دانلود پایان نامه رشته ادبیات درباره نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

پایان نامه حقوق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

تکه ای از متن پایان نامه :

این عضو عضلانی جنبان که ابراز سخن گفتن می باشد. یکی از شاهکارهای خلقت و از مهم‌ترین اعضای بدن بشر به شمار می‌رود و تأثیر برجسته‌ای در تکامل معنوی و پیشرفت بشر ایفا می‌کند.

در واقع زبان وسیله‌ی برقراری ارتباط میان بشر‌هاست. از آنجا که بشر از دیرباز اجتماعی می زیسته می باشد به حکم عقل و خرد برای برقراری ارتباط با جهان پیرامون از ارتباط کلامی سود برده و توانسته بدین طریق اندیشه‌های درونی و عاطفی و احساسی و هنری خودرا به دیگران منتقل کند.

به قول سعدی زبان درواقع کلید شخصیت وجودی و رازهای پنهان بشر می باشد.

زبان در دهان ای خردمند چیست   کلید در گنج صاحب هنر

(سعدی، گلستان، 1366: 107)

سعدی در جاهایی از بوستان برای آوردن انجام اقدام و گفتار با هم از لفظ دست و زبان سود می‌برد تا در این قالب حرف خود را به خواننده خود تفهیم کند چنانکه در حکایت فقیه دانشمند ژنده پوش که وارد مجلس قاضی شده بود آورده:

به دست و زبان منع کردش که دور   منه بر سرم پای بند غرور

2096/119

در مزیّت خموشی از لفظ زبان درکش بهره گیری می‌کند:

زبان را چه بینی که اقرار داد   ببین تا زبان را که گفتار داد

3464/177

زبان برای ابراز پشیمانی و توبه به درگاه خداوند می باشد.

کنونت که چشم می باشد اشکی ببار   زبان در دهان می باشد عذری بیار

نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات : نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

]]>