آوریل 14, 2021

مقاله درباره عصر اطلاعات، ارتباط مؤثر، آموزش و پرورش

1 min read
<![CDATA[]]>

فناوري
محدود
شنيداري
محدود
راديو
محدود
ديداري – شنيداري
محدود
تلويزيون
محدود
ديداري – شنيداري
بالا
ويديو
بالا
ديداري – شنيداري
بالا
کامپيوتر
بسيار بالا
ديداري – شنيداري
بالا
اينترنت
همانطور که در جدول 2-2 مشاهده مي شود، اينترنت داراي انعطاف پذيري بالا و تعاملات بسيار بالايي است و حواس گيرنده پيام را به صورت ديداري و شنيداري تحريک مي کند.
داشتن مهارت ارتباطي به فرد کمک مي کند تا فرد بتواند نظرها ، عقايد ، خواسته ها، نيازها و هيجان هاي خود را ابراز کند و به هنگام نياز بتواند از ديگران درخواست کمک و راهنمايي نمايد.
نقش اينترنت در برقراري ارتباط
در ميان رسانه هاي مختلف و مجاري ارتباطي، اينترنت کانالي است که با جمع کردن عناصر رسانه اي مي توان از آن به عنوان کانال ارتباطي شخصي و غير شخصي استفاده کرد. از آنجا که قالب ارتباطي آن چندجانبه است و غناي اطلاعاتي آن بالاست، مي تواند وسيله مناسبي براي پرورش مهارت هاي ارتباطي محسوب شود.
امروزه اينترنت در ارتقاء سواد اطلاعاتي اقشار جامعه به خصوص دانشجويان و پويندگان علم عمده ترين نقش را ايفا مي کندو منجر به افزايش مناسبات و ارتباطات فرهنگي، اجتماعي و علمي بين ملل مختلف مي شود. بيشتر دانشجويان براي استفاده از محيط هاي علمي و تحقيقاتي از اين ابزار نوين استفاده مي کنند. از طريق اين شبکه جهاني ضمن برقراري ارتباط کلامي با يکديگر به صورت غيرکلامي نيز بهره هاي فراوان مي گيرند. (سايت تبيان، 1385، ص1)
ارتباط زنده همزمان از طريق ارسال پيام و چت کردن بخشي از زندگي دانشجويان را در بر گرفته است. استفاده از مباحث علمي، پزوهشي، درسي، مطلع شدن از وضعيت اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و اطلاعات به روز کشورها از جمله مزاياي اينترنت است. استفاده از ارتباطات نوشتاري، ارتباط همزمان و غير همزمان بين کليه افراد از ديگر مزاياي استفاده از اينترنت در عصر اطلاعات است، همه اين عوامل منجر به پژوهش انواع مهارت هاي ارتباطي در افراد دانشجو شده است.
مزاياي استفاده از اينترنت در آموزش عالي
1- دستيابي گسترده فراگيران به توان و امکانات رايانه اي در بيشتر مکان ها.
2- اتصال موسسات آموزشي به منازل و شبکه هاي جهاني.
3- گسترش امکانات اينترنتي ميان موسسات مشترک المنافع.
4- تغييرات نظام آموزشي در جهت تنوع سازي و جهاني شدن. (افضل نيا، 1384، ص108)
مزاياي استفاده از اينترنت در يادگيري مهارت هاي ارتباطي
در قرن بيست و يکم رايانه ها و ساير فناوري هاي اطلاعاتي به عنوان ابزارهاي جديد آموزش به حيطه آموزش و پرورش راه يافتند. استفاده از اينترنت و فناوري هاي آموزشي و دسترسي به سايت هاي اينترنتي تحولات عظيمي را در مهارت تفکر انتقادي و ارتباطي در فراگيران فراهم کرده است. در چنين شرايطي فراگيران با استفاده از اينترنت مي توانند:
1- ارتباطات موثر انساني و ماشيني را با هم ترکيب کرده و انواع جديدي از ارتباطات را تمرين کنند.
2- شرکت در کار گروهي و حس همکاري و ارتباط جمعي بين فراگيران.
3- تعاملات و ارتباطات هم سطح به دليل امکان ارتباط کلامي (چت)39 افزايش مي يابد. (افضل نيا، 1384 ، ص103)
اينترنت اين فناوري زندگي امروز، انسان را قادر مي سازد تا نوع جديدي از ارتباط را تجربه کند. گاه ارتباطي زنده، بين افراد که در گذشته نه چندان دور غيرممکن بود. اين شکل جديد ارتباطي، متاثر از رسانه آن است. همچنان که ارتباط از طريق تلفن، فقط انتقال صداي افراد است که بدنبال آن واکنش هاي احساسي افرادي از طريق لحن و تن صدا يا يکنواختي صدا قابل انتقال است. ارتباط اينترنتي مي تواند ارتباطي همزمان از طريق صدا و تصوير و نوشتار ايجاد کند که در واقع رسانه انتقال دهنده امکان خلق چنين فضايي را مي دهد.
موانع ارتباطي
اثرات موانع ارتباطي بسيار زياد و متنوع است که در اغلب موارد عزت نفس طرف مقابل را کاهش مي دهد و منجر به تحريک حالت دفاعي و مقاومت درفرد طرف مقابل مي شود. هر مانع ارتباطي يک مسدود کننده احساس است، يعني؛ از احتمال اينکه فرد ديگر به شکلي سازنده احساسات واقعي خود را بيان کند، مي کاهد. اگراين موانع به طور مکرر به کار روند، مي توانند به آسيب دايمي رابطه نيز منجر شوند. توماس گوردون دوازده عامل را به عنوان عمده ترين موانع ارتباطي بيان کرده است که عبارتند از:
1- انتقاد: ارزيابي منفي از فرد ديگر و اعمال و نگرش هاي او.
2- نام گذاري: خوار و خفيف کردن و يا دادن يک عنوان کليشه اي به شخص ديگر.
3- تشخيص گذاري: تجزيه و تحليل رفتار فرد ديگر و باز کردن نقش يک روانشناس مبتدي.
4- ستايش همراه با ارزيابي: قضاوت مثبت در مورد شخص ديگر و در عين حال ارزيابي اعمال و نگرش او .
5- دستور: دادن دستور انجام کاري.
6- تهديد: تلاش براي کنترل اعمال ورفتار طرف متقابل از طريق هشدار.
7- اخلاقي ساختن: بکاربردن موعظه ، پند و نصحيت کردن طرف مقابل.
8- پرسش هاي زياد و نامناسب: بکاربردن سوال هاي بسته و باز پاسخ
9- نصيحت کردن: نشان دادن راه حل مشکل فرد ديگر به او.
10- منحرف سازي: کنار زدن مشکلات فرد ديگر از طريق حواس پرتي.
11- بحث منطقي: تلاش براي متقاعد کردن فرد ديگر با توسل به حقايق يا منطق.
12- اطمينان آفريني: تلاش براي متوقف کردن هيجان هاي منفي فرد. بولتون(2005، ترجمه حميد رضا سهرابي، 1384 ، ص40)
هر کدام از اين موانع ارتباطي اغلب اثرات منفي بر ارتباط دارند. وقتي يک يا چند فرد در حال تعامل باشند، احتمال بيشتري وجود دارد که اين موانع ظاهر شوند. اثرات ناگوار موانع ارتباطي بسيار زياد و متنوع است و هرکدام از اين موانع علاوه براين که يک مسدود کننده احساس است اگر به طور مکرر به کار رود با خطر افزايش پيامدهاي منفي همراه است و مي تواند به آسيب دائمي رابطه نيز منجر شود. هر کدام ازاين عوامل منجر به توقف گفتگومي شوند.ودر کارايي حل مشکل طرف مقابل اختلال بوجود مي آورند يا شکاف عاطفي ميان افراد را افزايش مي دهند.
تمدن اطلاعاتي و نقش آن بر مهارت هاي ارتباطي
يکي از شاخص هاي اصلي تمدن اطلاعاتي ظهور و بروز جامعه اطلاعاتي است، شريان اصلي حيات اين جامعه گردش و پردازش اطلاعات و موتور محرک آن کامپيوتر است. بستر اصلي گردش اطلاعات نيز بزرگراه هاي ارتباطي ناشي از پيشرفت فناوري است که به نام ترين آن “اينترنت ” است .
رشد فزاينده جنبه هاي مختلف اين برهه از حيات اجتماعي بسيار وسيع بوده، بطوريکه امروز پس از گذشت کمتر از يک دهه از پديدآمدن اينترنت گرافيکي، وجوه گوناگون آن چنان در تاروپود زندگي روزمره تنيده شده که زندگي بدون اين امکانات غير قابل تصوراست. آمار نشان مي دهد که کاربران اينترنت از 13 ميليون نفر در سال 1995 ميلادي به بيش از 407 ميليون نفر تا سال 2001 ميلادي رسيده است .
سير پديدآمدن نرم افزارها و خدمات مبتني بر اينترنت چنان سريع است که فهرست کردن آن بسيار مشکل است. از پديده هاي جهاني مانند: کتابخانه ديجيتالي40، بانکداري الکترونيکي41 گرفته تا کاربردهاي شخصي مانند: ارسال کارت هاي تبريک اکترونيکي، خريد و فروش الکترونيکي و … بدين ترتيب ملاحظه مي شود، آينده از آن جامعه اطلاعاتي ،زندگي آرامش بخش و کسب انواع مهارت هاي ارتباطي است. در اين صورت نمادهاي مختلف توسعه و فرهنگ جامعه از طريق اين فضاي اطلاعاتي قابل تبيين است و اين همان چيزي است که از آن به تمدن اطلاعاتي ياد مي کنيم. (نياز آذري، 1381، ص 205)
در چنين عصري گسترش فناوري ها ،فرصت هاي يادگيري و ايجاد ارتباط بين يادگيرندگان به خصوص قشر تحصيل کرده دانشگاهي را صرفنظر از موقعيت مکاني فراهم آورده است. در حقيقت ترکيبي از رسانه ها (تلويزيون هاي ماهواره اي و اينترنت ) دنيا را در حال تجربه يک انقلاب آموزشي قرار داده است. انقلابي که به اعتقاد برخي از کارشناسان از انقلاب آموزشي ناشي از صنعت چاپ عميق تر است. رسانه ها قادرند، امکان تعامل و دسترسي فوري به مقادير بي شماري منابع يادگيري را براي دانش پژوهان با سرعت الکترونيکي فراهم آوردند (همان منبع، ص 309)
در عصر فناوري، دانشجويان از طريق اينترنت ضمن کسب مهارت ارتباط کلامي و غير کلامي مي تواند براي کسب معلومات سواد اطلاعاتي به کتابخانه ها، موزه و موسسات آموزشي سراسر دنيا دسترسي پيدا کنند.
شبکه اينترنت به دانشجويان در هر کجاي دنيا امکان ارتقاء علمي ، کسب سواد اطلاعاتي و دسترسي به مباحث پژوهشي، علمي و درسي مي دهد تا دانشجويان علاوه بر رفع نياز آموزشي خود به انواع مهارت هاي لازم براي زندگي به خصوص يادگيري انواع مهارت هاي ارتباطي مجهز شوند. در حقيقت دانشگاه ها به عنوان يک نهاد اجتماعي از طريق اينترنت،مي توانند دانشجويان را به ارزيابي و تحليل منطقي وضع جامعه و کسب انواع مهارت هاي يادگيري ياري بخشند.
ارتباط انساني در عصر ديجيتالي
ارتباطات انساني، سنگ بناي جامعه انساني است و بدون آن، فرهنگ به عنوان خصيصه جامعه انساني پديد نمي آيد .يکي از عمده ترين دشواري هايي که انسان ها با آن مواجهه اند ناشي از عدم ارتباط يا ارتباط مناسب با يکديگر مي باشد. از طرفي گسترش ارتباطات الکترونيکي جامعه جديد را چنان از جوامعه پيشين متمايز ساخته است که برخي عصر نو را عصر ارتباطات مي خوانند .
حال در اين شرايط، ارتباط در عصر اطلاعات بايد از دو بعد مورد بررسي قرار گيرد: 1- بعد زماني – مکاني (سنتي) 2- بعد نامکاني- هر زماني (ديجيتالي). (کاظمي دينان،1385،ص 2).
ارتباط پيش از انقلاب تکنولوژي اطلاعاتي محدود به زمان و مکان بود، اما با ورود به قرن بيست و يکم و هزاره سوم سرعت ،دقت و سهولت در دسترسي به پيام و ايجاد ارتباط بين افراد شکل نويني يافت. در چنين تحولاتي پيام رساني الکترونيکي پديد آمد و موج ارتباطات مجازي و غير فيزيکي از طريق امواج و کابل هاي نوري دامنه ارتباطات انساني را به شدت گسترش داد. امروز براي همه اقشار جامعه به خصوص دانشجويان ورود به بستر ارتباط الکترونيکي از طريق آدرس الکترونيکي انجام مي پذيرد.
پيشينه تحقيق
الف) سابقه تحقيقات انجام شده در داخل کشور
1- پرستوعباسپور در (1386) تحقيقي با عنوان”آموزش کارگاهي مهارت هاي زندگي با تاکيد بر مهارت ارتباطي و روابط بين فردي ” ويژه دوران دانشجويي به شيوه کتابخانه اي انجام دادو به اين نتيجه دست يافت که در هزاره جديد که هزاره تبادل اطلاعات است، داشتن مهارت ارتباطي براي تمامي افراد از ضروريات است و کليد اصلي جامعه پذيري افراد جامعه به شمار مي رود. اين پژوهش عناصر اصلي مهارت هاي ارتباطي و موانع ارتباطي را بررسي کرده است و در پايان فعاليت هاي عمده در پرورش اين مهارت را بيان داشته است.
1- ارتباط از مولفه هاي اصلي زندگي اجتماعي است و تنها وسيله انتقال اطلاعات بين افراد براي بيان احساسات، داشتن ارتباط مؤثر است.
2- تقويت عناصر برقراري ارتباط مؤثر.
3- توجه به مهارت روابط بين فردي مؤثر را در اين پژوهش مورد تأکيد قرار گرفته است و معتقداند در هزاره جديد که هزاره تبادل اطلاعات است و با رواج يافتن رسانه هاي همگاني مانند: تلويزيون، راديو و اينترنت يادگيري انواع مهارت هاي ارتباطي براي همگان بخصوص قشر دانشجو ضروري است. (عباسپور، 1386، ص 226)
2- مهنوش خزايي در (1386)تحقيقي با عنوان” مهارت هاي زندگي رمز موفقيت انسان هزاره سوم” به شيوه کتابخانه اي انجام داد که مهارت هاي دهگانه زندگي را مورد بررسي قرار داده است و به اين نتيجه دست يافت که قرن بيست و يکم عصر فروپاشي مرزهاي ارتباطي و اطلاعاتي است و عصري است که رشد ماهواره، اينترنت و رويارويي با حجم وسيع اطلاعات، موقعيت ها و بحران هاي بي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.