ژانویه 25, 2021

پایان نامه ارشد – معرفی بیمه های اجتماعی و بازرگانی

1 min read
<![CDATA[]]>

1- بیمه های اجتماعی(اجباری): همان بیمه های ناشی از قانون می باشند مانند بیمه کارگران.


2- بیمه های بازرگانی(اختیاری): بیمه گذار به میل خود و آزادانه آن را انتخاب می کند که انواع آن به شرح زیر می باشد:

  • بیمه های اشیا

  • بیمه مسئولیت

  • بیمه زیان پول

  • بیمه اشخاص

  • با رشد و پیشرفت جوامع توجه صنایع و شرکتها به افراد، بیمه اشخاص به عنوان یکی از مهمترین انواع بیمه مطرح می باشد. شرکتهای بیمه فعال در این زمینه به دنبال ارائه خدمات بیمه ای جهت ریسک های مرتبط با سلامتی و تامین آینده افراد می باشد(منبع قبلی).


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.