می 14, 2021

وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری

1 min read
<![CDATA[]]>

وظایف سازمان جهانی مالکیت فکری عبارتند از:
سازمان به منظور دستیابی به اهداف مندرج در ماده 3 ، از طریق نهادهای مربوط و با حفظ صلاحیت هر یک از اتحادیه‌ها به شرح ذیل عمل می‌نماید:

  • ارتقاء توسعه تدابیر پیش بینی شده برای تسهیل حمایت موثر از مالکیت فکری در سراسر جهان و هماهنگی قوانین ملی در این زمینه.

  • انجام وظایف اداری اتحادیه پاریس، و اتحادیه های ویژه ای که در رابطه با اهداف این اتحادیه تاسیس شده‌اند.

  • قبول یا شرکت در اجرای هرگونه موافقت‌نامه بین‌المللی که به منظور بالا بردن حمایت از مالکیت فکری تنظیم شده باشد.

  • تشویق انعقاد قراردادهای بین‌المللی مربوط به ارتقاء حمایت از مالکیت فکری.

  • پیشنهاد همکاری به کشورهایی که خواهان کمک‌های حقوقی- فنی، در زمینه مالکیت فکری باشند.

  • جمع آوری و انتشار اطلاعات مربوط به حمایت مالکیت فکری و همچنین انجام و توسعه مطالعات در این زمینه و مبادرت به چاپ نتایج بدست آمده.

  • حمایت از خدماتی که، حمایت بین‌المللی مالکیت فکری را تسهیل می‌کند و در صورت اقتضاء اقدام به ثبت در این زمینه و انتشار اطلاعات مربوط به آن.

  • انجام هرگونه اقدام مقتضی دیگر.

همچنین سازمان جهانی مالکیت فکری می‌تواند از طریق استانداردهای بین‌المللی Norm Setting یا Global standard، مدل‌های حمایتی موثر را به کشورهای جهان پیشنهاد نماید و همچنین در گسترش و انتقال تکنولوژی در زمینه های امنیت غذایی، بهداشت عمومی، و از این قبیل اقدامات موثر در جهت تسهیل استفاده بشر از این اختراعات به عمل آورد.]]>

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.