ژانویه 22, 2021

دانلود پایان نامه درباره هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه


تکه ای از متن پایان نامه :


شناختی جدیدی را می طلبد. بدین ترتیب، حقوق کیفری سایبری و جرم شناسی سایبری در قلمرو رشته مطالعاتی نوپا به ویژه در کشور ما هستند. تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و رویه قضایی که به تصریح به استناد مفاد این قانون ایجاد و صادر خواهد گردید، بی تردید، فصل های پژوهشی نوینی را در حقوق کیفری اختصاصی و عمومی، آیین دادرسی کیفری و حتی جرم شناسی و بزه دیده شناسی سایبری در ایران خواهد گشود.


به تعبیر استاد دلماس مارتی، جرم انگاری نقض این ارزشها که در حقیقت طرفداری کیفری از ارزشهای فنی به شمار می رود، حاکی از مدرن و متحول شدن جامعه می باشد. حقوق کیفری به ویژه در بحث حقوق کیفری اختصاصی، حقوق ارزشها، باورها و اعتقادات هر جامعه بشری می باشد. قانونگذار به مقصود حفظ مصالح اجتماعی،سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه متحول، ناگریز از تصویب قوانین کیفری می باشد. بی جهت نیست که گفته اند، چنانچه می خواهید ببیند یک جامعه در چه مرحله ای از تحول قرار دارد و باورها و ماهیت آن جامعه و ورود فن آوریها و علوم جدید در آن دارد. بدین ترتیب، فضای مجازی(سایبری) نیز در فنی شدن بزهکاری تأثیر مهمی دارند. در جرایم فنی عنصر معنوی با سوء نیت میسراست. در واقع یک جرم مادی مطلق به شمار می رود. زیرا صاحبان مشاغل صنعتی و فنی یعنی مرتکبان بالقوه جرایم فنی همگی متخصص و دوره دیده هستند و فرض بر این می باشد که آموزشها و کارآموزیهای تخصصی لازم را گذرانده اند.(نجفی ابرند آبادی،1388)


جرم سایبری اصطلاحی می باشد که شامل جرایم ارتکابی در محیط مجازی اینترنتی و مخابراتی می گردد. این اصطلاح حدود دو دهه می باشد که وارد ادبیات حقوق جزایی شده می باشد.در سطح بین المللی مهم ترین سند در این زمینه کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپاست که در سال 2001 به تصویب رسیده می باشد. بخش مهمی از این سند به تعریف انواع جرایم سایبری اختصاص داده شده می باشد و تا آنجا که اطلاع داریم، تهیه کنندگان قانون جرایم رایانه ای از متن و وصف های کیفری این کنوانسیون نیز الهام گرفته اند. جرایم سایبری، از یک سو جرایم ویژه فضای مجازی را در بر می گیرد و از سوی دیگر، شامل جرایم متعارض می گردد که در فضای مجازی مانند با کمک رایانه و اینترنت ارتکاب می یابد. تعبیر دیگری که در این خصوص بیشتر جرم شناس به کار برده می گردد، بزهکاری سایبری با بزهکاری الکترونیکی می باشد که در حقیقت شامل جرایمی می گردد که امکان ارتکاب

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.