نوامبر 28, 2020

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


این پژوهش زانوی ضربدری و زانوی پرانتزی را به وسیله کولیس و زاویه Q را با بهره گیری از گونیامتر اندازه‌گیری نمود،  مهم‌ترین نتایج این پژوهش از این بنا بر این بود : فوتبالیست‌ها و تکواندوکاران هر کدام با نرخ شیوع 75 % زانوی پرانتزی و شناگران قورباغه با نرخ شیوع 40 % زانوی ضربدری بیش‌ترین میزان ناهنجاری از لحاظ ابتلا به زانوی پرانتزی و زانوی ضربدری در گروه‌های مختلف را به خود اختصاص دادند و همچنین مشخص گردید زاویه Q تکواندوکاران (85/9 درجه) از تمام گروه‌ها کمتر و زاویه Q پای شناگران (3/14 درجه) از همه بیشتر بوده می باشد [91،8].


رحیم‌پور (1385) به مطالعه زاویه Q و شیوع ناهنجاری‌های اندام تحتانی در ورزشکاران زن نخبه چند رشته ورزشی پرداخت، که آزمودنی‌های این پژوهش شامل 25 نفر دو و میدانی کار، 25 نفر بدمینتون باز، 30 نفر هندبالیست و 30 والیبالیست بود ، دامنه سنی آزمودنی‌ها 15 تا 30 سال بود، در این پژوهش زاویه Q با گونیامتر و زانوی ضربدری و پرانتزی با کولیس اندازه‌گیری گردید، و مشخص گردید که بیش‌ترین زانوی پرانتزی در دو و میدانی کاران و کمترین مقدار آن در والیبالیست‌ها بود، همچنین بیش‌ترین مقدار زانوی ضربدری در والیبالیست‌ها و کمترین آن در دو و میدانی کاران بود. بیش‌ترین زاویه Q در ورزشکاران هندبال و کمترین مقدار در بدمینتون بازان بود [11].


امامی و همکاران (1386) در پژوهش در زمینه ارتباط زاویهQ با درد قدامی زانو بر روی 100 نفر (44مرد،56زن) بیمار دارای اختلالات پاتلوفمورال و 100 نفر (50مرد،50زن) به عنوان گروه کنترل با زاویه متوسط Q انجام گردید. در این پژوهش آن‌ها اظهار کردند که میان زاویه Q دو گروه اختلاف معنی‌داری هست. نتایج پژوهش نشان داد که بیماران با درد قدامی زانو زاویه Q بزرگ‌تری به نسبت افراد سالم دارند [49 ].

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه کارشناسی ارشد درباره واژه های دانشگاهی آکادمیک و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

امینی (1386) در تحقیقی با عنوان راستای غیرطبیعی اندام تحتانی و سابقه آسیب‌دیدگی زانو به مطالعه زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، زاویه Q،طول پا و استخوان ناوی 20 مرد ورزشکار باسابقه آسیب‌دیدگی و 20 ورزشکار سالم پرداخت. نتایج وی نشان داد و وزن افراد بدون آسیب و میانگین قد افراد آسیب‌دیده کمتر از میانگین قد افراد آسیب ندیده می باشد [113 ].  ارچارد[1] (2001)، در مطالعه‌ای گزارش داد که فوتبالیست‌هایی که قد آن‌ها از 182 سانتیمتر کمتر می باشد، شیوع آسیب‌های عضلات چهار سر آن‌ها بیشتر می باشد [95 ].  مالیاراس[2] و همکاران (2006)، تأثیر ویژگی‌های پیکری را بر روی آسیب‌های تاندون کشکک 113 والیبالیست مرد و زن مطالعه کردند. آن‌ها ارتباط معنی‌داری را میان آسیب‌های کشککی و وزن سنگین تر، شاخص توده بدنی بیشتر، دور کمر و  لگن بزرگ‌تر و نسبت کمر به لگن بیشتر در میان والیبالیست‌های مرد گزارش دادند اما ارتباط معنی‌داری را میان ویژگی‌های پیکری


[1] Orchard J W


[2] Malliaras P مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.