ژانویه 27, 2021

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌


تکه ای از متن پایان نامه :


ریشه شناسی: این واژه مرکب می باشد از: bazak «بزه، گناه»+ پسوند -kar «کننده»: هند و ایرانی آغازین: مشتق از *bʰaj́ʰis- «خارج، فقدان» (لوبوتسکی، 2009: 22)؛ سانسکریت: bahiṣ-kṛta- «اخراج شده؛ طرد شده؛ خارج از دین رفته» (مونیرویلیامز، 1960: 727)؛ فارسی میانه: bazaggar (بهار، 1345: 99)؛ bazak-kar [bckly] (نیبرگ، 1974: 46)؛ فارسی میانه اشکانی ترفانی: [bzkr] (نیبرگ، 1974: 46)؛ پازند: bažagar (نیبرگ، 1974: 46)؛ فارسی نو: بزه‌گر؛ معادل انگلیسی: malefic «بزه گر» (بارتون، 2003: 96)؛ معادل عربی: نحس.


ترکیبات:


bazakkarān [bckklˀn’] «نحوس، بزه گران» (بهار، 1345: 99).  • §§


bēš [byš | Av. dvaēšah-, t̰baēšah- | Paz. bēš]


(تنجیم)


* اندوه، تَرَح


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


توضیحات: (رک. šādīh)


ریشه شناسی: هند و ایرانی آغازین: *duaišas- (لوبوتسکی، 2009: 41)؛ سانسکریت: dvéṣa- (مونیرویلیامز، 1960: 507؛ مایرهوفر، 1992: 770)؛ اوستایی: dvaēšah-, t̰baēšah- «خصومت» (نیبرگ، 1974: 47)؛ فارسی میانه: bēš [byš] «غم، اندوه» (نیبرگ، 1974: 47)؛ فارسی میانه اشکانی ترفانی: مرتبط با [ˀnˀbyš] «بی آشوب، بی خصومت» (نیبرگ، 1974: 47)؛ پازند: bēš(مکنزی، 1373: 54)؛ «براتران» (تقی زاده، 1316: 327)؛ فارسی میانه ترفانی: brād (بویس، 1977: 27)؛ پازند: brād (نیبرگ، 1974: 49)؛ فارسی نو: برادران؛ انگلیسی: Fratres – Brethren (مکنزی، 1964: 526؛ اسنودگراس، 1997: 9-10)؛ معادل عربی: بیت الاخوه (بهار، 1375: 105).  • §§

Bunza [Paz. bunza, bunda]


(منازل قمر)


* بُنزه: خانه بیست و چهارم ماه. از 6 درجه و 40 دقیقه دلو تا 20 درجه همان برج


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


بسامد و خوانش: این واژه در بندهشن (2: 2) یک بار آمده می باشد و املای آن در نسخ مختلف به صورت پازند می باشد: در TD1 (bundi)؛ در TD2 و DH (bunza)؛ در K20 و M51 (bunda)؛ در K20b (baṇda)، (پاکزاد، 2005: 36پ53). اکثر پژوهشگران بندهشن در مورد معنا و ریشه شناسی این منزل قمر سخنی نگفته‌اند. هنینگ (1942) در مقاله خود پیرامون نجوم در بندهشن، حتی اسم این منزل را هم ذکر نکرده می باشد. بهار (1345: 403) آغاز آنرا Bunaz خوانده؛ اما، نهایتاً در کتاب پژوهشی در اساطیر (بهار، 1375: 61)، تلفظ آنرا Bunza می‌نویسد. بهزادی (1368: 5-6) نیز همین تلفظ را ثبت می‌کند. انکلساریا (1956: 31) و یوستی (1868: 127) آنرا Bunda خوانده‌اند. تنها محققی که در کشف معنای آن کوشش کرده می باشد، یوستی (1868: 127) می باشد که آنرا به معنی «بند، ریسمان» محسوب می‌کند.


توضیحات: این منزل قمر که در بندهشن به صورت پازند Bunza آمده می باشد، برابر می باشد با منزل هندی «Śatá-bhiṣaj» (بهار، 1375: 61). نام این منزل در عربی برگرفته از ستاره شاخص این منزل بنام «سَعد الاخبیه» می باشد که در نجوم مدرن به آن «Sadachbia» می‌گویند. بهار (1375: 61) این منزل را

واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.