ژانویه 22, 2021

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


تکه ای از متن پایان نامه :


(1993)، در تحقیقی تحت عنوان ارتباط نوع قوس پا با صدمات ورزشی، ارتباط بین قوس و صدمات اندام تحتانی وابسته به آن را در نوآموزان ارتش مطالعه کردند و گزارش کردند که با افزایش قوس کف پا صدمات اندام تحتانی نیز افزایش یافته می باشد. آن‌ها همچنین نتیجه گرفتند که کف پای صاف که غالباً با چرخش خارجی زیاد پاشنه همراه می‌باشد، به عنوان یک عامل خطرآفرین در ایجاد صدمات دخیل نیست و اظهار داشتند که این وضعیت(کف پای صاف+افزایش چرخش خارجی پاشنه) ممکن می باشد حتی تأثیر حفاظتی نیز داشته باشد و همچنین قوس زیاد کف پا ممکن می باشد استرس فراکچر را افزایش دهد. [42 ].


سالیوان[1] و همکارانش(1996) شکستگی‌های فشاری در 51 دونده که 57 شکستگی فشاری را تجربه کرده بودند را مطالعه کردند و در پایان به این نتیجه رسیدند که بین بروز شکستگی فشاری و صافی کف پا، فاصله تمرین بیش از 20مایل در هفته و سطوح تمرینی ارتباط معنی‌داری هست. [106].


کوان و همکارانش (1996) راستای زانو در صفحات ساجیتال و کرونال، زاویهQ و اختلاف طول پا را در 246 سرباز ارتش اندازه‌گیری کردند و دریافتند والگوس زانو و زاویه Q بزرگ‌تر از 15 درجه با آسیب‌های ناشی از پرکاری در اندام تحتانی ارتباط دارند [ 43].


هان و فولداسپاگ[2] (1997) تحقیقی با عنوان زاویهQ  و فعالیت بدنی روی 329 ورزشکار انجام دادند. پس از ارزیابی زاویه Qاین آزمودنی‌ها مشخص گردید اختلاف معنی‌داری در میزان زاویه Qپای راست و چپ هست و زاویه Q پای زنان بیش از مردان بود. زاویه Q ارتباط معنی‌داری باسابقه ورزشی فوتبالیست‌ها و شناگران داشت [53 ].


ایلاهی و کوهل [3](1998) به مطالعه راستای اندام تحتانی و ارتباط آن با آسیب‌های ناشی از بهره گیری مفرط پرداختند. این محققین زاویهQ و اختلاف طول پاها را از عوامل اصلی مرتبط با ایجاد آسیب‌های ناشی از بهره گیری مفرط در اندام تحتانی می‌دانند. پژوهشگران مقالات علمی انگلیسی‌زبان را از سال‌های 1966 تا 1997 را مورد بازبینی قراردادند و عنوان کردند راستای غیرطبیعی اندام تحتانی عامل اصلی ایجاد این‌گونه آسیب‌ها می باشد [61 ].


نیلی [4](1998) به مطالعه عوامل خطرساز  مرتبط با آسیب‌های اندام تحتانی پرداخت. وی ابراز می‌کند بیومکانیک غلط اندام تحتانی عامل اصلی در ایجاد آسیب‌های اندام تحتانی می باشد. محقق محدودیت دامنه حرکتی مچ پا و مفصل ران، سستی مفصل، اختلاف طول پاها، کاهش یا افزایش قوس کف پا، افزایش زاویهQ، زانوی پرانتزی و ضربدری و ضعف عضلانی را سبب بروز صدمات در اندام


[1] Sallivan


[2] Hahn & fold spong


[3] Ilahi &Kohl


[4] Neely مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی: مطالعه ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک و نیم رخ ساختاری با آسیب‌های ورزشی دوندگان نخبه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.