ژانویه 20, 2021

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه


تکه ای از متن پایان نامه :


بایستی زیست ؟ وکدام زندگی اجتماعی رابایدانتخاب نمود ؟ آیا در جامعه ای كه گوینده ی حق اندک می باشد ومردم با معاصی همگام شده اند به طوری که جایگاه ارزشها وهنجارها را تغییر داده اند، می توان زندگی كرد ؟[1]


آیاانسانِ دارای قدرت فکر (وجه فرق بشر و حیوان)، دارای حیات هدفدار، می تواند از نابسامانی ها و درد و رنج هایی که ناشی از هواپرستی ها و ظلم و استکبار بشری می باشد در امان بماند؟ و در چنین جامعه ای زندگی كند؟


پس بایستی اجتماعی تشکیل داد که تمام مفاهیم سازنده ی انسانی، ارزشها و آداب وهنجارهایی را در بر داشته باشد تا به وسیله ی آنها جهت دهی نیکو به جامعه دهد .


2-2. فرهنگ زیر بنای جامعه


جامعه شناسان معتقدند که «فرهنگ» تنها عاملی می باشد که توانسته گروههای متعدد را گرد هم آورده و به صورت جامعه در آورد تا جایی که بیشترین تعریف نیز از فرهنگ ارائه شده می باشد. در زمینه ی تأثیر فرهنگ در موجودیت جامعه بایستی گفت، حوزه نفوذ فرهنگ به همه ی ابعاد زندگی بشر کشیده شده می باشد وهمه ویژگی های غیر فیزیکی ومتمایز کننده انسانها از یکدیگر ونیز همه ویژگی های متفرقه جوامع در فرهنگ آنها نهفته می باشد .


 


امام علی علیه السلام می فرمایند :« ایُّها الناسُ إِنَّما یَجتَمعُ الناسَ الرّضا والسَخَط؛[2] ای مردم، همانا رضایت وخشم، مردم را مجتمع و متحد می سازد.»


اینكه می فرماید رضایت وخشم ،  اشاره به فرهنگ واخلاقیات وبینشها دارد یعنی « ملاک تجمع فیزیکی بشر ها در جغرافیای واحد نیست بلکه مراد، اجتماع معنوی آنهاست که از طریق هم دلی وهمفکری، درک وخواست واحد وشعور واحساس واحد محقق می گردد.»[3]


در ادامه حضرت می فرمایند :«همانا شتر قوم ثمود را تنها یک مرد به قتل رساند اما خدا، عذابش را بر همه ی آنها تعمیم داد؛ اظهار دارد  كه «اگر انسانی جرمی مرتکب گردید یا بنای خیری را گذاشت، تمام افرادی که به نوعی هم پیمان و علاقه مند به او هستند در ثواب وعقاب او شریکند و فرد راضی به اقدام قومی همانند فردی می باشد که داخل در آن قوم و همراه به آنها باشد.»[4]


به عبارتی ارتباطات متقابل، شیوه و کیفیت معاشرت، رضایت و پذیرش رفتاری از سوی افراد هر جامعه،و نیز مجموعه ای از ارزش ها وکردارها وهدف ها،که از درون افراد به بیرون می تراود ودر شکل گفتار ورفتار آنها تجسم می یابد، فرهنگ آن جامعه را می سازد واز طرفی قوام ونابودی جامعه را نیز به همراه دارد.


لذا  فرهنگ در ارتباط با اجتماع می باشد وبعد معنوی را در بردارد. با یکدیگر تصادم وارتباط یافته، فعلیت وهویت جدیدی را پدید می آورند که از آن به جامعه ویا امت تعبییر می گردد .به همین جهت می توان گفت که جامعه مرکبی حقیقی، و واحدی واقعی، اما با ترکیب وفعلیت فرهنگی می باشد.[5]


در این باره قرآن به بعضی از اهل کتاب اشاره می کند که به دلیل منافع مادی، آن چیز که را از کتاب خداست  تبدیل وتغییر می دهند، به طوری که تحریفات آنان، موجب تغییر در فرهنگ  دینی می گردد.[6]


[1] ر.ک:نهج البلاغه دشتی،خطبه 233،« خدا شمارا رحمت کند! بدانیددرزمان وجامعه‏ای قرارگرفته‏اید که گوینده حق اندک می باشد و زبان ازگفتارراست ، عاجزوگنگ ، وحق‏جویان خواروذلیلند ، مردم ، همدم معصیت وگناه وهمگام باسستی وتنبلی ها می‏باشند»


[2] نهج البلاغه،خطبه192.


[3] بنیاد نهج البلاغه ،مسایل جامعه شناسی از دید گاه امام علی علیه السلام ص 127


[4] نهج البلاغه،حکمت128


[5]  ر.ک:بنیاد نهج البلاغه ،«مسایل جامعه شناسی از دید گاه امام علی علیه السلام» ص 36


[6] سوره آل عمران، آیه «78¨bÎ)uróOßg÷ZÏB$Z)ƒÌxÿs9tb¼âqù=tƒOßgtFt^Å¡ø9r&É=»tFÅ3ø9$$Î/çnqç7|¡óstGÏ9z`ÏBÉ=»tGÅ6ø9$#$tBuruqèdšÆÏBÉ=»tGÅ3ø9$#šcqä9qà)tƒuruqèdô`ÏBωYÏã«!$#$tBuruqèdô`ÏBωYÏã«!$#tbqä9qà)tƒur’n?tã«!$#z>ɋs3ø9$#öNèdurtbqßJn=ôètƒ »


هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه91برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.