تدریس خصوصی و استاد خصوصی در آموزشگاه های ایران

آموزشی

 

 

تدریس خصوصی و استاد خصوصی در سراسر ایران و در سطح بین المللی ، علاقه زیادی به افزایش موفقیت تحصیلی جوانان وجود دارد افرادی از زمینه های محروم. از طیف وسیعی از فعالیت های آزمایش شده و تصور می شود ، ارائه دستورالعمل اضافی استاد خصوصی به دانش آموزان از خانواده های اقتصادی-اجتماعی پایین تر در میان موثرترین به عنوان مثال ، پس از بررسی شواهد موجود ، جعبه ابزار آموزش و تدریس خصوصی به این نتیجه رسید که شهریه یک به یک در کمک به شما بسیار موثر است با طیف وسیعی از اقدامات امیدوار کننده نشان می دهد که تأثیر می تواند به اندازه بزرگ باشد پنج ماه دیگر از تحصیل است. به همین ترتیب ، آموزش و پرورش شناسایی کرده است برخی از طرح هایی که قبلاً در مدارس ایرانی در حال اجرا هستند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان هنوز نگرانی هایی در مورد دسترسی به دستورالعمل های اضافی وجود دارد. به ویژه انواع خاصی از این موارد آموزش مانند تدریس خصوصی ، شخصی به فرد نابرابر است. علی رغم شواهد کاملاً قابل توجه همچنین تشخیص می دهد که هزینه های بالایی برآورد می شود، که به وضوح ممکن است به عنوان بازدارنده ای برای خانواده ها و مدارس کم درآمد عمل کند.

در ارتباط با تدریس خصوصی، تحقیقات قبلی انجام شده توسط ارزش بازار شهریه خصوصی استاد خصوصی در ایران را تقریباً تخمین می زند میلیارد تومان در سال ، در حالی که همچنین نتیجه گرفت که کسانی که تحصیلات خصوصی دارند بیشتر احتمال دارد دارای یک معلم خصوصی و استاد خصوصی نسبت به افرادی که تحصیلات دولتی دارند ، و به طور همزمان ، کسانی که مدرسه رایگان دریافت می کنند وعده های غذایی کمتر از کسانی که دریافت نمی کنند شهریه خصوصی دریافت می کنند و این هنوز شهریه خصوصی است شکاف تحصیلی بین دانش آموزان محروم و محروم را تشدید می کند. موارد فوق به وضوح پیامدهای مهمی در هر دو نابرابری آموزشی و تحرک اجتماعی دارد. آنجا روش های مختلفی وجود دارد که در آن بازار تدریس خصوصی خصوصی در ایران ممکن است مکانیزمی برای کسب درآمد بالا باشد والدین قادر به خرید مزیت برای فرزندان خود هستند. به عنوان مثال ، انتخاب آموزشگاهی در شکل مدارس دستور زبان با داشتن مدرسان خصوصی در بعضی از مناطق ایران یک مسئله غیر پیش پا افتاده است که توسط خانواده های پردرآمد برای به حداکثر رساندن شانس فرزندان خود در آزمون ورودی مهم استفاده می شود.

هنگامی که کودک از یک خانواده مرفه در معرض خطر قبول شدن در یک آزمون مهم قرار دارد، می توان از تدریس خصوصی استفاده کرد تا اطمینان حاصل شود که آنها نمره را کسب می کنند. با این حال شهریه استاد خصوصی فقط مربوط به دروس آکادمیک نیست و می تواند بر نابرابری آموزشی تأثیر بگذارد و تحرک اجتماعی به روشهای مختلف. به عنوان مثال ، ممکن است به کودکان آموزش داده شود که چگونه یک نمایش موزیکال بازی کنند ساز یا در یک ورزش ، سرمایه فرهنگی و مهارت های خود را ایجاد می کند که به آنها کمک می کند تا در یک رده بالا قرار بگیرند آموزشگاه و ورود به یک کار حرفه ای این مخلوطی از مزایای بالقوه گران قیمت و چندگانه است که منجر به نگرانی در مورد شهریه استاد خصوصی شده است بودن عامل اصلی نابرابری آموزشی و عدم تحرک اجتماعی. در عین حال ، در دانش ما در مورد دسترسی جوانان به شکاف های مهمی وجود دارد دستورالعمل های اضافی خارج از برنامه اصلی مدارس آنها به عنوان مثال ، ارائه دستورالعمل های اضافی و شهریه خصوصی چگونه انجام می شود ایران با کشورهای دیگر مقایسه می شود؟

 

99