ژانویه 22, 2021

دانلود پایان نامه مزایای بسط و تعمیم برند

1 min read
<![CDATA[]]>

مزایای بسط و تعمیم برند[1]

 • پذیرش محصول جدید را آسان می سازد تصویر نام تجاری را افزایش می دهد.

 • ریسک از سوی مشتریان را کاهش میدهد.

 • احتمال ارتقاء و افزایش توزیع محصول افزایش می دهد.

 • نام تجاری گسترش‌یافته، علاقه مصرف کننده و تمایل به آزمودن محصول جدید بانام تجاری بسط یافته را افزایش می دهد.

 • بهره وری هزینه های تبلیغاتی افزایش می یابد.

 • هزینه های تبلیغات، فروش کاهش می یابد. با تبلیغات برای نام تجاری اصلی، از مزیت های ناشی از اقتصاد مقیاس استفاده گردیده و این امر باعث فروش محصول اصلی نیز می گردد.

 • هزینه های توسعه نام تجاری جدید ذخیره و نگاه داشته می شوند. مصرف کنندگان می توانند به دنبال تنوع باشند.

 • بسته بندی و لیبلینگ کاراتر گردند.

 • هزینه مقدماتی و پیگیری برنامه های بازاریابی کاهش می یابد.


مزایای بازخوردی برای نام تجاری اصلی و سازمان به وجود می آید که عبارتند از:

 • تصویر نام تجاری اصلی ارتقاء مییابد.

 • برند احیاء میگردد.

 • توسعه برندهای بعدی را شامل میگردد.

 • معنای نام تجاری روشن میگردد.

 • پوشش بازار را افزایش میدهد و مشتریان جدید را به ارمغان میآورد.

 • مشتریان نام تجاری اصلی هستهای را در محصول جدید تداعی می نمایند.


[1] . Advantages of Brand Extension


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.