ژانویه 28, 2021

سازواره های طبیعی : طراحی مجتمع تجاری-تفریحی

1 min read
<![CDATA[]]>

قرآن کریم

  • طبیعت کتاب تکوین الهی است ………………………………………………………………………………نگاه آیه ای به طبیعت

416-359                                                                                                                       ابن سینا
  • اعتقاد به وجود …………………………………………………………………………….وجود مطلق ، مبدا هستی طبیعت است

427-352                                                                                                                 ابوریحان بیرونی
  • ابوریحان بیرونی جهان را حادث می دانست………………….قوانین طبیعت در تاریخ تغییرات فراوانی را به خود دیده است

سده 4 هجری                                                                                                                   اخوان الصفا
  • نفس کلی منشا تمام افعال در عالم هستی است …………………….طبیعت علت همۀ تغییرات و تبدیلات عالم تحت اقمر است

 
سده 7 و 8 هجری                                                                                                           حافظ و مولانا
  • طبیعت گریزی …………………………………..کمال انسانی رسیدن به آزادی و رهایی از قید و بند طبیعت است

 
سده 11 هجری                                                                                                                    ملاصدرا
  • جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء ………………………………………تکامل روحی نمی تواند با فاصله گرفتن از طبیعت فراهم شود

1358-1298                                                                                                              مرتضی مطهری
  • هدفمندی طبیعت و حرکت تکاملی آن به غایت………………… استفاده از برهان نظم و برهان هدایت برای بیان نظم طبیعت

1312                                                                                                                      سید حسین نصر
  • طبیعت واجد ماهیتی قدسی و معنوی است ………………………………بشر در طبیعت همان چیزی را می بیند که خودش است

1312                                                                                                                 آیت الله جوادی آملی
  • رابطه انسان با طبیعت تسخیر است ، نه قسر و قهر ………. هر یک از موجودات خاصیت ویژه خود را دارند و انسان با شناخت آن خاصیت ، آن موجود را تسخیر کرده است .

 
جدول3-2-آراء اندیشمندان اسلامی و کتاب الله درباره طبیعت (محمود فیض آبادی : 1391 ، 29 )
دانلود متن کامل پایان نامه مقطع ارشد معماری : طراحی مجتمع تجاریتفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.