ژانویه 19, 2021

پایان نامه ارشد: نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

1 min read
<![CDATA[]]>

نهادها و سازمان‌ها براساس روابط متقابل انسان‌ها بوجود می‌آیند. روابطی که در نهاد سازمان حالت فردی خود را از دست می‌دهد و جنبه اجتماعی پیدا می‌کند. تشابهات نهاد و سازمان به عنوان دو شکل اصلی از اشکال اجتماعی به شرح زیر است:


1-براساس نیازهای اجتماعی افراد شکل می‌گیرند، البته نوع نیاز و نحوه برطرف کردن آن در نهاد و سازمان متفاوت است. نهادها برای برطرف‌کردن نیازهای اساسی انسان شکل گرفته‌اند که در تمام دوران حیات بشر وجود داشته‌اند. نیازهایی که سازمان‌ها برطرف می‌کنند نسبت به آن نیازها از ضرورت کمتری برخوردارند.


2-ساختار و نظم معینی را برای روابط افراد و کنش متقابل بین آن‌ها تنظیم می‌کنند.


3-هم نهاد و هم سازمان سیستم‌های باز اجتماعی‌اند که برای بقا خود را با تحولات محیطی تطبیق می‌دهند. اصولاً‌ بحث نهاد در مباحث سازمانی، نگرش به سازمان به عنوان سیستم باز است. مطابق این نگرش، نهاد سازمان ارزش‌مداری است که متناسب با ارزش‌های جامعه شکل می‌گیرد.


با وجود تشابه بین نهاد و سازمان این دو با هم نیز تفاوت‌هایی دارند. نهادها تطبیق‌پذیر، ارزش‌مدار و به دنبال پاسخ‌گویی به نیازها هستند. در مقابل سازمان‌ها ابزارگرا و فن‌مدارند و به طور عقلایی و محاسبه شده عمل می‌کنند. نهادها نسبت به سازمان‌ها در برابر تحولات محیطی از پایداری و ثبات بیشتری برخوردار بوده، در طول زمان بقای خود را حفظ می‌کنند و حیات طولانی‌تری دارند. سازمان‌ها در زمینه و قالب نهاد‌های اولیه شکل می‌گیرند. در واقع سازمان‌ها به وسیله نهادها شکل داده می‌شوند و برخی از آن‌ها که نسبت به سازمان‌های دیگر پایداری و ثبات بیشتری دارند خصوصیات نهاد را پیدا می‌کنند و به نهاد ثانویه تبدیل می‌شوند. همه سازمان‌های موجود در یک حوزه نهادی در معرض تأثیر نیروهای آن نهاد هستند. منظور از حوزه نهادی(خانواده، آموزش، حکومت، مذهب، و اقتصاد) است. سازمان‌هایی که در محیط‌های متلاطم و پیچیده فعالیت می‌کنند،‌ساختار دورنی پیچیده‌تری را ایجاد می‌کنند. نیروهای نهادی تعیین‌ می‌کنند که سازمان چه ساختاری داشته باشد. البته باید درنظر داشت که واکنش سازمان‌ها به محیط نهادی همیشه انفعالی نیست. محیط نهادی شامل ارزش‌ها،‌هنجار‌ها،‌ باورها، آداب و رسوم، اسطوره‌ها و سنت های جامعه است. سازمان‌ها ریشه در محیط نهادی دارند و در بطن آن ساخته می‌شوند. محیط‌ نهادی ساختارهایی را به سازمان‌هایی که درصدد تصدیق و یا تأیید به وسیله محیط هستند تحمیل می‌کند. کارکرد اصلی محیط نهادی، کسب مشروعیت برای سازمان است. سازمان به عنوان خرده سیستم جامعه باید مورد تأیید جامعه قرار گیرد و برای نهادی‌شدن باید مشروعیت و مقبولیت پیدا کرده و از طرف جامعه حمایت شود. امروزه سازمان‌ها به پدیده‌های ضروری در زندگی اجتماعی انسان‌ها تبدیل شده‌اند. به طوری که تصور جامعه بدون سازمان دشوار است. سازمان‌ها همه جنبه‌های سیاسی،‌ اقتصادی، اجتماعی، ‌فرهنگی و حتی اعتقادی و ارزشی جوامع انسانی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. به هر حال در همه نظام‌های حکومتی، سازمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع سازمان‌ها ابزار کار دولت‌ها و جوامع برای مدیریت جامعه هستند. هر دولت نیز از دید کلان یک سازمان بزرگ است که در پیکره خود سازمان‌ها­ی متعدد و زیادی را ایجاد می‌کند (قلی‌پور،‌1390: 252).


دانشگاه پیام نور تهران


واحد رباط کریم(پرند)


پایان نامه


برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد


رشته جامعه شناسی


عنوان پایان نامه:


بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)


بهار­ 1394پایان نامه ارشد : بررسی نگرش به فساد اداری]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.