روانشناسی با موضوع نظریه ی خبرپردازی یادگیری

علمی

ی ) نظریه آموزشی بلوم

این نظریه که به اون نظریه آموزشگاهی هم می گن به وسیله بنجامین . اس . بلوم[۱] ]۱۹۸۲؛ترجمه سیف ، ۱۳۷۴[ پیشنهاد شده . در این نظریه تلاش شده که از امتیازات و نقاط قوت آموزش تکی یا آموزش تک شاگردی واسه افزایش کیفیت آموزش گروهی استفاده شه . یکی از نقاط قوّت آموزش تکی توجه به ویژگیای یادگیرنده و متناسب کردن روش و سرعت آموزشی با اوناس . در آموزش تکی معلّم از ویژگیای تنها شاگرد خود اطلاع کامل داره . آموخته های قبلی ، سبک یادگیری و اندازه علاقه اون رو به موضوع درسی می دونه . معلّم در جریان تدریس نسبت به اندازه یادگیری شاگردش و سطح شناختی اون حساس بوده و میتونه آگاهانه سرعت ارائه مطالب رو کم یا زیاد کنه ، از روی مطلبی سریع تر بگذره و یا توضیح بیشتری واسه اون بده و کج فهمیای شاگردش رو تشخیص بده . معلم در آموزش تکی به طور کاملً در جریان روند یادگیری دانش آموز قرار داره . در مقابل ، محال بودن شناخت تفاوتای فردی و رسیدگی به ویژگیای فردفرد یادگیرندگان از مشکلات بزرگ آموزش گروهیه .

مشکلات

فرض پایه ای نظریه آموزشگاهی بلوم اینه که اگه شرایط مناسب آموزشی جفت و جور شن و واسه یادگیری هر دانش آموز زمان کافی در نظر گرفته شه ، همه یا تقریباً   همه یادگیرندگان می تونن همه یا تقریباً همه هدفای آموزشی یه درس رو بیاموزند ]بلوم ، ۱۳۷۴[ . اینجوری ، اگه روش آموزشی معلم تفاوتای فردی          دانش آموزان رو در نظر گرفته باشه هر دانش آموز از شرایط آموزشی بهره مند می شه که با شرایط یادگیری اون هماهنگه و پس اندازه یادگیری همه دانش آموزان به بیشترین حد می رسه ( کردنوقابی ، ۱۳۸۶ ) .

دانش آموز

۳  ۱۰  ۲ :  نظریه ساخت گرایی یا سازندگی

در نظریه ساختن گرایی ، روند دانش اندوزی شامل به کار گیری اطلاعات پراکنده به عنوان سنگ بناهای علم و استخراج علم تازه از بین اوناس . باور پیروان نظریه سازندگی اون هستش که یادگیرندگان براساس تجارب شخصی خود ، علم ( مفاهیم ، اصول ، فرضیه ها ، تداعیا و چیزای دیگه ای به جز اینا ) رو میسازن و این کار رو به طور فعال انجام میدن . پس میشه گفت که سازندگی ” به اون دیدگاه می گن که بر نقش فعال یادگیرنده از درک و فهم و معنی بخشیدن به اطلاعات تأکید می کنه . ” یعنی ، دیدگاه سازندگی عقیده داره که یادگیری معنی دار وقتی اتفاق می افته که یادگیرندگان از اندیشه ها و تجربه هاش تفسیرهای شخصی به عمل میارن . نظریه سازندگی براساس       پژوهشای بارتلت[۲] ، روان شناسا گشتالت ، پیاژه۲ ، برونر۳ ، ویگوتسکی۴ و هم فلسفه پرورشی جون دیوئی استواره . آموزش براساس نظریه ساختن گرایی ، بر اساس تحقیقات و تحقیقات جدید درباره مغز آدم و رابطه اون با یادگیریه . نظریه ساختن گرایی معتقد به حذف برنامه های درسی یکدست و استاندارده و به جای اون  برنامه هایی رو پیشنهاد می کنه که ویژگی و اصول ساختن گرایی رو داشته باشه و با پیش  دونسته های دانش آموزان موافق و منطبق باشه . هم اینکه این نظریه در سراسر روند یادگیری بر مهارت در حلّ مسئله ، تفکر انتقادی ، موشکافی موضوع ، ترکیب و ارزشیابی تأکید    می کنه . در نظریه ساختن گرایی ، معلّمون راهبردهای آموزشی متناسب با نیاز و پیش دونسته های  دانش آموزان انتخاب می کنن اونا دانش آموزان رو تشویق و راهنمایی می کنن  که خودشون اصول و قوانین رو کشف و به طور فعال درباره موضوعات بحث کنن و آخرسر به معنی و درک شخصی برسن . از دیگر راهبردهای آموزشی که ساختن گرایان  ارائه میدن ، یعنی : تمرین کردن و پرداختن به فعالیتای مناسب ، به کار گیری درس ها در میدون عمل ، همکاری و مشارکت دانش آموزان در امور آموزشی و آخرسر دسترسی به منابع و به کار گیری اونا  ( صفوی ، ۱۳۸۲ ) .
فلسفه

دنیای یادگیری پیوسته در تغییر و تحوله . تحولات مربوط به یادگیری و چگونگی یادگیری در محیطای رسمی مثل مدرسه ، دانشگاه و چیزای دیگه ای به جز اینا متأثر از پژوهشای کارشناسان بخش های جور واجور مثل روان شناسی ، جامعه شناسی ، گروه شناسی ، علم مغزی و     عصب شناسی صورت میگیره . محققان علوم روان شناسی ، مخصوصا روان شناسا یادگیری ، یافته های بسیار خیره کننده و عجیبی رو درباره یادگیری گزارش می کنن . هر کدوم از یافته ها با وجود اون که نشون دهنده رهنمودهای موثر واسه سازماندهی فعالیتای یادگیری ان ، در عین حال بیان کننده پیچیدگی فعالیت یادگیری هم هستن . به هر روی هر اندازه در این مورد کوششش شه ، چشم اندازه های روشن تری در از قبل دیدگاه آموزشگران گشوده می شه تا بتونن سنجیده عمل کنن .

۱- Benjamin . Bloom

 

 

۳- Brunner ۱- Bartlett
۴- Vygotsky ۲- Piaget