می 14, 2021

خرید فایل پایان نامه : حاکمیت شرکتی  برون‌سازمانی (محیطی) – فروش پایان نامه

1 min read
<![CDATA[]]>

عبارت برون‌سازمانی به نظام‌های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این نظام‌ها، شرکت­های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز[1] (1932) مطرح شد. همان‌طور که بعدها جنسن و مک‌لینگ[2] (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم­های برون‌‌سازمانی، شرکت­ها مستقیما توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه نظام برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت‌ها دارند (حساس‌یگانه، 1385). در واقع گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران نهادی، اکثریت را دارا بوده و به این وسیله بر مدیریت شرکت تاثیر خواهند گذاشت و همواره اهداف شرکت به سمت تامین منافع سهامداران اکثریت میل خواهد کرد (بنویدی، 1385). مسئله نمایندگی در این سیستم­ها به خوبی مشهود است. جدول زیر ویژگی­های این دو سیستم را به طور خلاصه نشان می­دهد (سالمون و سالمون، 2004).

 


جدول (2-2) ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی
درون‌سازمانی برون‌سازمانی
مدیریت شرکت عمدتا در اختیار سهامدارن درون‌سازمانی بوده و آنها کنترل مدیریت را برعهده دارند. شرکت‌های بزرگ تحت کنترل مدیران بوده اما مالکیت سهام آن با سهامداران برون‌سازمانی  است.
مرز روشنی بین مالکیت و کنترل مشاهده نمی‌شود و مسئله نمایندگی قابل‌ملاحظه‌ای وجود ندارد. مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله نمایندگی اهمیت می‌یابد.
تملک اجباری[3] ندرتا وجود دارد. تملک‌های اجباری به عنوان مکانیزم  موثر بر مدیریت شرکت وجود دارد.
تمرکز مالکیت در گروه‌های کوچک سهامداران (خانواده‌های موسس، دولت و شرکت‌هایی که ساختار هرمی دارند) . مالکیت گسترده است.
کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران درون‌سازمانی اعمال می‌شود. کنترل سهامداران محدود است.
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع می‌شود. انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع نمی‌شود.
در قانون شرکت‌ها (تجارت) حمایت کمی از سرمایه‌گذاران می‌شود. در قانون شرکت‌ها (تجارت) حمایت زیادی از سرمایه‌گذاران می‌شود.
احتمال سوء‌استفاده از قدرت توسط اکثریت وجود دارد. دموکراسی سهامداران حاکم است.
سهامداران عمده می‌خواهند نفوذ بیشتری در


شرکت‌های سرمایه‌پذیر داشته باشند.

از طریق سهامداری نمی‌توان اعمال نفوذ در شرکت‌های سرمایه‌پذیر کرد.

 


ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده‌نظام­ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت­اند و سازمان­ها و نهادهای مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاش‌اند. این واقعیت می‌تواند موجب یکسان‌سازی نسبی در مبانی و نگرش­های حاکمیت شرکتی در آینده شود (بدری، 1387).


 


[1]. Berle & Means


[2]. Jensen & Meckling


[3]. Hostile


متن کامل در سایت زیر :


ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.