دسامبر 3, 2020

پایان نامه آماده: نظریه ایشی کاوا درمورد کیفیت

1 min read
<![CDATA[]]>

ایشی کاوا، مدافع کاربرد (هفت ابزار کنترل کیفیت[1]) است که به قرار زیرند: (ایشی کاوا 1975)


نمودارهای پارتو[2] = اولویت بندی اقدام


نمودارهای علت و معلوم [3] = تشخیص علت ها (نمودار ایشی کاوا)


لایه بندی [4]= علت ها در زیر مجموعه


برگه های کنترل [5]= جمع آوری داده ها


هیستوگرام ها[6] = نمایش انحراف ها


نمودار های پراکندگی[7] = بررسی روابط عامل دو گانه


نمودارهای کنترل[1] = نمایش انحرافات فرآیند


او معتقد است که این ابزارها باید به طور خاص توسط اعضای گروه کیفیت به کار رود.


ایشی کاوا، پیشاهنگ جنبش گروه کیفیت در ژاپن است. دایره های کنترل کیفیت QCC[2] گروه های کوچکی از کارکنان در یک حوزه کاری مشخص شرکت هستند. آنها به بحث، بررسی، اندازه گیری و تحلیل مسائل مرتبط با کار به صورت داوطلبانه و منظم میپردازند و به سرپرستی یک سر دسته از هفت ابزار کنترل کیفیت استفاده می کنند. تیم مذکور پس از مشورت با مدیریت به اجرای تغییرات اقدام می کند.


به نظر ایشی کاوا، فعالیت دایره کیفیت باید بخشی از فعالیت کیفی در سطح فرا گیرنده شرکت باشد. او معقتد است که پیش از اقدام به ایجاد دایره کیفیت، مدیریت باید کیفیت جامع و نحوه کارکرد این دایره را بفهمد. اعضای این دایره نیز باید دورنمایی گسترده در مورد کیفیت در کل سازمان داشته باشند. برای حفظ فرهنگی حل مساله در سازمان، مدیریت باید به هماهنگ کردن و ارزیابی فعالیت های کیفیت اقدام کند. به عقیده ایشی کاوا، مفهوم (کیفیت جامع مشارکت هر کسی است که در شرکت، به عنوان عضوی از یک تیم عمل می کند. او تاکید دارد که عنصر انسانی کیفیت که وی به آن معتقد است، (احترام به انسانیت) است. (بوی دل، 1383، ص28-29).

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه ارشد: بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر بی رمقی معلمان متوسطه شهر یاسوج -خرید پایان نامه

 


 


]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.