ژانویه 16, 2021

دانلود پایان نامه – مقایسه باورهای غیرمنطقی اساسی، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی روانی دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی

1 min read
<![CDATA[]]>

انسان ها معمولا می خواهند از تنهایی، روابط اجتماعی، روابط جنسی و یا از کار کردن و تفریحات خویش لذت ببرند، ولی گاهی عقاید معیوب آنها اجازه نمی دهد به هدفشان برسند (الیس، 1997). الیس به برخی از عقاید نامعقول اشاره می کند که نشانگر ناراحتی یا نرسیدن به هدف هاست. به نظر الیس هر چه این عقاید فراوان تر باشد، انسان ها در برابر اختلال روانی آسیب پذیر تر هستند. اهمیتی ندارد این عقاید محصول عوامل زیست شناختی باشد یا اجتماعی، بلکه مهم آن است که انسان های شاد را ناراحت می کند (ریچارد اس. شارف، ترجمه فیروزبخت، 1384).

2-1-    باور منطقی


از نظر الیس ویژگی های فکر منطقی عبارتست از:

 • هماهنگی با واقعیت

 • تایید آنها به وسیله شواهد عینی

 • باور منطقی با قیودی مثل “بهتر است که …، مناسب است که…، خوب است که…، مفیدتر است که…” شروع می شود و به صورت نسبی است، نه به صورت حکم قطعی و مطلق.

 • تفکر منطقی منجر به رضایت بیشتر از زندگی شده و به افراد امید، شهامت، جرات و توان عمل می دهد.

 • تفکر منطقی باعث می شود فرد از پایگاه روشن به حوادث بنگرد و به طور خلاصه عقاید منطقی عقایدی هستند که قابل تجربه بوده، جنبه عینی داشته و همراه با الزام، اجبار، وظیفه و ضرورت نمی باشند (الیس، به نقل از زیارتی نصرآبادی، 1385).


2-2-    باور غیرمنطقی


گاردنر باورهای غیرمنطقی را که الیس وضع کرده، به دو دسته طبقه بندی می کند: دسته اول باورهایی هستند که منجر به درد، خود تردیدی و تمایل به سرزنش خود می شود مانند این تمایل برای فرد که از طرف هر کس دیگری باید تایید شوم و دوست داشته شوم. دسته دو باورهایی هستند که منجر به خشم، بحث اخلاقی و تمایل به ناکامی کمتر می شوند مانند این ایده که اجتناب از مشکل آسان تر از روبرو شدن با آن است (گاردنر و گاتلی[1]، 2000).


2-2-1-      ویژگی باورهای غیرمنطقی


 • این افکار و عقاید با واقعیت موجود هماهنگ نبوده و اکثر آنها مبتنی بر ظن و گمان و ذهنیات هستند.

 • فکر غیرمنطقی به وسیله شواهد عینی تایید نشده و فرد در صدد آزمایش آنها نیست.

 • فکر غیرمنطقی، اطلاعات غلط یا خفقان اطلاعات بوده و به صورت تعمیم و نتیجه گیری غلط است.

 • تفکر غیرمنطقی با اجبار، الزام و قطعیت همراه است و خشک و انعطاف ناپذیر است.

 • تفکر غیرمنطقی منجر به حالت های آشفته و ناراحت کننده می شود و در فرد اضطراب، افسردگی، بی تفاوتی و احساس گناه ایجاد می کند.

 • تفکر غیرمنطقی، اصرار و پافشاری بر روی خواسته های فطری است و یا بیان ترجیهات با حالت اصرار است.

 • عقاید غیرمنطقی ممکن است به چهار حالت زیر ظاهر شوند:

 • چقدر وحشتناک است که …، مخوف است که …، خطرناک است که …

 • غیرقابل تحمل است که …، غیرقابل تصور است که …

 • زشت است که …، ننگ آور است که …، مایه آبروریزی است که …

 • من باید …، دیگران باید … (الیس 1999).


2-2-2-      انواع باورهای غیرمنطقی الیس


 • انتظارات بیش از حد از خود[2]:


اعتقاد فرد به این که لازمه احساس ارزشمندی، وجود حداکثر لیاقت و فعالیت شدید است. این تصور امکان پذیر نیست و تلاش وسواسی در راه کسب آن، فرد را به اضطراب و بیماری روانی مبتلا می کند و در زندگی احساس حقارت و ناتوانی به فرد دست می دهد؛ به این ترتیب زندگی فرد همواره با شکست و ناکامی همراه خواهد بود. فرد عقلانی تلاش دارد بهترین کارها را به خاطر خودش انجام دهد نه به خاطر دیگران، و نیز درصدد است از خود فعالیت لذت ببرد نه از نتایج آن، یعنی کار را برای کار دوست دارد نه برای منابع آن (شفیع آبادی و ناصری، 1386).


 


[1] Gardner & Gateley


[2] High Self Expectation


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.