ژانویه 17, 2021

دانلود پایان نامه ارشد بررسی نقش صمیمیت میان زوجین از دیدگاه اسلام

1 min read
<![CDATA[]]>

در این مقاله اذعان‌می‌شود از آنجایی که قرآن ارتباط سالم و صمیمی زوجین را در چارچوب خانواده از ضروریات نیل به کمال فردی و اجتماعی‌می‌بیند، لذا شناخت عوامل مثبت و منفی مؤثر در روابط همسران بر مبنای قرآن و سنت از پژوهش‌های مهم و بنیادی است. با این فرض که بخشی از داستان‌های قرآنی که حاکی از ارتباطات همسران اسوه قرآنی با یکدیگر است و نیز آیات بیانگر اوصاف همسران بهشتی، به منظور الگوسازی و ارائه راهکارهای عملی است، نویسندگان ابتدا به بررسی اصول و معیارهای حاکم بر زندگی مشترک مطلوب اسلام پرداخته‌اند و سپس با تحلیل جلوه‌های رفتاری همسران اسوه قرآنی و اوصاف همسران بهشتی و کیفیت گفتار و کردار آنان در پرتو آن معیارها، الگوهایی راهبردی در ایجاد روابط صمیمی از قرآن استخراج نمودند.


مقاله ای دیگری نیز با عنوان بررسی اصل «معاشرت به معروف بین همسران» از منظر قرآن توسط ناصر قربان‌نیا و معصومه حافظی در فصلنامه علمی – ترویجی بانوان شیعه، تابستان 1388، سال ششم، شماره 20 به چاپ رسید که در این نویسندگان فضای روابط همسران از منظر قرآن کریم را مملو از بایسته‌ها و شایسته‌های ناب اخلاقی دانسته و تأکید کردند که این اخلاقیات پیوند مؤدت‌آمیز و عاشقانه همسران را محکم و استوار می‌نماید. در ادامه نیز اذعان شده است ثمره شناخت اصول اخلاقی حاکم بر روابط همسران از منظر متعالی قرآن کریم، ارمغانی نوین و تمدنی ناب است. از جمله آن اصول، اصل معاشرت به معروف است. مطابق فرهنگ غنی قرآنی، هر یک از همسران باید با یکدیگر به معروف رفتار نمایند. از آن رو که دایره معنایی «معروف» محدود و ثابت نیست، بلکه در هر زمانه‌ای، افزون بر مطابقت با معیارهای شرعی، همواره با تحول زمان و پیشرفت خردمندان متدین قابل تغییر است. لازم است مسائل مربوط به روابط همسران در هر زمانه‌ای، تحت حاکمیت چنین اصلی، لباس زیبای اخلاق را بر تن کنند. این باور منطقی آن است که اندیشمندان و صاحبنظران اسلامی در تعیین روابط و وظایف همسران به راهنما و بنیادین بودن اصل معاشرت به معروف میان همسران اهتمام داشته باشند.


 

1-7- روش تحقیق


پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی، به وسیله فیش‌برداری انجام خواهد شد. پس از تدوین پلان کلی تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها و فیش‌برداری آغاز می‌شود، سپس با فصل‌بندی و مشخص نمودن عناوین بخش ها، داده‌ها جای‌گذاری خواهند شد. در مرحله آخر با استفاده از نظرات اساتید به تحلیل و نتیجه‌گیری اقدام خواهد شد.


 

1-7-1 روش ها و ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات


ابزار جمع‌آوری اطلاعات محقق در روش کتابخانه‌ای، همه اسناد چاپی همانند کتاب، دایره‌المعارف‌ها، فرهنگ‌نامه‌ها، مجلات‌، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها، لغت‌نامه‌ها، سالنامه‌ها، مصاحبه‌های چاپ شده، پژوهش‌نامه‌ها، کتاب‌های همایش‌های علمی، متون چاپی نمایه شده در بانک‌های اطلاعاتی و اینترنت و اینترانت و هر منبعی که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است.


اطلاعات این پژوهش بااستفاده از منابع کتابخانه ای، کتاب‌ها، مجلات و مقاله‌های منتشر شده گردآوری شده است.


 

1-7-2- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات


پس از جمع‌آوری اطلاعات و فیش‌برداری از آنها، با استفاده از نظرات اساتید گرامی و دکترین حقوقی اطلاعات را تحلیل نموده و به نتیجه‌گیری و تأیید یا رد فرضیات اقدام خواهیم نمود.


 

1-7-3- سازماندهی تحقیق


این پژوهش شامل چهار فصل‌می‌باشد:


فصل اول با عنوان «کلیات پژوهش» به ارائه بیان مسأله، ضرورت انجام تحقیق، سوالات اصلی و فرعی، فرضیات تحقیق و روش تحقیق اختصاص دارد.


فصل دوم با عنوان «صمیمت زوجین و شیوه‌های ابراز آن» به بررسی مصادیق صمیمیت زوجین اختصاص دارد.


فصل سوم با عنوان «حسن معاشرت از دیدگاه قرآن، فقه و حقوق» به بررسی قوانین فقهی و حقوقی پیرامون پژوهش حاضر می‌پردازد.


نهایتا، در فصل چهارم با عنوان «نتیجه و پیشنهادات» به ارائه نتایج پیشنهادات حاصل از این پژوهش می‌پردازیم.


 

1-8- تعاریف عملیاتی


صمیمیت: صمیمیت یک فرآیند تعاملی است و شامل ابعادی مرتبط به هم است. محور این فرآیند شناخت، درک، پذیرش، همدلی با احساسات فرد دیگر، قدردانی و پذیرش دیدگاه اوست. صمیمیت، تنها یک تمایل یا آرزو نیست؛ بلکه یک نیاز اساسی و واقعی بوده و مفهوم وسیعی دارد که شامل خود افشایی، رابطه‌ی جنسی، نزدیکی هیجانی، بدنی و عقلی است (بطلانی و همکاران، ۱۳۸۹).


زوجین: زن و شوهری که به صورت رسمی و با رضایت آگاهانه به عنوان زوجین شناخته می‌شوند و توسط مرگ یکی و یا طلاق از یکدگیر جدا می‌شوند (فاتحی و دهقانی، ۱۳۸۹).


 


دانلود از لینک زیر :


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.