ژانویه 21, 2021

دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات هوش هیجانی و مولفه های آن از نگاه قرآن و روایات

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هوش هیجانی و مولفه های آن از نگاه قرآن و روایات


تکه ای از متن پایان نامه :


مهارت هاي زندگي و فنون تقويت هوش هيجاني مي توان به زوج ها براي اصلاح و تغيير تفكرات غير واقع بينانه و بهبود روابط زناشويي آن ها كمك كرد.[1]


1-2-7- هوش هيجاني و اهميت آن در زندگي بهتر
ارسطو میگوید:”عصبانی شدن آسان می باشد – همه می توانند عصبانی شوند، اما عصبانی شدن در


برابر شخصِ مناسب، به میزان مناسب، در زمان مناسب، به دلیل مناسب و به روش مناسب – آسان نیست!”[2]


افرادي كه ازهوش هيجاني بالايي برخوردارند بهتر  مي توانند به حوادثي را كه با فشار عصبي دارند واكنش سازشي و انطباقي نشان دهند و آن ها را اداره كنند  و پس از بحران توانايي اين را دارند كه به  زندگي عادي خود برگردند، برعكس افرادي که هوش هيجاني پاييني دارند در برابر حوادث مذكور واكنش هاي دلسرد كننده تري از خود نشان مي دهند و بيشتر دچار نا اميدي مي گردند و بيشتر احتمال دارد كه براي خود و ديگران مشكلاتي را به وجودآورند. اين  افراد به طور مداوم در مقابله با نتايج منفي زندگي دچار مشكل هستند.افرادي كه از هوش هيجاني بالايي برخوردارند توانايي مديريت استرس ها را دارند كه اين مديريت وابسته به هوش هيجاني می باشد، كمتر دچار خشم، ترس و اضطراب مي شوند.


فشار رواني،اضطراب،افسردگي، بدبيني، خشم، ترس، عدم تعامل با افراد ديگر و انزواي اجتماعي زيان هايي به  1. يارمحمديان، احمد. نازنين بنكدار هاشمي، كريم عسگري. تأثيرآموزش هوش هيجاني ومهارت هاي زندگي بر سازگاري زناشويي زوج هاي جوان دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي. سال دوازدهم، شمارة 2. تابستان 1390.


[2].مير دريكوندي، رحيم. هوش هيجاني، پيشينه و رويكردها از نگاه دين و روانشناسي. سال چهارم. شماره سوم. پاييز 1390


 


هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و رواياتبرای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.