نوامبر 28, 2020

دانلود پایان نامه ارشد – بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1 min read
<![CDATA[]]>

افزایش جمعیت ،صنعتی شدن جوامع ،بحران افزایش آمار طلاق و کاهش متوسط سن مطلقه ها و کمرنگ شدن روابط عاطفی خانواده ها و نیز حوادث و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله در سالهای اخیر موجب افزایش آمار کودکان بدون سرپرست و بد سرپرست در جوامع شده است. جامعه شناسان جهان معتقدند بهترین محیط برای پرورش روح کودکان و تلطیف عواطف آنان محیط خانواده است. در نهایت پیدایش نهادی در تمام جوامع لازم گردید تا به بهبود زندگانی کودکان و نوجوانان و تامین سعادت آنان منجر شود.این نهاد فرزند خواندگی نام گرفت.


در دین مبین اسلام فرزند خواندگی به مفهوم متداول امروزی  به رسمیت شناخته نشده بود و آنچه قبل از اسلام مرسوم بود منسوخ گردید، اما این امر را نباید به معنای عدم توجه دین اسلام به وضعیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تلقی نمود،چرا که دین اسلام نیز، تاکید بسیار دارد که اینگونه اطفال در خانواده ها رشد کنند و با آنها به محبت رفتار شود.


در شریعت اسلام، پیوند “علقه” خانوادگی از سه راه امکان پذیر است: نسبی ، سببی  و رضاعی.


از دیدگاه مشهور فقهی، پیوند “فرزندخواندگی”، در هیچکدام از پیوندهای سه گانه فوق قرار نمی گیرد. زیرا در متون اسلامی، حکم مستقل و ویژه ای در این مورد وجود ندارد. بنابر این، فرزندخوانده  مَحرم نیست، و ازدواج با وی نیز حرمتی ندارد. متدینین غالبا به دنبال راه حلی بوده اند تا برای آسان کردن معاشرت با فرزندخواندگان، به شکلی مَحرمیت ایجاد شود.


پر واضح است که هدف از تشکیل خانواده ،در هر جامعه ای صرفا برآورده کردن نیازهای جسمانی و نفسانی نبوده است ، بلکه، به دنبال توالد و تناسل و بقای نسل نیز بوده اند.چرا که وجود یک یا چند فرزند در هر خانواده ای موجب دلگرمی و علاقه طرفین به زندگی و همبستگی بین زوجین می شود.وجود افرادی که علی رغم میل باطنی به دلایل پزشکی و غیره نتوانسته اند صاحب فرزندی شوند ،اینگونه افراد را واداشت، تا به دنبال به عهده گرفتن سرپرستی فرزندان دیگری باشند. حال اگر قرار باشد این طفلی که به آغوش سرپرستان پناه می آورد روزی به عنوان همسر سرپرست باشد ،دیگر علاقه، آرامش و امنیتی بین زوج ها و همچنین طفل فرزند خوانده باقی نمی ماند و موجب ترس، عدم اطمینان، اختلالات روانی و تشویش اذهان عمومی می شود.


اجازه ازدواج با فرزندخوانده، هرچند منطبق با ظاهر متون فقهی می باشد ولی با محتوای فقه و با سایر قواعد فقهی و اجتماعی ناسازگار است.

این مطلب را هم بخوانید :  مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی

در مقدمه پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس جنبه جدید بودن و نوآوری، اهداف، روش‌ها و ابزار گردآوری، سؤالات تحقیق را بیان نموده و در ادامه به  فرضیه‏های تحقیق، تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی، ساختار کلی پژوهش می پردازیم.


الف- بیان مسأله :


چگونگی جلوگیری از تضییع حقوق فرزند خوانده و نحوه مقابله با مورد سوء استفاده قرار گرفتن این افراد چیست؟


ب – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:


تا کنون هیچ منبعی در خصوص ازدواج سرپرست با فرزندخوانده یافت نشده است. نگارنده درصدد آن است  که


با بیان قبح، عدم اطمینان و اعتماد، عواقب ناشی از این قبیل ازدواج ها مانعی برای متقاضیان ازدواج های این چنینی پیدا کند.


ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :


در اسلام بین سرپرست و فرزند خوانده هیچگونه رابطه محرمیتی وجود ندارد. در این خصوص می توان به آیه های 4 و5 و 37سوره احزاب اشاره نمود؛ آیت الله خمینی کتاب تحریرالوسیله، یوسف بهنود کتاب احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، اسدالله امامی کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، اسدالله امامی وسید حسین صفایی کتاب مختصر حقوق خانواده،رضا رزاقی کتاب فرزند پذیری، شهربانو محلاتی کتاب نسب و فرزندخواندگی، حسن فرشتیان مقاله ازدواج با فرزندخوانده در شرع و حقوق.


 د جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:


در قانون مدنی ایران مد نی ، به تبع از فقه اسلامی نص صریحی در خصوص پذیرش نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد، اما در حقوق ایران در اثر نیاز شدید به تاسیس این نهاد، در سال 1353 قانونگذار با تصویب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست،این نهاد را پذیرا شد.


در طول سی و اندی سال اخیر،تنها قانون حاکم در موضوع فرزند خواندگی در ایران همین قانون بود. اما اخیرا به لحاظ نواقص عدیده در قانون فوق الذکر و این قانون پاسخگوی مسائل حقوقی نبوده است، در سال 1387 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سر پرست تصویب شد.این لایحه نیز خالی از اشکال نبود. سرانجام لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در تاریخ 10/07/1392 در مجلس طرح وتصویب شده است. این لایحه دارای سی و هفت ماده و هفده تبصره کوشش شده است تا نواقص موجود را بر طرف و نیز بر مبنای نیازهای موجود جامعه ایران دارای جامعیت کامل باشد


 


.


ه- اهداف مشخص تحقیق:


هدف نگارنده از این پژوهش، در جهت علت یابی در خصوص تصریح صریح قانونگذار از وضع موضوع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده می باشد، که چرا در جامعه ای که چنین مسائلی در دید عرف سیاه و باطل تلقی می شود هنوز وجود چنین اتفاقاتی در شرف انجام است.لذا در صدد بررسی و عدم جواز این قبیل ازدواج ها هستیم.

این مطلب را هم بخوانید :  فروش فایل پایان نامه : جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق -خرید پایان نامه

و روش‌ها و ابزار گرد آوری


جمع‌آوری اطلاعات برای هر نوع پژوهشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در این پژوهش برای مطالعه مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق، از روش کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از کتب و مقالات تخصصی فارسی و پایان نامه‌ها استفاده می‌شود.


ز-  سؤالات تحقیق:


1- آیا ازدواج فرزند خوانده با سرپرست مفسده دارد یا نه؟


2- چگونه می توان از این ازدواج ها جلوگیری کرد ؟


ح-  فرضیه‏های تحقیق:


1- تشخیص این مفسده فقط وظیفه فقیهان نیست.بلکه تمامی متخصصان دانش ها باید اظهار نظر کنند و بی شک مفسده است.


2- از طریق درج شرط محرمیت در زمان واگذاری فرزندخوانده، شیر دادن او که همان رضاع است و اسقاط حق شاید بتوان جلوی این چنین ازدواج ها را گرفت.


ی-ساختار کلی پژوهش :


پژوهش حاضر در سه فصل تدوین شده است.


فصل اول : نظام فرزند خواندگی در حقوق ایران


مبحث اول : تاریخچه نهاد فرزند خواندگی در ایران، مبحث دوم : مفهوم فرزند خواندگی و انواع آن در حقوق ایران، مبحث سوم : مفوم کودکان بی سرپرست و حمایت از آن ها، مبحث چهارم : قانون حاکم بر فرزند خواندگی، مبحث پنجم : شرایط طفل مورد سرپرستی و متقاضی سرپرست، مبحث ششم : حقوق و تکالیف طفل بی سرپرست و سرپرست.


فصل دوم : ازدواج سرپرست و فرزند خوانده


مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه، مبحث دوم : مخالفان این قانون، مبحث سوم: آسیب ها، مبحث چهارم :‌ آسیب های روانشناختی.


فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات


پژوهش حاضر،که به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، با عنوان بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده که موضوع تبصره ماده 26 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرست می باشد، درصدد بررسی است؛ علی رغم کمبود شدید منابع مطالعاتی و عدم عنایت کافی مولفان و حقوفدانان در خصوص این موضوع ،سعی شده است تا با تحقیق ، مراجعه به کتب حقوقی موجود و مقالات منتشر شده از سوی محققان و با بهره گیری از تجربیات اساتید و کارشناسان حقوقی آن چنان که شایسته است در خصوص این موضوع تبیین نماییم.


 


 


 


دانلود متن کامل از لینک زیر :


بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.