می 14, 2021

تحقیق رایگان درمورد درآمد سرانه

1 min read
<![CDATA[]]>

-عدم وجود پرواز مستقيم بين مبادي و مقاصد خاص
-عدم سرويس دهي مناسب توسط شركتهاي هواپيمايي مربوط به كشور مبدأ يا مقصد
-اقتصادي بودن نرخ بليط پروازي شركتهاي هواپيمايي كشور ثالث در مقايسه با خطوط هوايي مبدأ يا مقصد
– كيفيت و نوع خدمات و تسهيلات ارائه شده توسط شركتهاي هواپيمايي كشور ثالث نظير خدمات داخل پرواز، هواپيماهاي پيشرفته تر و جديدتر، هزينه اقامت و صدور رواديد در كشور ثالث توسط شركت هواپيمايي آن كشور
– شبكه گسترده پروازي ناوگان هوايي كشور ثالث از نظر پوشش دادن تعداد مقاصد بيشتر
– تواتر پروازها به سوي هر مقصد در دوره زماني مشخص به طوري كه امكان انتخاب بهتر توسط مسافرين كشورهاي همجوار به منظور رسيدن به مقاصد نهايي آنها وجود داشته باشد.
حال با توجه به موارد مذكور فرودگاه دوبي در حال حاضر به عنوان فرودگاه قطبي منطقه خاورميانه شناخته شده است. اين فرودگاه به همراه خط هوايي مستقر در آن در حال حاضر به عنوان يك چهارراه اصلي در منطقه خاورميانه مطرح مي باشد. از ديگر فرودگاههاي مهم در منطقه ايران فرودگاه منامه بحرين است لذا در اين قسمت به بررسي اين دو فرودگاه و عملكرد شركتهاي هواپيمايي مستقر در آنها در ارتباط با پروازهاي بين المللي پرداخته مي شود .در جداول (2-2) و (2-3) وضعيت عملكرد دو خط هوايي Emirates ، Gulf Air از پايگاههاي مربوط به آنها نمايش داده شده است.
با مقايسه جمعيت كشور ايران و دو كشور مورد بحث و همچنين نرخ عرضه شركتهاي هواپيمايي متعلق به هريك از كشورهاي مورد بحث، به وضوح ضعف بسيار زياد درآمد سرانه مردم كشورمان در مقايسه با آن كشورهاي عربي مورد بحث، مشخص مي شود. زيرا آنچه كه مسلم است اين است كه رشد و توسعه صنعت حمل و نقل هوايي و كليه امور مرتبط با آن به ويژه تقاضا براي سفرهاي برون مرزي و بين المللي در هر كشور در يك وابستگي بسيار قدرتمند با شاخصهاي اقتصادي و امور زيربنايي آن كشور مي باشد. 2-3-2-2- تحليل و بررسي فرودگاههاي بين المللي منطقه در ارتباط با پروازهاي ترانزيت باتوقف
در اين قسمت به بررسي وجمع آوري اطلاعات مربوط به ترانزيت باتوقف در فرودگاه هاي منطقه پرداخته مي شود. درميان كشورهاي منطقه، همسايگان شمالي و شرقي در مقايسه با همسايگان حاشيه خليج در ترانزيت با توقف داراي نقش ضعيف تري مي باشند. البته لازم به ذكر است كه در ميان همسايگان شمالي كشور آذربايجان از طريق فرودگاه باكو در سالهاي پس از2000 ميلادي به اين مسئله جدي تر پرداخته است. علاوه برآن حتي اين كشور در جذب مسافرين ترانزيت، از كشورهاي همجوار با اتصال به مقصد نهايي از طريق فرودگاه پايتخت خود با استفاده از خط هواپيمايي آزال بسيار قويتر از گذشته ظاهر شده است.
در مورد همسايگان غربي كشور نيز مي توان چنين گفت كه كشور عراق از چنين بحثي مستثني مي باشد.
تركيه نيز با توجه به ماهيت قدرتمندش در صنعت گردشگري و همچنين وابستگي بسيار زيادش به اتحاديه اروپا داراي نقش خوبي در ترانزيت با توقف مي باشد ولي همانطور كه پيش از اين بيان شده در حال حاضر مهمترين بخش پروازهاي ترانزيت با توقف از پتانسيل بالقوه كشور مربوط به پروازهايي مي باشد كه به لحاظ بعد مسافت اقدام به فرود در يكي از فرودگاههاي منطقه مي نمايند، كه به لحاظ قرارگيري استانبول در دروازه اروپا اين مسئله در ارتباط با تركيه قدري متفاوت مي باشد، زيرا با حداكثر دو ساعت و سي دقيقه پرواز از هر نقطه اروپاي غربي هواپيماي مذكور مي تواند وارد آسمان استانبول شود و در وهله نخست اگر توقفي در فرودگاه استانبول صورت پذيرد به لحاظ ارضاي تقاضاي موجود مي باشد . اما مطلب در مورد سواحل جنوبي خليج فارس متفاوت است. چرا كه تشابه جغرافيايي ميان اين فرودگاهها و بعضي از فرودگاههاي جنوبي كشور فاكتور مهمي براي اين بررسي مي باشد. فرودگاههاي دبي، ابوظبي، شارجه، مسقط، كويت و دوحه همگي در طي سالهاي گذشته داراي چنين پتانسيلي بوده اند.
جدول (2-2) الي (2-3) فهرست عملكرد خطوط هواپيمايي خارجي را دركشورهاي منطقه در ارتباط با ترانزيت با توقف نشان مي دهد. در اين جداول به ترتيب وضعيت پروازهاي ترانزيت باتوقف در فرودگاههاي استانبول، دوبي، و منامه نمايش داده شده است. جدول (2-2) : فهرست پروازهاي ترانزيت باتوقف در فرودگاه شهر استانبول در طول يك هفته
مربوط به شركتهاي هواپيمايي خارجي ]5[
رديف
مبدأ
مقصد
فرودگاه ترانزيت
شركت هواپيمايي
كشور مالك
نوع*
هواپيما
تعداد پرواز
در هفته
1
باكو(BAK )
لندن(LGW )
استانبول
Azerbaijan Airlines
آذربايجان
757
2
2
لندن(LGW )
باكو(BAK )

Azerbaijan Airlines
آذربايجان
757
2
3
دمشق(DAM )
مسكو(SVO )

Syrian Airlines
سوريه
S72
1
4
مسكو(SVO )
دمشق( DAM)

Syrian Airlines
سوريه
S72
1
5
دمشق( DAM)
برلين(SXF )

Syrian Airlines
سوريه
320
2
6
برلين(SXF )
دمشق( DAM)

Syrian Airlines
سوريه
320
2
7
عشق آباد(ASB )
فرانكفورت( FRA)

Avia Company Turkmenistan
تركمنستان
>757
1
8
فرانكفورت(FRA )
عشق آباد( ASB)

Avia Company Turkmenistan
تركمنستان
757
1 جمع كل
12 * نوع هواپيما بر اساس كد بين المللي آن مي باشد و به تفكيك در پيوست الف گزارش حاضر موجود است. جدول (2-3) : فهرست پروازهاي ترانزيت باتوقف در فرودگاه شهر دوبي در طول يك هفته
مربوط به شركتهاي هواپيمايي خارجي ]5[ رديف
مبداء
مقصد
فرودگاه
ترانزيت
شركت هواپيمايي
كشور مالك
نوع*
هواپيما
تعداد پرواز
در هفته
1
لندن
برونئي
دوبي
Royal Brunei Airlines
برونئي
763
4
2
هنگ كنگ
منامه

CATHAY Pacific
هنگ كنگ
777
3
3
منامه
هنگ كنگ

CATHAY Pacific
هنگ كنگ
777
4
4
منامه
لارناكا

Cyprus Airways
قبرس
319
1
5
دهلي
آديس آبابا

Ethiopian Airlines
اتيوپي
767،763
2
6
آديس آبابا
كراچي

Ethiopian Airlines
اتيوپي
767،763
2
7
كراچي
آديس آبابا

Ethiopian Airlines
اتيوپي
767،763
2
8
آديس آبابا
دهلي

Ethiopian Airlines
اتيوپي
767،763
2
9
مسقط
كويت

Gulf Air
كشورهاي خليج فارس
320
2
10
كويت
مسقط

Gulf Air
كشورهاي خليج فارس
320
2
11
تهران
داكا

Iran Air
ايران
L 74
2
12
داكا
تهران

Iran Air
ايران
L 74
2
13
صنعا
منامه

Yemen Airways
يمن
310
1
14
دوحه
صنعا

Yemen Airways
يمن
310
1
15
صنعا
جاكارتا

Yemen Airways
يمن
310
2
16
جاكارتا
صنعا

Yemen Airways
يمن
310
2
جمع
34 * نوع هواپيما بر اساس كد بين المللي آن مي باشد و به تفكيك در پيوست الف گزارش حاضر موجود است. ادامه جدول (2-3) : فهرست پروازهاي ترانزيت باتوقف درفرودگاه شهر دوبي در طول يك هفته
مربوط به شركتهاي هواپيمايي خارجي ]5[ رديف
مبداء
مقصد
فرودگاه
ترانزيت
شركت هواپيمايي
كشور مالك
نوع*
هواپيما
تعداد پرواز
در هفته
17
ابوظبي
بمبئي
دوبي
Air India
هندوستان
747
3
18
ابوظبي
احمد آباد

Air India
هندوستان
310
1
19
ابوظبي
دهلي نو

Air India
هندوستان
4AB
1
20
بمبئي
ابوظبي

Air India
هندوستان
310
2
21
بمبئي
ابوظبي

Air India
هندوستان
4AB
2
22
داكا
لندن

Bangladesh Airlines
بنگلادش
10D
4
23
داكا
لندن

Bangladesh Airlines
بنگلادش
310
3
24
داكا
نيويورك

Bangladesh Airlines
بنگلادش
10D
2
25
نيويورك
داكا

Bangladesh Airlines
بنگلادش
10D
2
26
لندن
سيلهت

Bangladesh Airlines
بنگلادش
310
3
27
دوحه
داكا

Bangladesh Airlines
بنگلادش
10D
1
28
كويت
داكا

Bangladesh Airlines
بنگلادش
10D
1
29
منامه
داكا

Bangladesh Airlines
بنگلادش
10D
1
30
برونئي
فرانكفورت

Royal Brunei Airlines
برونئي
763
3
31
فرانكفورت
برونئي

Royal Brunei Airlines
برونئي
763
3
32
برونئي
لندن

Royal Brunei Airlines
برونئي
763
4 جمع
36 * نوع هواپيما بر اساس كد بين المللي آن مي باشد و به تفكيك در پيوست الف گزارش حاضر موجود است . ادامه جدول (2-3) : فهرست پروازهاي ترانزيت باتوقف درفرودگاه شهر دوبي در طول يك هفته
مربوط به شركتهاي هواپيمايي خارجي ]5[ رديف
مبداء
مقصد
فرودگاه
ترانزيت
شركت هواپيمايي
كشور مالك
نوع*
هواپيما
تعداد پرواز
در هفته
33
سئول
قاهره
دوبي
Korean Air
كره
744
2
34
قاهره
سئول

Korean Air
كره
744
2
35
آتن
كويت

Kuwait Airways
كويت
737
2
36
كويت
آتن

Kuwait Airways
كويت
737
2
37
فرانكفورت
ابوظبي

Lufthansa
آلمان
340
4
38
ابوظبي
فرانكفورت

Lufthansa
آلمان
340
4
39
فرانكفورت
مسقط

Lufthansa
آلمان
340
3
40
مسقط
فرانكفورت

Lufthansa
آلمان
340
3
41
زوريخ
مسقط

Swiss air
سوييس
332
3
42
مسقط
زوريخ

Swiss air
سوييس
332
3
43
زوريخ
كراچي

Swiss air
سوييس
332
4
44
كراچي
زوريخ

Swiss air
سوييس
332
4
45
كوالالامپور
استانبول

Malaysian Airlines
مالزي
772
2
46
استانبول
كوالالامپور

Malaysian Airlines
مالزي
772
2
47
كوالالامپور
نيوارك

Malaysian Airlines
مالزي
772
3
48
نيوارك
كوالالامپور

Malaysian Airlines
مالزي
772
3 جمع
46 * نوع هواپيما بر اساس كد بين المللي آن مي باشد و به تفكيك در پيوست الف گزارش حاضر موجود است.
ادامه جدول (2-3) : فهرست پروازهاي ترانزيت باتوقف درفرودگاه شهر دوبي در طول يك هفته
مربوط به شركتهاي هواپيمايي خارجي ]5[
رديف
مبداء
مقصد
فرودگاه ترانزيت
شركت هواپيمايي
كشور مالك
نوع*
هواپيما
تعداد پر
واز
در هفته
81
ژوهانسبورگ
بمبئي
دوبي
Majestic Air
هندوستان
L10
3
82
بمبئي
ژوهانسبورگ

Majestic Air
هندوستان
L10
3
83
مشهد
منامه

IRAN Air Tours
ايران
TU5
2
84
منامه
مشهد

IRAN Air Tours
ايران
TU5
2
85
لاهور
ابوظبي

Aero Asia
پاكستان
YK2
1
86
ابوظبي
لاهور

Aero Asia
پاكستان
YK2
1
87
لاهور
مسقط

Aero Asia
پاكستان
YK2
1
88
اسلام آباد
ابوظبي

Aero Asia
پاكستان
YK2
1
89
اسلام آباد
ابوظبي

Aero Asia
پاكستان
YK2
1
90
پيشاور
ابوظبي

Aero Asia
پاكستان
YK2
1
91
مسقط
كراچي

Aero Asia
پاكستان
737
1
92
كراچي
ابوظبي

Aero Asia
پاكستان
737
2
93
كراچي
مسقط

Aero Asia
پاكستان
737
1 جمع
20 جمع كل
213 * نوع هواپيما بر اساس كد بين المللي آن مي باشد و به تفكيك در پيوست الف گزارش حاضر موجود است جدول (2-4) : فهرست پروازهاي ترانزيت باتوقف در فرودگاه شهر منامه بحرين در طول يك هفته
مربوط به شركتهاي هواپيمايي خارجي ]5[ رديف
مبدأ
مقصد
فرودگاه ترانزيت
شركت هواپيمايي
كشور مالك
نوع*
هواپيما
تعداد پرواز
در هفته
1
دوحه
لندن
منامه
British Airways
انگلستان
777
7
2
لندن
دوحه

British Airways
انگلستان
777
7
3
كويت
داكا

Bangladesh Airlines
بنگلادش
10D
1
4
داكا
دوبي

Bangladesh Airlines
بنگلادش
10D
1
5
دوبي
هنگ كنگ

CATHAY Pacific
هنگ كنگ
777
3
6
هنگ كنگ
دوبي

CATHAY Pacific
هنگ كنگ
777
3
7
هنگ كنگ
رياض

CATHAY Pacific
هنگ كنگ
777
2
8
لارناكا
دوبي

Cyprus Airways
قبرس
319
1
9
دوبي
لارناكا

Cyprus Airways
قبرس
319
1
10
ابوظبي
لندن

Gulf Air
چند مليتي
332
1
11
لندن
ابوظبي

Gulf Air
چند مليتي
332
3
12
دوحه
قاهره

Egypt Air
مصر
AB 6
1
13
قاهره
دوحه

Egypt Air
مصر
AB 6
1
14
اسكندريه
دوحه

Egypt Air
مصر
320
1
15
كراچي
دوحه

Pakistan International
پاكستان
737
2
16
دوحه
دمشق

Syrian Airlines
سوريه
S72
2
17
دمشق
دوحه

Syrian Airlines
سوريه
S72
2
18
امان
دوحه

Royal Jordanian
اردن
320
2
19
دوحه
امان

Royal Jordanian
اردن
320
2
20
كلمبو
دوحه

Srilankan Airlines
سري لانكا
330
2 جمع كل
45 * نوع هواپيما بر اساس كد بين المللي آن مي باشد و به تفكيك در پيوست الف گزارش حاضر موجود است . در فرودگاه دوبي ، 69 شركت هواپيمايي خارجي رفت و آمد دارند كه بالغ بر 141581 صندلي – مسافر در هفته، خدمات مسافري عرضه مي كنند. در بين اين خطوط هوايي، 34 خط هوايي آسيايي ، 21 خط هوايي اروپايي و مابقي مربوط به آفريقا مي گردند.
در فرودگاه منامه ، 21 شركت هواپيمايي خارجي با عرضه صندلي – مسافر بالغ بر 27745 در هفته فعاليت مي كنند. از اين خطوط هوايي ، 17 خط آسيايي، 3 خط اروپايي و 1 خط آفريقايي مي باشد. در فرودگاه ابوظبي، 25 شركت هواپيمايي خارجي فعاليت دارند و در هفته بالغ بر 41119 صندلي – مسافر عرضه خدمات هوايي در زمينه مسافر مي كنند ، 17 شركت آسيايي، 4 شركت اروپايي و 4 شركت آفريقايي هستند. در فرودگاه امان نيز 27 خط]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.