ژانویه 27, 2021

دسته بندی فناوری اطلاعات در سازمان-تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات

<![CDATA[]]>

عنوان پایان نامه :


تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداری کاشان

رشد سرسام آور رایانه ها و شبکه ها، از جمله اینترنت در حال تبدیل کردن سازمانها و شرکت ها به نهادهای شبکه است و موجب جریان دائمی اطلاعات در سازمان و خارج از آن شده‌اند.


از این توانایی می توان برای طراحی و شکل دهی مجدد سازمانها، تغییر ساختار آنها، دامنه عملیات، مکانیسم کنترل و گزارش دهی، آموزش کاری، جریان کار، فرآورده ها و خدمات استفاده نمود. (صنایعی، 1381: 16)


تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمانها را می توان بصورت زیر خلاصه کرد:


 

  • تفکیک کار از محل:


هم اکنون می توان بصورت جهانی سازماندهی کرد  و محلی کار نمود. فناوریهای اطلاعات مانند اینترنت، پست الکتریکی، کنفرانس ویدئویی موجب شده اند افراد بتوانند فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی همکاری نزدیکی داشته باشند. با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بسیاری از بخش های سازمان و شرکت را می توان حذف کرد. فناوری ارتباطات فاصله جغرافیایی را حذف نموده است. (جلالی، 1392: 47)


سیستم های اطلاعاتی موجب شده اند شرکت ها و سازمانها بخش های مختلف خود را که در محلهای مختلف پراکنده اند، هماهنگ و مدیریت کنند و حتی با سازمانهای دیگر نیز بعنوان سازمانهای مجازی هماهنگیهای لازم را انجام دهند. در بعضی مواقع به چنین سازمانهایی سازمانهای شبکه ای می گویند.


 

  • سازماندهی مجدد جریان کار:


سیستم هایی اطلاعاتی بطور روز افزون فرآیندهای دستی کار را به فرآیندهای خودکار تبدیل نموده اند. جریان کار الکتریکی با از بین بردن کاغذ و فرآیندهای دستی هزینه های عملیاتی را بسیار کاهش داده است. (جلالی، 1392: 47)


 

  • تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر:


با توجه به دیدگاه مدیریت سازمان، کاربرد فناوری پیشرفته اطلاعاتی می تواند موجب تمرکز مدیریت در سازمان شود. مدیران که می خواهند سیستم تصمیم گیری خود را متمرکز نمایند می‌توانند از این فناوری استفاده کنند تا اطلاعات بیشتری جمع آوری کرد و تصمیمات بیشتری بگیرند که اغلب مسولیت بیشتری در پی خواهد داشت. از سوی دیگر مدیرانی که بخواهند تصمیم گیری خود را غیر متمرکز کنند می توانند با بکارگیری این فناوری، اطلاعات بیشتری را به کارکنان و اعضای سازمان بدهند و بر میزان مشارکت آنها در تصمیم گیری ها و استقلال و خود مختاری آنها بیفزایند. (صنایعی، 1381: 17)

  • بهبود هماهنگی:


شاید یکی از بزرگترین ره آوردهای فناوری اطلاعات این باشد که مدیران بتوانند با یکدیگر ارتباط بیشتری برقرار نمایند زمانی که دفاتر یا فروشگاهها در نقاط مختلف دنیا پراکنده اند سیستم کامپیوتری کانالهای ارتباطی جدیدی بوجود می آورند که این مدیران می توانند از آن استفاده کنند و بصورت یک گروه در آیند و دارای رفتار گروهی شوند. این فناوری در راه از میان برداشتن سدها به مدیران کمک می‌کند و نوعی احساس گروهی خلق می نماید که در نتیجه یک هویت سازمانی بوجود می آید. (صنایعی، 1381: 17)


 

  • شرح دقیق تری از وظایف:


با کاهش وظایف اداری، کاربرد این فناوری موجب می شود که سیاست ها بصورتی دقیق تر و شرح وظایف به گونه ای مفصل بیان شوند. شرکت هایی که از فناوری اطلاعات استفاده می کنند شباهت زیادی به سازمانهای خدماتی پیدا می کنند. پست های مدیریت و اداری باید بصورتی آگاهانه تر عمل کنند و به کارهای سنگین تر دست یابند و آماده حل مشکلات گوناگون شوند. (صنایعی، 1381: 18)


 

  • افزایش کارکنان متخصص.

  • دارای توانایی ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات است.

  • خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات سازمان کاهش می یابد.

  • موجب افزایش توانایی افراد یا سازمان برای ارتباطات آسانتر، دقیق تر و کم هزینه تر می شود. (صنایعی، 1381: 18)


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.