ژانویه 27, 2021

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

1 min read
<![CDATA[]]>

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه


تکه ای از متن پایان نامه :


می باشد که:( به مقصود پاسداری احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل میشود)


همچنین در اصل 96 قانون اساسی آمده می باشد که:( تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی به عهده اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی به عهده ی اکثریت همه ی اعضای شورا ی نگهبان می باشد ) لذا همچنانکه از اصول فوق الذکر و سایر اصول قانون اساسی بر میآید کاملاً این نکته روشن می سازد که هیچ قانونگذار ی حق ندارد قوانین مغایر و متضاد با احکام شرع اسلام تصویب3-1-3-3 آیت الله میرزا جواد تبریزی:


الف: چنانچه موجب تهییج شهوت بر حرام یا ترویج فساد در مجتمع باشد ، جایز نیست.


ب: چنانچه زن را بشناسد نگاه کردن به عکس زن نامحرم در غیر وجه و کفین جایز نیست و نیز نگاه کردن به زن نامحرم در فیلم مستقیم در غیر وجه و کفین جایز نیست و در عکس زن نامحرم که او را نمی شناسد و فیلمهای غیر مستقیم همچنان که نگاه کردن موجب تهییج شهوت بر حرام یا ترویج فساد در مجتمع باشد جایز نیست چه زن را بشناسد چه نشناسد.


 


3-1-3-4 حضرت آیت الله صانعی:


الف: تشخیص ابتذال یا استهجان با خود مکلف و عرف و مردم می باشد.


ب: نگاه فساد آور و نگاه به فیلمهای مبتذل حرام و تشخیص با خود مکلف می باشد.


 


3-1-3-5 حضرت آیت الله خامنه ای:


نگاه کردن به فیلمها و تصاویر، حکم نگاه کردن به اجنبی را ندارد و در صورتی که از روی شهوت و ریبه نباشد و مفسده ای هم بر آن مترتب نشود شرعاً اشکال ندارد. اما با در نظر داشتن اینکه دیدن تصویر برهنه ای که شهوت انگیز می باشد غالبا از روی شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ارتکاب به گناه می باشد پس دیدن آنها حرام می باشد.


از فتوای اکثر علمای بزرگ اسلام چنین استنباط می گردد که هیچ یک از آنها به حرمت ذاتی تصاویر مبتذل فتوا

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با توجه بر فقه92برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.