ژانویه 21, 2021

دانلود پایان نامه ارشد – جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-رشته حقوق -فروش فایل

1 min read
<![CDATA[]]>

3-3-2-2-2-14- سرقت وسایل عمومی


 


سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفادۀ ‌عموم که طبق مادۀ 659[1] قانون مجازات 1375 مجازات آن حبس از یک تا 5 سال می‌باشد و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان­های مربوط باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. اگر وسایل مذکور صرفاً متعلق به بخش خصوصی باشد از شمول این ماده خارج است.


 


بزه سرقت همچون بسیاری از پدیده‌های انسانی دیگر روز به روز متحول شده و مصادیق جدیدی از آن رو می­نمایاند با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی، سرقت از شیوه سنتی به شیوه مدرن تبدیل شده است.


با توجه به مقایسه­ای که میان سرقت سنتی و مدرن انجام گرفته، با این وصف شایسته بود که قانونگذار مجازات شدیدتری را در جرایم رایانه­ای برای جرم سرقت در فضای سایبر مورد توجه قرار می­داد، چرا که با توجه به ویژگی­های سرقت رایانه­ای همچون دقت بالا، سرعت زیاد، ذخیره سازی حجم زیاد اطلاعات، خستگی ناپذیری و سایر محاسن از طرفی و فراملی بودن و محدود به مکان خاص نبودن گستردگی فضای کامپیوتر و کاربران از طرف دیگر این اقتضا را به دنبال دارد.


یک سارق کامپیوتری جزء نخبگان علمی جامعه است و با یک بزهکار خیابانی تفاوت دارد. پس می­بایست در محاکمه این طیف از مجرمین نهایت سعی و تلاش را بنماییم تا نتواند از چنگال قانون فرار کند.


در زمینه میزان مجازاتها، در مورد سارقین سایبری باید بازدارندگی بیشتری داشته باشد تا هم سبب ارعاب مردم و هم سبب عبرت گرفتن مجرمین شود تا دیگر اقدام به چنین جرایمی ننمایند.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   فصل چهارم –


 


عوامل سرقت رایانه­ای و پیشگیری از آن


 


 


 


 


 


 


در فصل گذشته ویژگی­های جرم سرقت رایانه­ای مورد مطالعه  قرار گرفته و در مقایسه با جرم سرقت سنتی خطر آفرین تر می­باشد، لذا در این فصل عوامل موثر ارتکاب جرم سرقت سایبری و سپس موارد پیشگیری آن مورد مطالعه قرار  گرفته است.


این فصل شامل دو مبحث است که مبحث اول آن عوامل سرقت سایبری، که در دو گفتار مجزا عوامل فردی جرم زا و عوامل اجتماعی جرم­زا را در عنوان کرده­است. مبحث دوم با عنوان پیشگیری از سرقت رایانه­ای، پیشگیری غیر کیفری(کنشی) و پیشگیری کیفری(واکنشی) را بررسی کرده­است.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


4-1- عوامل سرقت رایانه­ای


 


در بررسی علل و انگیزه های سرقت رایانه­ای می­توان از عوامل متعددی نام برد، در یک بررسی کلی می­توان به دو دسته از این عواملی که در این پدیده تاثیر قابل توجهی دارند اشاره نمود:


1- عوامل جرم زای فردی


2- عوامل جرم زای اجتماعی (محیطی).


 


4-1-1- عوامل جرم زای فردی سرقت رایانه­ای


 


منظور از عوامل فردی بزهکاری در سرقت رایانه­ای، با توجه به مجازی بودن محیط آن که متفاوت با محیط فیزیکی است عبارتند از: آن دسته از خصوصیاتی که مجرمی را از مجرم دیگر تفکیک می­کند. که این عوامل در ادامه بیان شده است:


 


4-1-1-1- میزان تحصیلات


 


اکثر مجرمین کامپیوتری از طبقات روشن فکر و تحصیل کرده می­باشند. بعلاوه آنها عموماً قادر به انجام حتی یک جرم ساده به معنی فعلی آن نیستند، یعنی سارق نرم افزار شاید نتواند یک قوطی کنسرو از سوپر مارکت برباید.


 


4-1-1-2 : عوامل ذهنی


 


متن کامل:


جرم شناختی سرقت در فضای سایبری-پایان نامه حقوق


بسته به نوع جرم کامپیوتری، گاه آشنایی کلی با این تکنولوژی کافی و گاه نیاز به تخصص در سطح بالاست. سطح معمول در مجرمان کامپیوتری محور برخی از محاسبات را تشکیل می­دهد. برخی عقیده دارند سطح مهارت شاخصی برای مجرمان کامپیوتری به شمار نمی­آید حال آنکه بعضی دیگر بر این باورند مجرمان بالقوه کامپیوتری افراد باهوش، با ذوق و شوق و دارای انگیزه­اند که آماده رویارویی با چالش های تکنولوژی هستند.[2]


اما آنچه که باید در حوزه سرقت رایانه­ای در نظر داشت این است که ما با مجرمان و بزه دیدگان عادی مواجه نیستیم. این دسته از مجرمین  علاوه بر اینکه از بهره هوشی بالایی برخوردارند، اصولا اشخاص با بهره هوشی پایین نمی­توانند مجرم یا حتی گاه بزه­دیده جرایم رایانه­ای باشند. شاید از این لحاظ بتوان سارقان رایانه­ای را در جرگه مجرمان یقه سفیدی که مارک آنسل از آنها سخن گفته بود قرار داد.[3]


 


4-1-1-3- سن


 


تاریخ نشان داده­است که طیف گسترده ای از افرادی که مرتکب سرقت کامپیوتری شده اند: دانشجویان، آماتورها، تروریست­ها و اعضای گروه­های جرایم سازمان یافته و سن مجرمان بین 10 تا 60 سال است و دامنه مهارت آنها از سطح تازه کار تا حرفه ای می­پوشاند.


با کمی دقت در این خصوص می­توان به این نتیجه دست یافت که اغلب مرتکبان سرقت رایانه­ای را جمعیت جوان تشکیل می­دهند. این مجرمان هم از ظرفیت جنایی بالایی برخوردارند و هم استعداد خوبی برای انطباق اجتماعی از خود نشان می دهند.[4]


این مسئله مهم نه تنها در تعقیب این گونه افراد مهم است بلکه در تعیین مجازات آنها نیز اهمیت دارد. تعقیب آنها معمولاً دشوارتر است، زیرا با هوشیاری و درایت عمل می­کنند و آثاری که ممکن است منجر به دستگیری آنان شود، محو می­کنند، بعلاوه مجازات آنان باید با رعایت موقعیت اجتماعی آنها صورت گیرد.


 


.[1]  ماده 659، همان: هرکس وسائل ومتعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا باسرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمانهای عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.


[2] Vasiliy Poranjuk, crimes criminalistics characteristic, 2002: www.crimer-research.org(به نقل از برومند باستانی، همان).


[3].  آنسل  م، 1375، دفاع اجتماعی، ترجمه­ی: محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم.


[4]. جعفری م، 1385، بزهکاری رایانه­ای در رویارویی با حقوق جزای فرانسه. نشریه حقوقی گواه. شماره 6 و 7 بهار و تابستان، ص 70.


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.