ژانویه 18, 2021

منابع پایان نامه ارشد درباره آرماگدون، آخرالزمان

1 min read
<![CDATA[]]>

اين واقعه در کتب يهوديان ومسيحيان نيز مطرح شده وآن را معرکه اي خطرناک وسنگين ذکرکرده اند.
آرماگدون (هرمجدون) کلمه اي است مشتق از”آر” به معناي کوه و”مگدو” که اسم ناحيه يا کوهي در شمال فلسطين است ؛ يعني آن جنگ عظيم اين جا انجام مي گيرد. در کتب مقدس يهوديان ومسيحيان ، اين واقعه از وقايع ناگذيرپايان تاريخ بشري دانسته شده ومعتقدند شيطان ، نيروهاي خود رااز بلاد غرب جمع کرده ودرمکاني به نام “آرماگدون” درشرق فلسطين ، جنگ سختي صورت خواهد گرفت .
درروياي يوحنا آمده است :
برتمام پادشاه زمين مي گذرد ، تااينکه آنان رابراي اجتماع براي جنگي عظيم گرد هم ورد … آنان را درمکاني جمع مي کندکه نام آن آرماگدون است.(روياي يوحناج16ص14)به نقل از:
www.tebyan.net/nevindex.aspx?pid=17257&threadid=185879
حادثه ارماگدون(قرقيسيا) درروايات شيعي نيز آمده است. مرحوم کليني در کتاب کافي ازامام باقر”ع” دراين باره نقل کرده است که حضرت فرمود :
آگاه باشيد که درآن مکان، واقعه اي اتفاق خواهد افتاد که نظيرآن ، اززمان خلقت آسمان وزمين اتفاق نيفتاده است.(کافي، 1383ش،ج8 ح451)
مرحوم نعماني در کتاب غيبت خوداحاديثي نيز دراين باره مطرح کرده است.( نعماني،1363ش ص278وص280)
واقعه ارماگدون از مسايلي است که در عصرحاضر- به ويژه درکشورهاي غربي- مورد توجه قرارگرفته ونويسندگان وتحليلگران فراواني را متوجه خود کرده است. دکترعبدالکريم زبيدي مي نويسد:
موسسه هاي ديني درآمريکا ، معين کرده اند درلشکرياني که به سمت بيت القدس حرکت مي کنند ، ميليون ها لشکرازآمريکا، واروپا،روسيه، ترکيه، مصرودولتهاي مغرب عربي ولشکريان عراق ، ايران ، ليبي ، سودان، قفقازوسوريه واردن درآن شرکت خواهند داشت . www.tebyan.net/nevindex.aspx?pid=17257&threadid=185879
تمام فرقه هاي مسيحي درآمريکا ، ازوقوع حادثه آرماگدون خبرمي دهند وتمام موسسات ديني ، همگام با وسايل ارتباط جمعي از راديووتلفزيون ، کشورهاي غربي وآمريکا را متوجه اين منطقه کرده اند که به تحقيق جنگي هسته اي منجر خواهد شد . آن گاه مسيح ، دوباره به زمين فروخواهدآمد ورهبري عالم را بر عهده خواهد گرفت .(همان)
…رونالد ريگان ، جورج بوش وکلينتون اين سه نفراز روساي جمهور آمريکا ، به حتمي بودن واقعه آرماگدون ايمان داشته وزمان رياست جمهوري خود، همگام باساير دولت هاي بزرگ ، سياست هاي خارجي خود را بر اساس اين واقعه تنظيم مي کردند.
…حادثه آرماگدون که کليسا وقوع آن را بشارت مي دهد ، همان حادثه بزرگي است که قبل از ظهورامام مهدي واقع خواهد شد ؛ واقعه بزرگي که درروايات ، از آن به ” معرکه قرقيسيا” تعبير شده است .(همان)
اين واقعه در نصوص اسلامي درروايات شيعي وسني مطرح شده است . ازمجموع اين روايات استفاده مي شود فرمانده اين جنگ از جانب دشمنان اسلام ، شخصي به نام سفياني است . اوبا کمک نيروهاي يهودي ميان مردم تفرقه انداخته ومردم را برضد اسلام واهل بيت “ع”تحريک مي کند . وي ، تمام محرمات را براي لشکريان خود تجويز مي کند ودر آخر با تمام نيروهايش ، در سرزمين بيداء در زمين فرو مي روند؛ ولي قبل از آن در منطقه آرماگدون يا ( قرقيسيا) به جنگي تمام عيار خواهند پرداخت . دراين جنگ ،اتحاد يهوديان از هم پاشيده وبسياري از آنها نابود خواهند شد.(همان)
روايات درباره اين جريان در کتب معتبر اهل سنت ونيزدرصحاح سته وجود دارد که به متن آن ها مي پردازيم :
بخاري در صحيح خود از رسول خدا “ص” نقل کرده است که حضرت فرمود :
انّه لاتقوم الساعه حتي تقاتلوا اليهود حتي يقول: الحجرورائه اليهودي :” يا مسلم ، هذا يهودي ورائي فاقتله “
“قيامت بر پا نمي شود تا آن که با يهوديان بجنگيد . در آن جنگ ، يهوديان به حدي نابود مي شوند که حتي سنگي که يک نفرکنارآن پناه گرفته مي گويداو يهودي است او را به قتل برسان “.ترجمه ماتن” (بخاري،1401ق، ج3 ص232)
پ – فتح کاخ سفيد :
يکي از احاديثي که از سويي بسيار نويد بخش ودلگرم کننده واز سوي ديگر مايه تعجب است که چرا مورد توجه واقع نشده ، حديثي است که مسلم در صحيح خود از جابر بن سمره نقل کرده است که رسول خدا ص فرمود :
عصيبه ( عصابه) من المسلمين يفتتحون البيت الابيض بيت کسري او آل کسري ؛ گروهي از مسلمانان ، کاخ سفيد را فتح خواهند کرد ؛ کاخي که نمادي از کاخ کسري ويا خاندان کسري است .
کاخ سفيد ، نمادي از مرکز ثروت وقدرت دنيوي ودر دنياي امروز، همان مرکزحاکميت در آمريکا است که هسته استکباري جهان امروز است . بعيد نيست دامنه جنگ منطقه آرماگدون ويهوديان ، به آمريکا کشيده شود واين کاخ سفيد که منشاء ظلم وستم وفتنه دنياي امروز است ، به دست مسلمين فتح شود.
نکته قابل توجه آن است که مسلم ، اين حديث را در کتاب الاماره مطرح کرده وحديث نيز حول موضوع دوازده خليفه است ؛ بنابراين در زمان خليفه دوازدهم که مهدي موعود است ، اين فتح عظيم – ان شاالله – صورت خواهد گرفت .(قادري،1388ق،ص166)
1- بخاري به سندش از ابو هريره از رسول خدا”ص” نقل مي کند:
والذي نفسي بيده ليوشکن ان ينزل فيکم ابن مريم حکما مقسطا فيکسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتي لا يقبله احد.( بخاري،1410ق،ج3 ص.107)
” قسم به آان که جان من به دست اوست زماني فرامي رسد که فرزند مريم فرود مي آورد حاکمي دادگر وصليب را مي شکند وخوک را مي کشد وجزيه مي گيرد ومال آن چنان فراوان مي شود به مقداري که مردم آن را نمي خواهند “ترجمه ماتن”
2- حديث دوم بخاري با اسنادش به ابوهريره ؛
حدثنا ابن بکير، حدثنا الليث ،عن يونس، عن ابن شهاب ، عن نافع مولي قتاده الانصاري ان ابا هريره قال : قال :رسول الله “ص” :
“کيف بکم اذا نزل فيکم ابن مريم حکما وامامکم منکم” .
ابن حجر عسقلاني در فتح الباري درذيل حديث مزبور مي نويسد :
وقال : الآبري في مناقب الشافعي :”تواترالاخباربان المهدي من هذه الامه وانّ عيسي يصلّي خلفه “، وفي صلاه عيسي خلف رجل من هذه الامه مع کونه في آخر الزمان وقرب قيام الساعه دلاله للصحيح من الاقوال انّ الارض لا تخلوا عن قائم لله بحجه . والله اعلم . (عسقلاني ، 1410 ق، ج6 ،ص611).
“وآبري در مناقب شافعي گفته : روايات متواتر است بر اينکه مهدي از اين امت است واين که عيسي”ع” پشت سراو نماز مي خواند ، ودر مورد اين مساله که عيسي”ع” پشت سراو نماز مي خواند در حالي که آخر زمان است ونزديک بودن قيامت دليل واضحي است بر اينکه زمين از وجود قائم وحجه خدا خالي نمي شود ، وخدا داناتر است”ترجمه ماتن”
عنوان هفتم : ويژگي هاي حکومت حضرت مهدي “ع”
الف- ربا خوري :
ابوداوود بااسنادش ازابو هريره از پيامبر”ص” نقل مي کند: عن ابي هريره قال: قال النبي”ص”:
ياتي علي الناس زمان ياکلون فيه الربا قال: قيل له : الناس کلهم ؟ قال: من لم ياکله منهم ناله من غباره (المفردات: المقصود انه عندما يکثر الربا في المجتمع يتلوث جو المعاملات ويصل غبارالربا الي الجميع.؛ روزي را رسد که مردم به ربا خوري رومي آورند،ازاوپرسيدن آيا همه مردم ؟ فرمود : هرکس ربا نخورد گردوغبارآن به او مي رسد.(ابي داوود ،بي تا،ج3 ص243-244)
ب- تجديد گر دين :
ابوداوود از ابوهريره ازرسول خدا “ص” نقل مي کند:
عن ابي هريره عن رسول الله “ص”: قال:
ان الله تعالي يبعث لهذه الامه علي راس کل مائه سنه من يجدد لها دينها ؛
“خداوند براي اين امت ، درهرصد سال يک نوآوروتجديدگري مي فرستد تا دينش را تجديد کند.”ترجمه ماتن”( ابي داوود بي تا،ج4ص109).
پ – حاکميت اسلام بر جهان :
بي ترديد، دين اسلام دين خاتم است . خاتميت اين دين به سبب معارف واحکامي است که هم جهان شمول بوده وهم در تمام گذر زمان تا قيامت جوابگو است . طبق وعده الهي در قران کريم ، جهان روزي را خواهد ديد که اين دين ، بر تمام اديان ديگرغلبه کرده وبر جهان عالم مسلط مي شود.
“هوالذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره علي الدين کله”(فتح 28) ؛
اواست خدايي که رسولش را به دين وهدايت خلق فرستاد ، تااورا برهمه اديان عالم برتري دهد. ماتن
آيا مي شود پذيرفت مسيحيت يا يهوديت امروز که تعاليم حضرت موسي (ع) وحضرت عيسي (ع) فقط نامي بر خود گرفته اند ونيز کتاب انجيل وتورات پر از تحريف بتوانند جهان رااداره کنند؟ آيا مسيحيت ويهوديت که امروز بدترين جنايات را در حق ومظلومان روا مي دارند، ممکن است داعيه دار صلح وعدالت ان هم در جامعه جهاني شوند؟
يکي ازدلايل اين که قرآن ، ازهرگونه تحريف مصون مانده ، اين است که تاابد بتوان عالم را با آن اداره کرد . اين دين مبين اسلام است که معارف وحياني واحکام شفاف وخالص آن ، با سيره وسنت نبوي به وسيله يک انسان معصوم وکامل در عالم حکمفرما مي شود.( قادري،1388ش،ص170)
1-درسنن ابوداوود از ام سلمه نقل کرده است که پيامبر “ص” فرمود:
ويعمل في الناس بسنه نبيهم ويلقي الاسلام بجراته الي الارض ؛ واو در بين مردم به سنت پيامبر ص عمل مي کند واسلام را برتمام زمين ، سلطنت وعزت مي دهد. (ابوداوود،بي تا، ج2 ،ح4286)
نيز از ابوهريره نقل کرده است که رسول خدا ص فرمود:
2 -ويهلک الله في زمانه الملل کلها الا الاسلام …؛
در آخرالزمان ، خداوند تمام اديان را نابود مي کند ، مگر اسلام را … (همان ح4324)
اين روايات وروايات ديگري با اين مضمون که پيامبر ص فرمود: ” اگر يک روز از عمر اين دنيا باقي بماند، خداوند آن قدر آن روز را طولاني خواهد کرد که مهدي از خاندان من ظهور کند وبر مردم حکومت کند”.
همگي مي فهماند که انتهاي جهان ، همراه غلبه دين اسلام وبا حاکميت امام مهدي ع خواهد بود. البته فراگير شدن اسلام وحاکميت امام مهدي بر کل جهان از مواردي است که درروايات متعدد شيعي نيز مطرح شده است .
براي نمونه مرحوم شيخ صدوق از حضرت امام باقر ع نقل مي کند:
القائم منصور بالرعب ، مويد بالنصر ، … ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب ويظهر الله عزوجل به دينه ولو کره المشرکون .( صدوق،بي تا، ج1باب30)
ت- عدالت گستري :
از اموري که بشر هميشه خواستارآن بوده ، عدالت گستري است . از آن جا که بيشتر حاکمان ودولتمردان در طول تاريخ ، با نداي عدالت خواهي وعدالت گستري قيام کرده وپس از کسب قدرت وحکومت ، فورا لباس استبداد وخود خواهي مي پوشيدند ، بشر هميشه عدالت را دررويا وآرزوي خود جست وجو مي کند ، تا روزي تحقق يابد.
دررواياتي(روايات شيعي:صدوق درکمال الدين،بي تا،ج2،ص578؛ ودرروايات اهل سنت مقدسي شافعي درعقد الدرر باب3 ص67ومسند احمد ج3 ص37)که درباره امام مهدي “ع” وحکومت آن حضرت مطرح شده است ، مي بينيم عدالت گستري در سراسر گيتي ، درراس آرمان هاي آن حکومت قرار دارد .
با عدالت است که روابط غير انساني وتبعيض وظلم وفساد مي سوزد وبر باد مي رود. قرآن کريم ، اين عطش انساني ودرد درون انساني را چه زيبا وبه جا تشخيص داده است که مي فرمايد :
( لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط …) ؛(حديد آيه 25)
همانا ما پيامبران را با نشانه هاي اشکار فرستاديم ، وبا آنان کتاب وميزان فرستاديم تا ميان مردمان به عدالت ودادگري برخيزند .
اکنون به نقل برخي روايات اهل تسنن درباره عدالت گستري در آخر الزمان مي پردازيم :
1-در سنن ابوداوود آمده است که پيامبر فرمود:
لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطوّل الله ذلک اليوم حتي يبعث فيه رجلا مني … يملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا؛
“اگر از عمر دنيا فقط يک روز باقي ماند ، خداوند آن روز را آن قدرطولاني مي کند ، تا مردي از خاندان مرا بر انگيزد … تا زمين را پر از عدل وداد کند ؛ همان]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.