ژانویه 16, 2021

تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنی

1 min read
<![CDATA[]]>

برنامه های بازاریابی در این که عمدتا بر محصولات خاص و بازار تمرکز دارند با برنامه های


استراتژیک متفاوتند. این برنامه ها محور اصلی اجرا و هماهنگی بین فعالیت های مختلف بازاریابی


است(روستا و دیگران،  1381، ص 48).


بازاریابی فرایندی است که شرکت طی آن برای مشتری ارزش ایجاد کرده و رابطه مستحکمی با او برقرار می کند تا در عوض بتواند از او ارزش بدست آورد. فرایند بازاریابی شامل پنج مرحله است. شکل 2-2( کاتلر و آرمسترانگ،1385 ،ص69).


فرایند بازاریابی شامل تجزیه و تحلیل فرصت های بازاریابی، جستجو و انتخاب بازارهای هدف، طراحی استراتژی بازاریابی، برنامه ریزی برای برنامه های بازاریابی و سرانجام سازماندهی، اجرا و کنترل کلیه فعالیت های بازاریابی است(روستا و دیگران، 1381).


دانلود پایان نامه ارشد :

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش در زمینه محصولات لبنیمقاله :
بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید سبز مصرف‌کنندگان (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان محصولات لبنی شرکت پگاه در شهرستان شیراز)در چهار مرحله اول برای مشتری ارزش خلق می شود. بازاریاب ابتدا باید بازار و نیازها و خواسته های مشتری را درک کند. بعد باید استراتژی بازاریابی مشتری مداری را طراحی کند که هدف آن جذب، حفظ و رشد مشتریان هدف می باشد. بازاریاب در مرحله سوم برنامه واقعی که منجر به ارائه ارزشهای برتر می شود را تهیه می کند. این سه مرحله، اساس مرحله چهارم که همان ایجاد رابطه سودمند با مشتریان و مشعوف کردن آنها است، می باشد. در گام آخر، شرکت بخاطر برقراری رابطه مستحکم با مشتری، پاداش خود را از طریق جذب ارزش از او بدست می آورد. شرکتهای برجسته بازاریابی، برای یادگیری و درک نیازها، خواسته ها و احتیاجات مشتریانشان با تمام وجود تلاش می کنند. درک این مسائل، شرکت را در طراحی پیشنهادی که ارضا کننده خواسته ها باشد یاری کرده و رابطه پرارزشی با مشتری بر قرار می کند که منجر به جذب ارزش و سهم بیشتری از او می شود. نتیجه نهایی این است که دارایی دراز مدت مشتری برای شرکت افزایش می یابد. مفاهیم اصلی بازار این موارد می باشند : نیاز، خواسته و تقاضا؛ پیشنهادهای بازاریابی(محصولات، خدمات، و تجربیات)؛ ارزش و رضایت؛ مبادله و ارتباط؛ و بازار ها. خواسته ها، نیازهای انسانی می باشند که توسط فرهنگ و شخصیت فردی شکل گرفته اند. وقتی که خواسته با قدرت خرید همراه شود ، به تقاضا تبدیل می شود. شرکتها با استفاده از پیشنهاد ارزش، به نیازها پاسخ می دهند؛ پیشنهاد ارزش، مجموعه ای از منافع است که شرکت متعهد شده برای ارضای نیاز به مشتری بدهد. پیشنهاد ارزش، ارزش را از طریق پیشنهاد بازاریابی به مشتری رسانده و در نهایت منجر به برقراری رابطه داد و ستد دراز مدتی با مشتری می شود.( کاتلر و آرمسترانگ،1385)


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.