ژانویه 22, 2021

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق …

1 min read

تصمیم تقسیم سود شرکت، به عنوان آخرین مرحله از فرآیندی تلقی میشود که منابع از پنج مبداء ارزیابی
میشوند:
اول، سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه گذاران است. اگر سود توزیع نشود سرمایه گذاران ناچار از فروش سهام برای کسب درآمد هستند. مالیات سود سهام نقدی از هزینه معاملات فروش سهام کمتر است.
دوم، ارزش بازار سودهای انباشته شده کمتر از ارزش بازار سودهای نقدی است.
سوم، پرداخت سود سهام منطبق با حفظ حالت رشد و نسبت بدهی به حقوق صاحبان بهینه است.
چهارم، پرداخت سود سهام محصول فرعی تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی به حساب می آید و به کاهش هزینه نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت کمک می کند و برای پیام رسانی از فعالیتهای انجام شده در شرکت استفاده می شود.
پنجم، صرف نظر از عدم تقارن اطلاعات و نارسایی بازار، درگیری سهامداران با بدهی های مالیاتی متنوع و اهداف تنوع بخش در تعادل همراه با عدم اطمینان منجر به پرداخت سود سهام می شود (فیلدستسن و گرین ۱۹۸۳)[۳۹]
خلاصه اینکه مدلهایی که شامل ترکیبی از نظرات نوین مالی و اثرات رفتاری و اقتصادی اجتماعی باشد ممکن است بهترین توضیح را برای سیاست تقسیم سود ارایه کنند تا وقتی چنین مدلهایی ایجاد شوند آزمونهای سیاست تقسیم سود غیر قطعی و غیر هماهنگ باقی می ماند.
۲-۹ چرخه عمر سازمان و سیاستهای تقسیم سود
سازمان ها همانند تمام سازوکارهای حیاتی دارای چرخه عمر هستند. سیاستهای سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود در طی مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است و سیاستهای واحدی برای طول عمر سازمان وجود ندارد.
از این رو برای تحلیل سیاستهای تقسیم سود باید بدانیم که سازمانها در چه مرحله ای از چرخه عمر خود قرار دارند.
نمودار ۱-۲ چرخه عمر سازمان
سود
درآمد
افول
کم
زیاد
رشدو بلوغ
متوسط
زیاد
گسترش سریع
زیاد
کم
کودکی
محدود
جریان نقدی
(به نقل از قلی پور، علی، ۱۳۷۸، ص۴۸)
همانطور که نمودار بالا نشان می دهد شرکتهایی که به مرحله رشد و بلوغ نرسیده اند فرصتهای سرمایه گذاری زیادی دارند در نتیجه از سیاست تقسیم سود انقباظی استفاده می کنند اما شرکتهایی که به مرحله رشد خود رسیده اند فرصتهای سرمایه گذاری کمتری داشته و در نتیجه از سیاستهای تقسیم سود انبساطی بهره می برند.
۲-۱۰ مبانی نظری تقسیم سود
۲- ۱۰ – ۱ چرا شرکتها سود تقسیم می کنند؟
سود انباشته یکی از مهمترین منابع تامین مالی بلند مدت شرکتها می باشد. درسالهای اخیر شرکت های بزرگ برای تامین مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده می نمایند. با توجه به اهمیت سودتقسیم نشده در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری شرکتها،چرا شرکتها اقدام به توزیع سود سهام می نمایند؟برای اینکار دلایلی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
سود سهام درآمدباثباتی برای سهامداران فراهم می کند به طوری که می توانند براساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.
سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارشها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها واکنش مثبتی دارند.
تغییر در سود سهام حاوی اطلاعاتی مفید برای سرمایه گذاران میباشد. اگر سهامداران شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشند، مشکل است به یکباره سود سهام متوقف شود.
عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود.
سهامداران از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود بازده سرمایه شان را بدست می آورند یا شانس این را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.
پرداخت سود باعث افزایش اعتماد سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود.
سود تقسیمی نشان دهنده قدرت شرکت است.
افزایش تورم باعث می شود که سود فعلی از دریافت آتی ارزشمندتر باشد.
در صورتی که هزینه مالیات بر سود سهام در مورد اغلب سهامداران پایین باشد و یا سود سهام مشمول معافیت مالیاتی باشد این امر شرکتها را به پرداخت سود تشویق می کند.
گاهی هزینه معاملاتی نقل و انتقال سهام در خصوص سرمایه گذارانی که بخاطر نیاز به وجوه نقد مجبور به فروش سهام خود می شوند پرداخت سود سهام را ایجاب می کند.
برخی مقررات تجاری و مالیاتی شرکتها را از انباشتن غیرضروری و بیش از حد سود تقسیم نشده منع

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.