آوریل 14, 2021

دانلود پایان نامه ارشد در مورد : بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


 


آکینبو[1] و همکاران (2004) تحقیقی در مورد ارتباط میان استوارتریت زانو و زاویهQ انجام دادند. آزمودنی‌های این پژوهش را 40 نفر شامل 10 مرد و 30 زن تشکیل وی دادند که به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شامل 20 آزمودنی دچار استوارتریت بودند و گروه دوم نیز شامل 20 نفر آزمودنی بود که سابقه درد و آرتروز در مفصل زانو نداشتند. نتایج نشان داد اختلاف معنی‌داری در زاویهQ گروه اول و دوم هست. همچنین ارتباط مثبتی میان زاویهQ و شدت درد مشاهده گردید [ 30].


لان[2] و همکارانش (2004) ارتباط میان آسیب دوندگان و راستای اندام تحتانی را مورد مطالعه قراردادند. 87 دونده برای دوره زمانی 6 ماهه در پژوهش آن‌ها شرکت کردند. آن‌ها گزارش کردند 79 درصد دوندگان حداقل در یک پا آسیب را تجربه کردند. آن‌ها همچنین اظهار کردند اختلاف معنی‌داری میان دورسی فلکشن پای راست، پرانتزی بودن پای راست و واروس پشت پای راست با سندروم درد کشککی-رانی بین گروه آسیب‌دیده و سالم هست [80 ].


تحقیقات لی[3] (2005) نشان داد که آسیب‌هایی که در اثر بهره گیری بیش از حد از اندام تحتانی به وجود می‌اید اغلب مربوط به تکرار اضافه‌بار و به ویژه توانایی جذب شوک در پاها می‌باشد، به نظر می‌رسد این توانایی جذب شوک در پا مربوط به ساختار پا و به خصوص ارتفاع قوس طولی داخلی باشد [73 ].


برنز[4] و همکاران(2005) در تحقیقی با عنوان نوع پا و آسیب‌های بیش تمرینی در ورزشکاران سه گانه نشان دادند که ورزشکارانی که دارای پای سوپینیشن و قوس زیاد هستند، احتمال وقوع آسیب بیش تمرینی در آن ها بیشتر می باشد [37 ].


آزمودنی‌های این پژوهش شامل 20 کشتی‌گیر تیم ملی ایران با میانگین سن 19 سال، وزن 70 کیلوگرم و قد 173 سانتیمتر بودند. نتایج نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین ناهنجاری کف پای صاف و درد زانو، افزایش زاویهQ و درد زانو در پای برتر و افزایش زاویهQ با ناهنجاری کف پای صاف در پای برتر هست [ 75].


دانشمندی و همکاران (1385) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه مقایسه‌ای راستای طبیعی زانوها و ارتباط آن با صدمات ورزشی در ورزشکاران تفاوت میان ساختار زانوها در رشته‌های مختلف ورزشی و ارتباط آن با صدمات ورزشی را مورد مطالعه قرارداد. آزمودنی‌ها به تفکیک شامل 20 فوتبالیست، 20 والیبالیست، 20 شناگر قورباغه، 20 تکواندوکار و 20 غیر ورزشکار بودند.محقق در


[1] Akinbo


[2] Lun


[3] Lees


[4] Burns مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.