ژانویه 16, 2021

بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده -مصوب ۱۳۹۱

1 min read
<![CDATA[]]>

فهرست مطالب


چکیده 1


مقدمه. 2


1-بیان مساله. 5


2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7


3-پیشینه تحقیق. 10


4-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق. 10


5-اهداف مشخص تحقیق. 10


6-سؤالات تحقیق. 10


سوال اصلی تحقیق: 10


7-فرضیه‏های تحقیق. 11


8-روش تحقیق. 11


9-ساماندهی مطالب.. 12


فصل اول-مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی تحقیق. 13


مبحث اول-تحولات قانون گذاری در حوزه خانواده 14


گفتار اول-تاریخچه حقوق خانوده قبل از اسلام. 14


گفتار دوم-تاریخچه تصویب قوانین خانواده در حقوق ایران. 16


گفتار دوم- لزوم وجود آیین دادرسی.. 19


مبحث دوم- ضرورت تأسیس دادگاه تخصصی خانواده 20


مبحث سوم-  اصول حاکم بر تشکیل دادگاه تخصصی خانواده 22


گفتار اول- اهمیت بحث از صلاحیت دادگاه 22


بند اول-دو جنبه حق و تکلیف داشتن صلاحیت دادگاه 22


بند دوم: انواع صلاحیت محاکم. 23


گفتار دوم-مراجع مختلف قضاوتی با صلاحیت های مختلف، آری یا خیر؟. 25


مبحث چهارم- پیشینه دادگاه خانواده در حقوق ایران. 38


فصل دوم-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده تا قبل از تصویب قانون جدید. 40


مبحث اول-وضعیت صلاحیت دادگاه خانواده در سال 1346. 41


مبحث دوم- صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال 1353 در رسیدگی به امور کیفری.. 43


مبحث سوم-اقسام آیین دادرسی در قوانین قدیم. 48


مبحث چهارم-محتوای فوانین قدیم. 49


مبحث پنجم-ویژگی‎های قوانین قدیم. 52


فصل سوم-تحولات قانون جدید در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده 57


مبحث اول-تفاوت های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق. 58


مبحث دوم – دیدگاه قانون  جدید حمایت خانواده نسبت به قسمت ها و نهاد های مختلف… 64


مبحث سوم- واحدهای مرتبط با دادگاه خانواده 67


گفتار اول- شورای حل اختلاف.. 67


بند اول-  صلاحیت شورای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی بر اساس قانون 1387. 67


گفتار دوم- داوری.. 72


بند اول-تعریف داوری و نقش آن در رفع اختلافات خانوادگی.. 72


بند دوم- موضع قانون نسبت به مقررات داوری دعاوی خانوادگی.. 74


گفتار سوم- مراکز مشاوره خانوادگی.. 83


مبحث چهارم- قواعد صلاحیت در دادگاه خانواده 90


گفتار اول-مفهوم صلاحیت و اقسام آن. 91


گفتار دوم-  صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده 94


مبحث پنجم: آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده 105


مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی.. 107


مبحث هفتم- اصول دادرسی در دعاوی خانوادگی.. 108


مبحث هشتم- موضع قانون نسبت به آیین دادرسیِ خاصِ دادگاه خانواده 111


مبحث نهم-ابتکارات و نوآوری های قانون جدید. 115


نتیجه گیری و پیشنهادها 126


فهرست منابع. 135


الف-منابع فارسی.. 135


1-کتب.. 135


2-مقالات.. 136


3-پایان نامه ها 138


Abstract 141

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده


 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.