ژانویه 22, 2021

دانلود پایان نامه با موضوع : بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


تحتانی می‌داند [90 ].


مورفی[1](2000) به نقل از گیلادی[2] و همکاران گزارش نمود افرادی که قوس پای بلند تری داشتند در مقایسه با افرادی که ارتفاع قوس پای کمتری داشتند بیشتر دچار استرس فرکچر در استخوان درشت نی، ران و پا شدند. همچنین به نقل از ویلیامز[3] و همکاران(2001) نیز گزارش نمود افرادی که ارتفاع قوس پای بیشتری داشتند به آسیب‌های مچ و پا بیشتر دچار شدند، در مقایسه افراد با قوس پای کمتر بیشتر به آسیب‌های بافت نرم و آسیب‌های زانو دچار شدند [89 ].


هدرشیت[4] و همکاران (2000)، اثر زاویهQ را روی سینماتیک حرکت اندام تحتانی دوندگان مورد مطالعه قراردادند. هدف پژوهشگران مشخص کردن این موضوع بود که آیا افزایش زاویهQ بیش از 15 درجه می‌تواند موجب افزایش اورژن مچ و چرخش داخلی درشت نی حین دویدن گردد یا خیر. برای این امر تعداد 32 نفر آزمودنی بدون سابقه آسیب شامل 16 زن با دامنه سنی 23 و 16 مرد با دامنه سنی 22 به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی‌هایی که زاویهQ پای راست آن‌ها 15 درجه و یا کمتر بود با آزمودنی‌هایی که زاویهQ پای راست آن‌ها بیش از 15 درجه بود در دو گروه جداگانه مقایسه شدند. حداکثر تغییرات زوایای هر مفصل ثبت گردید. نتایج نشان داد مقدار زاویهQ حداکثر میزان زاویه مفصل را حین دویدن افزایش نمی‌دهد. گروهی که زاویهQ بالایی داشتند حداکثر چرخش داخلی درشت نی را بعد از مرحله سکون پا نشان می‌دادند. محققین اعلام کردند عواملی به غیر از افزایش زاویهQ هست که موجب آسیب زانو می‌گردد [57 ].


ورزشکاران دانشگاهی وجود کف پای صاف باعث در معرض آسیب قرار گرفتن تدریجی اندام تحتانی نمی‌گردد. همچنین بهره گیری از اورتز در ورزشکاران با کف پای صاف، برای جلوگیری از آسیب با در نظر داشتن اطلاعات حاصل از این پژوهش را نمی‌توان تأیید نمود [87 ].


مک کلی و ایرلند[5](2003) اعلام کردند اگرچه ارتباط میان راستای غیرطبیعی و صدمات ورزشی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته می باشد، اما هنوز چگونگی تأثیر راستای آناتومیک غیرطبیعی بر عملکرد پویای اندام تحتانی و در معرض آسیب قرار دادن فرد مشخص نمی‌باشد [83 ].


[1] Moorfy


[2] Giladi


[3] Williams


[4] Heiderscheit


[5] Mcclay & ireland مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.