ژانویه 18, 2021

مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته

<![CDATA[]]>

مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته:


تخریب و ویران سازی ازدواج حاصل وجود یک روانشناسی کنترل خارجی پیشرفته در روابط زناشویی است. وقتی این نوع روانشناسی بر روابط زن و مرد یا بر یک ازدواج حاکم شده بهترین چیزی که شانس بهبودی و پیشرفت زندگی زناشویی را برای آنها فراهم می کند دایره مشکل گشا است. این دایره شرایط امن و آرامی را فراهم می سازد که ازدواج را از سرطان روانشناسی کنترل خارجی در امان خواهد ساخت. برای آنکه مشاوره اثر بخش باشد بجای آنکه به نیازهای شخصی توجه شود باید به نیازهای مربوط به نحوه ارتباط توجه گردد. در بسیاری از موارد زوجینی که در ازدواج شکست خورده اند خود را مقصر و شکست خورده نمی دانند. آن به این دلیل است که نادانسته چیزهایی را در مورد نظریه کنترل خارجی بر اثر تجربه آموخته اند و از تکرار اشتباهاتی که در گذشته داشته اند اجتناب نمی ورزند. در مشاوره زناشویی ساخت یافته واقعیت درمانی نظریه انتخاب اساس کار است. مشاور نقش بسیار فعال دارد. سوالات مشخص و دقیقی را می پرسد و سپس هر یک از زوجین را جداگانه و با هم ملزم می کند با به سؤالات جواب دهند در غیر اینصورت مشاوره خاتمه پیدا خواهد کرد ( گلاسر  1998 ).


در این مشاوره زناشویی ازدواج  یک امر مبتنی بر مشارکت و همکاری است و  تنها  راهی که  می توان از طریق آن به یک زوج آشفته کمک کرد این است که بر چیزی که برای اصل ازدواج  مفید است تمرکز داشته باشیم نه برچیزهایی که به طور فردی برای هر یک از زوجین به طور جداگانه مفید می باشد.


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.