ژانویه 16, 2021

بـررسی سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد -فروش فایل

1 min read
<![CDATA[]]>

مدرسی تربتی(1385) این تحقیق  با هدف تبیین “عوامل موثر بر میزان رعایت هنجارهای پوشش و آرایش “صورت پذیرفته است که یک هنجار اجتماعی بوده و با پشتوانه‌ای قوی مذهبی از جایگاه خاصی در بین افراد مذهبی جامعه برخورداراست‎۰ شناخت این عوامل به کمک نظریات مختلف در مسیر تبیین کنشهای انسانی مطرح شده است‎۰جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه علمی –کاربردی مشهد بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در بین دانشجویان دختر میزان رعایت هنجارهای پوشش و آرایش به رعایت این هنجارها توسط مادر، میزان اطلاع از مصرف‌گرایی نظام سرمایه‌داری، میزان تمایل نسبت به غرب، علاقه به عضویت در گروه ثروتمندان و نیز اعتقاد به مضرات هنجار بستگی دارد‎۰محقق  در مورد دانشجویان پسر به هیچ مدل تحلیلی دست نیافته است


زاهدانی،دشتی(1385) در تحقیقی با عنوان” گرایش دانشجویان به انواع حجاب” به بررسی نحوه پوشش  دانشجویان دختر درشرایط مختلف پرداخته است. محقق تغییر  محیط اجتماعی را در انتخاب نوع پوشش موثر می داند.وی بررسی گرایش و تغییرات گرایش دانشجویان دختر نسبت به نوع پوشش، بعد از انقلاب دو مطالعه در سالهای 1369 و 1380 انجام داده است.جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دختر دانشگاه شیراز می باشد.بررسی ها نشان داد که در طول دهه 70 در دانشگاه شیراز،طرفداران حجاب افزایش یافته اند.در سال 1369 حدود 80 درصد از دانشجویان دختر ابراز داشته اند که مایل به حفظ حجاب خویش ،به هر نحو ،در خصوصی ترین شرایط اجتماعی هستند در صورتی که این درصد در سال 1380 به حدود 90 درصد ارتقاء یافته است.هم چنین دانشجویان دختر که برای خرید یا غیره در سال 1380 در محیط های عمومی ظاهر می شوند ده درصد بیش از همسالان خویش در سال 1369 حجاب خود را رعایت می کنند.در سال 69 فقط 20 درصد از دانشجویان دختر مایل به کنار گذاشتن پوشش دینی خود- در محیط های با فشار رسمی و غیر رسمی کمتر -بوده اند و در فاصله ی 11 سال در دومین دهه بعد از انقلاب اسلامی 10 درصد از تعداد آنان کاسته شده است.حدود 40 درصد از آنان که لباس مدل غربی را در مواقع خصوصی انتخاب می نمایند مایلند موهای خویش را بر طبق ضوابط دینشان بپوشانند.


قنبری(1385) به بررسی” تحول گفتمان حجاب در مطبوعات دهه هفتاد ایران” با هدف دریافت گفتمان دهه هفتاد بر مسئله حجاب پرداخته است. بر این اساس وی با استفاده ازروش تبار شناسی به ایجاد گزاره های مرتبط با گفتمان حجاب در طول دو دهه اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است.نتایج پژوهش نشان می دهد که،گفتمان حجاب در نظام جمهوری اسلامی،تبدیل به کردارهای جنسیتی شده و استفاده از برخوردهای هژمونیک و کنترل کننده نه تنها آن را کاهش نداده،بلکه در اواخر سالهای دهه هفتاد منجر به رواج انواع پوششهای غیررسمی شده است.این پوشش ها ،به عنوان کردارهای جنسیتی منجر به ایجاد گسست در گزاره های اصلی گفتمان مسلط،تحت عنوان کانون های مقاومت شده اند.این کانونها در بسیاری از مواقع موجب بروز واکنش هایی از سوی نظام نسبت به خود شده اند که در برخی از موقعیت ها مسئولان مجبور به عدول از برخی از مسایل مرتبط با گفتمان مذکور و تا حدی به رسمیت شناختن برخی از کردارهای جنسیتی غیر رسمی در ارتباط با حجاب شده اند.

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :


wq


بـررسی سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد 
حسینی دوست(1380)طرحی  با عنوان «بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن » با هدف شناخت نگرش دانشجویان دختر نسبت به پوشش زنان (میزان تمایل آنها به پوشش اسلامی ) و بررسی تأثیر خانواده و گروه همسالان به عنوان دوعامل اجتماعی تعیین‌کننده مهم در شکل‌گیری نگرش انجام داده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دختر مجرّد دوره روزانه‌ی مقطع کارشناسی دانشکده های علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی که والدین آنها زنده و با هم زندگی می کنند، بوده است. تعداد 202 دانشجو از میان 804 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که؛ نگرش دانشجویانی که پایگاه اجتماعی والدینشان بالا بوده، نسبت به پوشش زنان، تمایل کمتری نسبت به پوشش اسلامی داشته اند، نگرش دانشجویانی که میزان اعتقادات مذهبی والدینشان بالا بوده نسبت به پوشش اسلامی تمایل بیشتری داشته اند، نگرش دانشجویانی که میزان سفارش والدینشان به آنها درزمینه انجام فرائض مذهبی زیاد بوده نسبت به پوشش اسلامی تمایل بیشتری داشته اند، نگرش دانشجویانی که میزان رعایت حجاب توسط اکثرگروه همسالانشان زیاد بوده نسبت به پوشش اسلامی تمایل بیشتری داشته اند .بین وضعیت اشتغال مادرونگرش دانشجویان نسبت به پوشش اسلامی رابطه معناداری وجود ندارد.


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.