q

برای اندازه‌گیری زاویهQ، در آغاز خار خاصره قدامی فوقانی و برجستگی استخوان درشت نی توسط آزمون گر لمس و نشانه‌گذاری می‌گردید و همچنین برای مشخص کردن مرکز کشکک به وسیله خط کش طول و عرض کشکک اندازه‌گیری و دو خط در امتداد طول و عرض آن رسم می‌گردید که محل تلاقی آن دو خط به عنوان مرکز کشکک در نظر گرفته می‌گردید، سپس یک خط از خار خاصره قدامی فوقانی به مرکز کشکک رسم می‌گردید بعد خط دیگری از مرکز استخوان کشکک به برجستگی استخوان درشت نی رسم می‌گردید و در انتها محور گونیامتر بر روی نقطه مرکزی کشکک و بازوی ثابت آن در امتداد خط برجستگی درشت نی و بازوی متحرک آن در امتداد خطی که از خار خاصره قدامی فوقانی می‌گذشت قرار می‌گرفت و زاویه به وجود آمده توسط آزمون گر اندازه‌گیری و ثبت می‌گردید [119]. اندازه‌گیری در 3 نوبت تکرار و میانگین به عنوان زاویهQ ثبت گردید.(شکل 3-2)


 مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.