آوریل 14, 2021

علایم توانمندسازی از دیدگاه روانشناختی

1 min read
<![CDATA[]]>

علایم توانمندسازی


از آنجا که فرایند توانمندسازی، نیاز به مدت زیادی دارد و مدیران ارشد نمی توانند آثار مثبت آن را بلافاصله


ببینند بنابراین نیاز به شیوه هایی دارند که بر اساس آن ارزیابی کنند. مدیران همواره از خود می پرسند آیا برنامه های توانمندسازی در مسیر صحیح خود حرکت می کنند یا خیر ؟ یکی از این شیوه ها، بررسی رفتاری است که افراد توانمند شده در مقایسه با افراد توانمند نشده از خود به نمایش می گذارند. در جدول2-5 به این ویژگی های رفتاری  اشاره شده است (محمدی، 1380، ص 20).


جدول 2-5.  ویژگی های افراد توانمند شده و افراد توانمند نشده


کارکنان توانمند شده کارکنان توانمند نشده
1- در موقعیتهای مبهم دارای ابتکار عمل هستند . 1-   منتظر هستند تا مافوقشان تصمیم بگیرند .
2-  قادرند در موقعیتهای مبهم فرصتها را تشخیص دهند. 2-  قادرند با مشکلات به طور کارآمد برخورد کنند اما نمی توانند فرصتهای متحمل را تشخیص دهند.
3- قادر به بکارگیری مهارتهای فکری مهم از قبیل آشکار ساختن و  آزمایش مفروضات و دلائل ارائه شده هستند. 3- اطلاعات، ادله و نتیجه گیری افراد صاحب نفوذ را به سرعت و بدون بررسی می پذیرند.
4- هم در گروه های وظیفه ای و هم در درون گروه های چند وظیفه ای قادر به اجماع نظر برای تصمیمات هستند. 4- انتظار دارند تلاشهایی در جهت دستیابی به اجماع نظر صورت گیرد و اگر با شکست روبه رو شوند به اختیارات سلسله مراتبی متوسل می شوند .


 

5- در تلاش هستند تا از طریق کاهش و هزینه ها و یافتن سرمایه گذاری در زمینه های جدید، منابع را بهینه کنند . 5- تنها زمانی توجه خود را به مساله منابع معطوف می کنند که از سوی افراد صاحب اختیار موظف به انجام آن شوند.
6- دارای اعتماد بنفس بوده و فکر می کنند که مستعد، خلاق و مورد اعتماد هستند . 6- فاقد اعتماد بنفس بوده و فکر می کنند فاقد استعدادها و خلاقیت های لازمند و دیگران به آنها اعتماد دارند .
7- حس می کنند که خودشان به خوبی قادرند در خصوص زمان وچگونگی انجام و ظایفشان تصمیم گیری کنند . 7- احساس می کنند عاجز از انتخاب چگونگی انجام کارهایشان هستند.

منبع : محمدی، 1380


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.