آوریل 14, 2021

علمی : بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت های بازاریابی- …

1 min read

-Hell ↑
– Mason ↑
-McMaster ↑
– Minch ↑
-Liang ↑
-Folsom ↑
-Daniel Golman ↑
– Salovey &Mayer ↑
– Goleman ↑
– Dulewicz & Higgs ↑
– Baron ↑
– Sitarenios& Bachman, Stein,Campbel ↑
– Christiansen, Janovics ↑
-Wright & staw ↑
– Sawaf & Cooper ↑
– Megerian & Sosik ↑
-Salovey & Mayer ↑
– Mayer & Geher ↑
– Frankl ↑
-Fenigstein etal. ↑
– Selioman ↑
-Salove& Slayter ↑
– Lam & Kitby ↑
-Ashkanasy etal ↑
-Nancy K.Recker ↑
-Ashkansy, et.,al ↑
۱- ضریب هوش : که عبارت است از نسبت سن عقلی به سن زمانی ضرب در ۱۰۰، وقتی که این دو مساوی باشند بهره هوشی ۱۰۰ یعنی متوسط می باشد. بهره هوشی معیاری برای توانایی عملکرد فعلی است وآینده را روشن می سازد. ↑
-Brock ↑
-Feldman ↑
-prist ↑
-Sanrey &Vaillant ↑
-Cherinss ↑
-Feist & Barron ↑
-Sevinc ↑
-Emmerling ↑
-Baron ↑
– Emmerling, R.J. and Goleman ↑
-Jacobs ↑
-Wasielewski ↑
– Sitarenios& Bachman, Stein,Campbel ↑
– Baron ↑

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.