دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

پایان نامه حقوق

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

تکه ای از متن پایان نامه :

دور از سیر و سلوک عاشقانه می باشد که اولیا و سالکان طریق غیر از خدا را آرزو کنند.

خلاف طریقت بود کاولیا   تمنا کنند از خدا غیر از خدا

1832/108

عارفان خداجوی معتقدند که هرکس از خداوند انتظار احسان و کرم دارد برای رسیدن به نعمت‌های دنیایی خودخواه و خودبین می باشد.

گر از دوست چشمت بر احسان اوست   تو در بند خویشی نه در بند دوست

1833/108

اگر می خواهی عاشق واقعی باشی و دلت محرم اسرار الهی گردد بایستی دست از حرص و آز برداری از آن پرهیز کنی.

تو را تا دهن باشد ا زحرص باز   نیاید به گوش دل از غیب راز

1834/108

در حکایتی سعدی چگونگی ارتباط و پیوند عارفان حق (ابدال حق) را با خداوند اظهار می‌کند که چگونه آن پیر عارف بعد از اینکه او را با کشتی نمی‌برند و دوستش غم او را می خورد با امداد غیبی حق سوار بر سجاده‌ی خود می‌گردد و به سفر می‌رود.

مخور غم برای من ای پیر خرد   مر آن کس آرد که کشتی برد
بگسترد سجاده بر روی آب   خیال می باشد پنداشتم یا به خواب

1839-1838/109

ز دشمن جفا برده از بهر دوست   که تریاک اکبر بود زهر دوست

1886/111

برای رسیدن به عشق خداوند بایستی دست از خویشتن کشید و ترک هواهای نفسانی نمود.

نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادبیات : نمود جلوه‌های پیوند بشر با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

]]>