ژانویه 23, 2021

مقاله رایگان با موضوع الحاق ایران، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی

1 min read
<![CDATA[]]>

4) علاوه بر اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی به تأمین مراجع اقتصادی فرهنگی و اجتماعی که میبایست به صورتی هدفمند در دستور کار سازمان جهانی قرار گیرند، لازم است نسبت به حق مطالبه نیازهای اصلی دیگر نیز گامی اساسی و جدی با محوریت خدمات اجتماعی برداشت. ***
فهرست منابع
1- منابع فارسی
الف- کتاب ها
1- آقائي، سيد داود ، مترجم ، ” درآمدي بر حقوق بين الملل عمومي” ، جلد اول، نوشته گرهارد فن گلان ، نشر ميزان ، چاپ دوم تابستان 1384
2- امیدبخش ،اسفندیار، بیژن بیدآباد، اکبر کمیجانی، رفعتی، حکیمیان و همکاران. بررسی آثار عضویت جمهوري اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت بر بخش صنعت، سازمان مدیریت
3- امید بخش، اسفندیار و مسعود طارم سري، آشنایی با موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) و بررسی تبعات الحاق ایران به آن، موسسه مطالعات پژوهشهاي بازرگانی، آذر1381
صنعتی، وزارت صنایع، دي1382
4- ایروانی، محمدجواد، بخش اطلاعات و روابط رسانه سازمان تجارت جهانی، تجارت در آینده، درآمدی بر سازمان تجارت جهانی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1383
5- بزرگی، وحید، درآمدی بر سازمان جهانی تجارت و الحاق ایران، تهران، قومس، 1386
6- معاونت امور اقتصادی، سازمان جهانی تجارت و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، تهران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، چاپ اول، 1374
7- بزرگي، وحيد و دكتر علي صباغيان، ترجمه و تدوين، ” جهاني شدن ، فرصتها و چالشها ” نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران ، شركت چاپ و نشر بازرگاني، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ،چاپ اول، مرداد 1384
8- بیدآباد، بیژن، آثار کمی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش صنعت ، تهران،1382
9- بیدآباد، بیژن، موانع غیرتعرفه اي در سازمان جهانی تجارت و حذف از بازرگانی خارجی ایران، تهران ،1381
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.