ژانویه 20, 2021

تحقیق درباره سپرده گذاران، قبول سپرده، جذب سپرده

1 min read
<![CDATA[]]>

در ذيل به بيان روشهاي جذب سپرده‌هاي بانكي مي‌پردازيم:
به موجب ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا جذب سپرده‌ها به دو صورت انجام مي‌گيرد:
1-1- سپرده‌هاي قرض الحسنه: شامل سپرده‌هاي قرض الحسنه جاري و سپرده‌هاي قرض الحسنه پس‌انداز.
1-2- سپرده‌هاي سرمايه گذاري: شامل سپرده‌هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت.
1-قرض الحسنه:
قرض الحسنه از جمله عقود تمليكي است. شخصي كه مالي را از مالكيت خود قطع و به مالكيت بانک در مي‌آورد قرض دهنده يا مقرض و شخصي (بانک)كه مال به مالكيت او در مي‌آيد قرض گيرنده يا مقترض ناميده مي‌شود و در اين خصوص ماده 648ق.م مي‌گويد: “قرض عقدي است که به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليک مي‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل، قيمت يوم الرد را بدهد”. بنابراين سپرده‌هاي قرض الحسنه اعم از جاري و پس‌انداز به جهت اينكه توسط سپرده گذاران به تمليك بانك در مي‌آيد جزء منابع بانك بوده و مانند سرمايه بانك است و تعهدي كه بانك درمقابل سپرده گذاران به عنوان مقترض دارد استرداد مثل است و از آنجا كه هنگام افتتاح حساب توسط مشتريان، شرط مدت نمي‌شود تا در پايان مدت تعيين شده، طلب سپرده گذار مسترد شود لذا بايستي اين وجوه بصورت عندالمطالبه مسترد شوند.30 بر همين اساس به موجب ماده 2 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا استرداد اصل سپرده‌ها توسط بانك‌ها تعهد و تضمين مي‌شود و بانك‌ها مكلفند عندالمطالبه اصل سپرده‌هاي قرض الحسنه را مسترد نمايند. سپرده قرض الحسنه به دو صورت در بانك‌ها افتتاح مي‌شوند:
1-1-قرض الحسنه جاري در اين روش بانك‌ها مبادرت به افتتاح حساب جاري بنام قرض دهنده مي‌كنند و دسته چك به دارنده حساب ارائه مي‌نمايند تا بدون مراجعه به شعبه بتواند با صدور چك، موجودي حساب را توسط اشخاص ثالث كلاً يا بعضاً مسترد كند يا خودش شخصاً مراجعه و وجوه و موجودي خود را برداشت نمايد. رابطه بانك و سپرده گذار تابع شرايط خاصي است كه توسط بانك تدوين و طي قرار داد به امضاي طرفين مي‌رسد. دراين نوع حساب مقررات قانون تجارت در خصوص چك و قانون صدور چك و اصلاحيه‌هاي بعدي اعمال و حاكميت پيدا مي‌كند.
1-2- قرض الحسنه پس‌انداز: به وجوهي اطلاق مي‌شود كه مازاد بر هزينه‌هاي جاري اشخاص بوده و قصد سود جويي و انتفاع مادي براي پس‌انداز كننده وجود ندارد بلكه روحيه خدمت به خلق و ثواب اخروي ملاك عمل سپرده گذار است قبول اين نوع سپرده توسط بانك‌ها بر اساس قرار داد مبتني برعقد قرض صورت مي‌گيرد.
همانطور كه از ماهيت اين سپرده‌ها فهميده مي‌شود چون با افتتاح حساب سپرده‌هاي قرض الحسنه، وجوه سپرده گذار به تمليك بانك در مي‌آيد و سپرده گذار مالكيت خود را نسبت به وجوه خود از دست مي‌دهد لذا بانك‌ها نمي‌توانند وجوه متعلق به خود را به عنوان تضمين قبول نمايند و به طور کلي سپرده‌هاي قرض الحسنه جاري و پس‌انداز به عنوان تضمين مورد پذيرش نخواهند بود.
2- سپرده‌هاي سرمايه گذاري
سپرده سرمايه گذاري وجوهي است كه به قصد انتفاع به بانك‌ها سپرده مي‌شود تا بانك به وكالت از سپرده گذاران آنرا در عمليات مجاز بانكي به مصرف برساند مطابق ماده 6 آيين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا قبول سپرده‌هاي سرمايه گذاري به دو صورت انجام مي‌شود:
2 -1-سپرده‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت: به سپرده‌هايي گفته مي‌شود كه براي مدتي بيش از يك سال نزد بانك‌ها و به موجب قرارداد گذاشته مي‌شود و در حال حاضر به صورت سپرده‌هاي يك ساله، دو ساله، سه ساله تا پنج ساله وجود دارند.
2-2-سپرده‌هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت: به سپرده‌هايي گفته مي‌شود كه براي مدتي كمتر از يك سال نزد بانك‌ها و به موجب قرارداد گذاشته مي‌شود.
براي اين نوع سپرده‌ها بصورت علي الحساب از محل مشاركتهاي بانك با مشتريان سود ماهانه پرداخت مي‌شود و سود قطعي پس از تصويب تراز نامه سالانه بانك قابل پرداخت است و اما چنانچه سود قطعي بانك كمتر از سود علي الحساب باشد در اين صورت سود پرداخت شده بيش از سود قطعي مسترد نمي‌شود براي اينكه بانك به هنگام انعقاد قرار داد، نرخ سود تعيين شده را بصورت حداقل در نظر مي‌گيرد و تقبل مي‌نمايد چنانچه كمتر از مقدار معين سود نمايد تفاوت مبلغ مورد تعهد را از مال بانك پرداخت كند.
بر خلاف سپرده‌هاي قرض الحسنه که مالکيت اين نوع سپرده‌ها به بانک منتقل مي‌گردد مالكيت وجوه سپرده‌هاي سرمايه گذاري به سپرده گذاران تعلق دارد و بانك صرفاً حق تصرف در اين وجوه پيدا مي‌كند و وجوه مورد نظر به موجب تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. و بانك در مقابل بكارگيري سپرده‌هاي سرمايه گذاري، حق الوكاله دريافت مي‌كند.
از آنجا كه قبول سپرده‌هاي سرمايه گذاري طبق قرار داد و بر اساس قواعد عقد وكالت براي به كارگيري وجوه سپرده‌ها صورت مي‌گيرد لذا به موجب ماده 679ق.م موكل (سپرده گذار) مي‌تواند هر وقت بخواهد وكيل (بانك) را عزل و وجوه خود را مسترد نمايد در اين صورت اگر مدت قرار داد سپرده سپري شده باشد تمامي‌سود علي الحساب سپرده گذار پرداخت مي‌گردد و اگر قبل از اتمام مدت قرارداد وجود خود را مسترد نمايد در اين صورت فقط سود سپرده كوتاه مدت يا مدتي كه وجه در نزد بانك بوده است به سپرده گذار پرداخت مي‌شود.
وجوه حاصل از سپرده‌هاي سرمايه گذاري اعم از كوتاه مدت و بلند مدت قابليت دارند تا در نزد بانك‌ها به عنوان تضمين تسهيلات قرار گيرند و بانك‌ها نيز اصل اين نوع سپرده‌ها را به عنوان تضمين قبول مي‌کنند و تا اتمام مدت تسهيلات پرداختي و تسويه كامل بدهي مشتري از استرداد اين نوع سپرده‌ها به سپرده گذار خودداري مي‌كنند، اين در حالي است كه خود سپرده گذار هنگام معرفي سپرده خود به عنوان وثيقه و تضمين، چنين حقي را به بانك مي‌دهد ولي همچنان سود سپرده به حساب سپرده گذار پرداخت مي‌شود و مشاراليه از سود مربوطه كماكان بهره‌مند مي‌گردد بديهي است قبول تضمين به سود مورد توافق بانك و سپرده گذار خللي وارد نمي‌آورد مگر اينكه گيرنده تسهيلات به تعهدات قرار دادي در رابطه با پرداخت اقساط عمل نكند كه در اين صورت اقساط معوق از سپرده وثيقه گذاشته شده برداشت مي‌شود و به تبع آن، سود سپرده نيز تحت تاثير مانده حساب تفاوت پيدا مي‌کند.
ب- طلاجات و اشياء قيمتي
طلا به كسر حرف اول به معني زر، زر سرخ آمده است31. اين فلز عمدتاً به شكل آزاد و بصورت تكه‌هايي در سنگها و رسوبهاي آبرفتي وجود دارد و يكي از فلزات ضرب سكه مي‌باشد. طلا در بسياري از كشورها بعنوان معيارارزش پول بكار مي‌رود. همچنين در جواهرات، دندانپزشكي و الكترونيك مورد استفاده قرار مي‌گيرد. زمان زيادي است كه طلا يكي از گران قيمت ترين فلزات به حساب آمده و قيمت آن در تاريخ، معيار بسياري از پولهاي رايج مي‌باشد (تحت عنوان پايه طلا شناخته مي‌شود).
اگر چه طلا در صنعت و هنر بسيار مهم است، اين عنصر وضعيت منحصر به فردي نسبت به تمامي‌كالاها دارد و آن، حفظ ارزش خود در دراز مدت مي‌باشد.
طلا عنصر فلزي است كه كلاً به رنگ زرد ديده مي‌شود، اما اگر به دقت جدا شود، مي‌تواند سياه، قرمز سير يا ارغواني باشد. طلا كه فلزي نرم مي‌باشد، براي استحكام بيشتر اغلب با فلزات ديگر آلياژ مي‌شود در بسياري از كشورها از طلا و بسياري از آلياژهاي آن در جواهرات و ضرب سكه و نيز به عنوان شاخصي براي مبادلات پولي استفاده مي‌شود.
اين فلز مانند فلزات پر ارزش ديگر با سيستم توزين ترازو سنجيده مي‌شود و در صورت آلياژ با ساير فلزات براي مشخص كردن مقدار طلاي موجود با عيار 24 (كه طلاي خالص است) استفاده مي‌شود. در ايران بيشتر از مثقال براي معاملات بازار طلا استفاده مي‌شود و براي آلياژهاي طلا از ميزان عيار استفاده مي‌شود كه عيار 24 طلاي خالص مي‌باشد.
در طول تاريخ از طلا براي پشتيباني پول و در سيستمي‌تحت عنوان پايه طلا استفاده مي‌شد كه در اين سيستم، يك واحد از پول رايج معادل مقدار طلا بود.32
گونه‌هاي ديگر جواهرات الماس و برليان هستند كه امروزه به عنوان زيورآلات مورد استفاده مردم قرار مي‌گيرند.
همچنين اشياء قيمتي غير از طلا و جواهرات وجود دارند كه داراي ارزش بالايي هستند و به حسب قدمت و ارزش تاريخي مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند.
بانك‌ها طلاجات و اشياء قيمتي را نيز در مقابل تسهيلات پرداختي به مشتريان به عنوان وثيقه قبول مي‌نمايند اما از آنجا كه نوسان قيمت اين نوع اموال بسيار زياد است براي جلوگيري از ورود خسارت به بانك و به منظور برخورداري از حداقل ريسك پذيري، به ندرت اينگونه اموال را وثيقه مي‌گيرند و اگر قبول نمايند به كمتر از قيمت ارزيابي شده وثيقه مي‌گيرند تا چنانچه قيمت آن در اثر نوسان بازار كاهش يابد حداقل خسارت متوجه بانك گردد. ضمن اينكه در قبول اين نوع وثائق محدوديتهاي اعتباري در نظر گرفته شده است و هر مرجع تصويب كننده اعتبار اختيار قبول اين نوع وثيقه را ندارد و بايد مرجع خاصي مصوبه اين نوع وثائق را صادر نمايد بنابراين قبول طلا به عنوان وثيقه با توجه به قيمت رسمي‌و بدون کارمزد ساخت با مجوز اداره اعتبارات و تسهيلات ميسر است.
ج- ماشين‌آلات:
كه در شمار وثائق بانك‌ها آمده‌اند به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
دسته اول: وسائط نقليه اعم از سواري- كاميونت- اتوبوس و ميني بوس و امثال اينها هستند که داراي سند مالكيت هستند به طوري كه سند انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمي‌تنظيم مي‌شود.
دسته دوم: ماشين‌آلات كارخانجات و شركت‌ها غير از وسائط نقليه هستند كه داراي سند مالكيت مستقل نبوده و با فاكتور خريد كه توسط كارخانه سازنده يا فروشنده صادر مي‌شود مورد شناسايي قرار مي‌گيرند انتقال مالكيت اين نوع ماشين‌آلات رسمي ‌نيست و با اسناد عادي قابل خريد و فروش هستند.
بانك‌ها هر دو دسته را به عنوان وثيقه تسهيلات قبول مي‌نمايند و مانند طلاجات حداقل ريسك پذيري را براي اين نوع وثائق در نظر مي‌گيرند و وسائط نقليه را حتماً بيمه بدنه مي‌نمايند تا چنانچه در اثر تصادف يا آتش سوزي از ارزش بيافتند خسارت وارده از شركت بيمه گرفته شود.
موضوع مهمي‌كه در اين زمينه بايد در نظر گرفته شود كاهش ارزش وسائط نقليه و ماشين‌آلات مذكور در اثر مرور زمان و استهلاك است و امكان دارد در نتيجه كاهش قيمت اين گونه وثائق، ارزش فروش آنها كمتر از مقدار طلب بانك باشد. به همين منظور بانك‌ها ارزش كل زمان انعقاد قرار داد را جهت قبول به عنوان وثيقه، در نظر نمي‌گيرند بلكه درصدي از ارزش آن زمان در نظر گرفته مي‌شود و شعب بانك‌ها بايستي هوشيار باشند به محض انتقال بدهي به سرفصلهاي معوق، اقدامات حقوقي را جهت وصول طلب بعمل آورند و در هر صورت اگر مورد وثيقه مطالبات بانك را پوشش ندهد بايد سريعاً نسبت به شناسايي اموال ديگر بدهكار اقدام و به ميزان مطالبات تسويه نشده، از اموال شناسايي شده بازداشت نمايند.
گفتار دوم : اموال غير منقول
اشيايي هستند كه از محلي به محل ديگر نتوان منتقل كرد.33قانون مدني امول غير منقول را به چهار دسته تقسيم كرده است:
الف-امواليكه ذاتاً غير منقول هستند.
ب- امواليكه به واسطه عمل انسان غير منقول هستند.
ج- امواليكه در حكم غير منقول هستند.
د- اموالي كه تابع غير منقول هستند.34
ماده 12ق.م قانون مدني در بيان اموال غير منقول بيان مي‌دارد: “مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود. اعم از اينكه استقرار آن ذاتي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.