ژانویه 21, 2021

دانلود پایان نامه ارشد هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه


تکه ای از متن پایان نامه :


مال خود می کند.چه در دوران کودکی و مجرد بودن فرد و چه در دوران تأهل تأثیر این محیط دگرگونی و معضلاتی به همراه دارد که بعضی در این فصل و بعضی در ادامه می آید.


 


 


 


همانگونه که می دانیم تمامی قوانین جاری کشور ما ایران مبتنی بر شرع مقدس ،آیات و احکام دینی و فتوای علما می باشد از آنجایی که هیچ قانونی مغایر با شرع و دین مبین اسلام در کشور ما ضمانت اجرایی ندارد،در این فصل به مطالعه بعضی جرایم مرتبط با هرزه نگاری از دید گاه فقه پرداخته و نظر بعضی فقهای معاصر را در این خصوص نگاشته تا از این منظر به جرم انگاری آن نزدیک شده و جایگاه آن در بین قوانین مدون مشخص گردید و در صورت نیاز به صراحت بیشتر ،قوانین اصلاح شده تا از تفسیرهای قضایی کمتر در جرم انگاری آن بهره گیری گردد.


 


3-1 دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری


از آنجایی که قبلاً نیز آمده می باشد در ایران جرم انگاری بایستی بر اساس مبانی فقهی تدوین گردد،و هرزه نگاری که مانند جرایم زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی می باشد با دیدگاههای فقهی جرم نگاری می گردد.


3-1-1جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،مبتذل و مستهجن


جرایم مربوط به صوت و تصویر به ویژه در زمینه عفت و اخلاق عمومی ،به عنوان یک اقدام نا پسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی به تمام جوامع بوده می باشد. در ایران نیز با در نظر داشتن صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت  و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این ارتباط ،کوشش در جرم شناختن این گونه اعمال شده می باشد.به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد از انقلاب نسبت به آن جرم انگاری شده می باشد.علیرغم اینکه حفظ عفت و اخلاق عمومی در همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حایز اهمیت بوده،اما به علت های گوناگون بعضی افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار کردن این نهاد مقدس می کنند.مهم ترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک این گونه افراد قرار گرفته ،بهره گیری از نوار و فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد که در مقررات موجود نسبت به جرم انگاری آن سکوت اختیار شده می باشد.هر چند در قوانین کشور ما با توجه بر فقه و به جهت  حفظ عفت و اخلاق عمومی این جرایم تا حدودی جرم

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.